ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA

ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA

Dodaj do ulubionych

ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku orientalistyka – iranistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

 
Opis kierunku

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Orientalistyka – iranistyka to studia skierowane do osób zainteresowanych historią i kulturą Iranu oraz Afganistanu oraz chcących nauczyć się języka perskiego. W planie znajdą się zajęcia oscylujące wokół zagadnień związanych z gramatyką opisową, gramatyką historyczną, kulturą Iranu, literaturą oraz szeroko pojętym językoznawstwem.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, szkołach językowych, instytucjach publicznych, branży turystycznej, wydawnictwach, mediach, muzeach, czy w domach kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek filologia orientalistyka – iranistyka muszą spełnić szereg wymogów określonych przez daną uczelnię wyższą. Tym samym zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji i wyróżnią się na tle innych przyszłych studentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku orientalistyka – iranistyka to:

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • język polski.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz wykazać znajomość języka perskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Orientalistyka - iranistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku orientalistyka - iranistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA-IRANISTYKA?

Studia na kierunku orientalistyka – iranistyka wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół zagadnień związanych z kulturą, religią, historią, literaturoznawstwem, sztuką oraz językoznawstwem. Studenci mają również możliwość wyjazdu na zagraniczny staż językowy lub naukowy w Iranie, dzięki czemu poznają kulturę oraz obyczaje kraju.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku orientalistyka – iranistyka możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek orientalistyka-iranistyka zdobędą wszechstronną wiedzę historyczną, społeczną oraz literaturoznawczą. Przede wszystkim poznają historię Iranu i Afganistanu oraz dowiedzą się więcej na temat obowiązującej tam religii. W planie znajdą się także zajęcia z gramatyki opisowej, gramatyki historycznej oraz filozofii i sztuki orientalnej.

Studenci skupią się również na doskonaleniu zdolności językowych i nauczą się języka perskiego w stopniu zaawansowanym, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych i poznają zasady dokonywania analizy literackiej, wykorzystywania perskiego w mowie i piśmie, dokonywania tłumaczeń ustnych oraz przekładów pisemnych. Uzyskaną wiedzę wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA ?

Studia na kierunku orientalistyka – iranistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA ?

Ukończenie studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, a absolwenci kierunku orientalistyka – iranistyka nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z mediami, wydawnictwami i redakcjami czasopism. Równie ciekawą opcją będzie praca w placówkach dyplomatycznych, szkołach językowych, firmach i instytucjach międzynarodowych oraz w instytucjach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku orientalistyka – iranistyka:

 • muzea

 • domy kultury

 • inne instytucje kultury

 • szkoły językowe

 • redakcje czasopism

 • media

 • szkoły językowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • placówki dyplomatyczne

 • własna działalność gospodarcza

 • branża turystyczna.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia