African studies

African studies

Studia na kierunku african studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

African studies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

African studies studia - kierunek studiów

Studia na kierunku african studies to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku african studies
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku african studies możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | african studies - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów student opanuje wiedzę na temat współczesnej kultury, języków i społeczeństw afrykańskich. Na tym kierunku można opanować zagadnienia kultury afrykańskiej z perspektywy postkolonialnej. Umożliwiają to specjalne przedmioty, takie jak np. Postcolonial perspectives in African Studies, lub Issues in African linguistics and communication.

Studia te nauczą studenta komunikacji w kilku językach – Kiswahili, a dla chętnych dodatkowo amharski i hausa. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Po studiach można rozpocząć badania w zakresie studiów afrykanistycznych lub na temat artefaktów kulturowych tych obszarów. Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w edukacji – szczególnie tej obejmującej zagadnienia Afryki.

Będzie mógł też pracować w placówkach badawczych zajmujących się badaniami afrykanistycznymi. Studia te będą szczególnie przydatne dla osób wiążących swoją karierę z Afryką lub badaniami o jej kulturze.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoba, która chce zostać studentem african studies musi mieć świadomość, że aby dostać się na ten kierunek, należy wcześniej ukończyć studia licencjackie I stopnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane np. ocena na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wymagania mogą ulec zmianie, dlatego najlepiej sprawdzać je regularnie na stronach rekrutacyjnych wybranych szkół wyższych.

African studies - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia te wyposażą studenta w wiedzę na temat kultury afrykańskiej z perspektywy postkolonialnej, dzięki specjalnym przedmiotom, takim jak np. issues in contemporary African literatures, czy African popular and mass culture. Studia te nauczą go komunikacji w różnych językach – oferują naukę Kiswahili i, dla chętnych, amharski i hausa.

Dzięki edukacji w zakresie różnorakich badań student na tym kierunku studiów opanuje umiejętność tworzenia własnych na temat kultury afrykańskiej. Ponadto znajomość języków afrykańskich umożliwi komunikację i edukację.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AFRICAN STUDIES?

African studies to kierunek dostępny na wybranych uczelniach wyższych w języku angielskim. Studia prowadzone są w oparciu o współczesne badania nad językami i kulturami Afryki z perspektywy postkolonialnej. Student tego kierunku studiów opanuje też umiejętności tworzenia własnych badań i wykorzystania swojej wiedzy w edukacji na temat przemian afrykanistycznych.

Wiedza z zakresu językowego (nauka języku Kiswahili, oraz opcjonalnie amaharskiego i hausa) umożliwia perspektywy badań w tym zakresie, jak i wykorzystanie tych języków w pracy, np. tłumacza.

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku african studies możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AFRICAN STUDIES?

Studia na kierunku african studies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AFRICAN STUDIES

Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy w charakterze badacza kulturowego kultury afrykańskiej. Możliwa jest dzięki temu praca w zespołach naukowych i badawczych specjalizujących się w zagadnieniach podejmowanych w toku studiów.

Studia II stopnia - magisterskie - dają możliwość rozszerzenia wiadomości i udoskonalenia dotychczasowych umiejętności, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej.

Po ukończeniu studiów na tym kierunku uczelni wyższej absolwent może tworzyć własne badania. Ponadto umożliwiają też praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w wielokulturowym środowisku, także w Afryce. Znajomość języków afrykańskich sprawi, że będzie można podjąć pracę w edukacji – roli tłumacza.

Możliwości po ukończeniu studiów są szerokie i absolwent z pewnością znajdzie ścieżkę kariery, która będzie odpowiadać jego wymaganiom i umiejętnościom.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

African studies studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

African studies studia II stopnia

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku African studies

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)