ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO

ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO

Dodaj do ulubionych

ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku orientalistyka - kultura wschodu starożytnego rozpocznie się 6 czerwca 2022 r. i potrwa do 16 września 2022 r. | orientalistyka - kultura wschodu starożytnego - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności orientalistyka - kultura wschodu starożytnego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | orientalistyka - kultura wschodu starożytnego - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

W ramach kształcenia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego studenci zyskają wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, filologiczną oraz historyczną. W planie znajda się zajęcia z filozofii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, czy archeologii. Ponadto studenci skupią się na nauce języka asyryjskiego, hetyckiego i sumeryjskiego, a także podnoszeniu swoich zdolności badawczych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach językowych, mediach, redakcjach czasopism, biurach podróży, korporacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych oraz w instytucjach kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego należy spełnić wymagania rekrutacyjne określone przez władze danej uczelni wyższej i wyróżnić się na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego:

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • język polski.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku orientalistyka - kultura wschodu starożytnego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO?

Program kształcenia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego łączy w sobie zagadnienia teoretyczne i praktycznego, dzięki czemu studenci będą mieli szansę zdobyć zarówno wszechstronną wiedzę, jak i przygotowanie praktyczne, uprawniające do podjęcia ciekawej pracy zawodowej. Studia zakładają również realizację lektoratów z języka asyryjskiego, hetyckiego i sumeryjskiego oraz możliwość organizacji wyjazdu na staż naukowy lub językowy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach kształcenia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Przede wszystkim poznają historię starożytnego wschodu oraz złożoną kulturę tego regionu. Co więcej rozwiną wiedzę geograficzną oraz będą uczestniczyć w zajęciach związanych z filozofią, archeologią, literaturoznawstwem, czy językoznawstwem.

Studenci nauczą się dokonywania analizy zjawisk kulturowych i tekstów literackich, a także poznają zasady prowadzenia zaawansowanych badań humanistycznych i gromadzenia istotnych informacji naukowych. Program kształcenia zakłada również realizację lektoratu z języka asyryjskiego, hetyckiego i sumeryjskiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO?

Studia na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO?

Absolwenci kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, mediami, wydawnictwami oraz redakcjami prasowymi. Równie ciekawą opcją będzie praca w jednostkach administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, czy w korporacjach międzynarodowych, a także w szkołach językowych i biurach tłumaczeniowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku orientalistyka – kultura wschodu starożytnego:

 • instytucje kultury

 • biura tłumaczeniowe

 • placówki dyplomatyczne

 • media

 • wydawnictwa

 • biura podróży i agencje turystyczne

 • redakcje czasopism

 • instytucje kultury

 • firmy i instytucje zagraniczne

 • szkoły językowe

 • biura tłumaczeniowe

 • organizacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia