ul. Wodna 13/21

26- 600 Radom

telefon: 799 350 940

fax: 48 360 13 22

e-mail: rekrutacja@eust.pl

ul. Wodna 13/21

26- 600 Radom

telefon: 799 350 940

fax: 48 360 13 22

e-mail: rekrutacja@eust.pl

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Jeśli interesuje Cię praca z ludźmi, rozwój osobisty i zawodowy oraz poszukiwanie nowych wyzwań, to Akademia Trenera jest dla Ciebie. To studia podyplomowe, które nauczą Cię projektować i prowadzić skuteczne szkolenia dla różnych grup odbiorców, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Zdobędziesz kompetencje trenerskie i szkoleniowe, które pozwolą Ci dostosować treść i formę szkolenia do celu, kontekstu i potrzeb uczestników, ocenić skuteczność szkolenia i wprowadzić poprawki oraz profesjonalnie prezentować się jako trener i budować zaufanie z klientami.
  Absolwenci Akademii Trenera mają szerokie perspektywy zawodowe. Mogą pracować jako trenerzy wewnętrzni lub zewnętrzni w różnych organizacjach, specjaliści ds. szkoleń i rozwoju pracowników, konsultanci lub coachowie w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego lub współpracownicy firm szkoleniowo-konsultingowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach Akademii Trenera, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rekrutacji lub odwiedzenia naszej strony internetowej. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Czekamy na Ciebie!

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKUPUNKTURA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Akupunktura” to program szkoleniowy, który ma na celu zapoznanie i przygotowanie absolwentów do wykorzystania tradycyjnej medycyny chińskiej i technik akupunktury w celu łagodzenia różnego rodzaju dolegliwości i bólów u pacjentów. Studia skupiają się na nauce teorii i praktyki akupunktury oraz zdobywaniu umiejętności potrzebnych do praktycznego stosowania tych technik w praktyce terapeutycznej.

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z różnymi obszarami zastosowań akupunktury, takimi jak łagodzenie bólu związane z chemioterapią i pooperacyjnymi, ból zęba, fibromialgia, bóle głowy (w tym napięciowe bóle głowy i migreny), ból porodowy, ból dolnej części pleców, ból szyi, zapalenie kości i stawów, skurcze menstruacyjne, zaburzenia układu oddechowego (takie jak alergiczny nieżyt nosa) oraz łokieć tenisisty. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat lokalizacji i znaczenia punktów akupunkturowych oraz technik ich stymulacji.

  Podczas studiów, słuchacze zdobywają umiejętność diagnozowania i oceny stanu pacjenta z perspektywy akupunktury, umiejscawiania punktów akupunkturowych, wyboru odpowiednich technik i narzędzi akupunkturowych oraz stosowania zasad higieny i aseptyki. W programie uwzględniona jest również nauka anatomii i fizjologii ciała w kontekście akupunktury, co umożliwia słuchaczom lepsze zrozumienie efektów terapeutycznych technik akupunktury.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANIMATOR I MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeśli interesuje Cię praca w sektorze kultury, chcesz zdobyć lub doskonalić kompetencje z zakresu organizacji i zarządzania wydarzeniami kulturalnymi, to studia podyplomowe Animator i menedżer kultury są dla Ciebie. To studia, które nauczą Cię interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych.

  Na studiach poznasz całe spektrum możliwości związanych z pracą w tym zawodzie, takich jak planowanie, promocja, finansowanie, współpraca czy ewaluacja projektów kulturalnych. Studia przygotowują Cię do pracy jako animator lub menedżer kultury w różnych typach organizacji, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea, galerie, teatry, fundacje, stowarzyszenia czy samorządy. Studia kierowane są do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie animacji i zarządzania kulturą lub rozpocząć karierę w tym sektorze.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Arteterapia w Edukacji” to unikalna oferta dla osób zainteresowanych połączeniem sztuki, terapii i edukacji w celu wspierania rozwoju emocjonalnego, społecznego i kreatywności uczestników. Program studiów skupia się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu arteterapii oraz nauczaniu, jak wykorzystać sztukę jako narzędzie terapeutyczne w kontekście edukacyjnym.

  Podczas studiów, słuchacze mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat różnych form arteterapii, takich jak muzykoterapia, terapia przez sztukę, teatroterapia, fototerapia, choreoterapia i kinezyterapia. Program studiów umożliwia rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz kontekstualizacji arteterapii w procesach edukacyjnych.

  Słuchacze studiów na kierunku „Arteterapia w Edukacji” zdobywają również wiedzę na temat psychologiczno-pedagogicznych i etycznych aspektów zawodu terapeuty, co stanowi ważny fundament dla pracy arteterapeuty. Program studiów skupia się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, diagnozowania i oceniania potrzeb emocjonalnych i rozwojowych uczestników, a także analizy i interpretacji wytworów artystycznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ASYSTENT OSOBY STARSZEZJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe „Asystent Osoby Starszej” są dedykowane osobom, które pragną zdobyć lub rozbudować swoje kompetencje związane z opieką i wsparciem osób starszych. Program ten skierowany jest do pracowników lub przyszłych pracowników w roli asystentów osobistych, opiekunów domowych, personelu domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz hospicjów.
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego wykonywania zadań związanych z zapewnianiem starszym osobom odpowiedniego poziomu życia, zdrowia i niezależności. Program obejmuje zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii, psychologii, pedagogiki, socjologii oraz prawa dotyczącego osób starszych. Dodatkowo, kładzie się nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, takich jak interpersonalna komunikacja, pielęgnacja i rehabilitacja osób starszych, organizacja czasu wolnego i aktywności społecznej dla seniorów, radzenie sobie ze stresem oraz rozwiązywanie konfliktów w pracy z osobami starszymi. Studia trwają dwa semestry i oferowane są w formie weekendowych zajęć lub w trybie online, co umożliwia elastyczne dostosowanie nauki do potrzeb i harmonogramu uczestników.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEHAWIORYSTA ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Behawioryzm zwierząt to dziedzina nauki zajmująca się badaniem zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Behawioryzm zwierząt łączy w sobie wiedzę z różnych obszarów, takich jak zoologia, etologia, psychologia porównawcza czy terapia wspomagająca z udziałem zwierząt.

  Studia te mogą być interesujące dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie konsultacji, szkolenia, terapii lub zapewnienia dobrostanu zwierząt. Na takich studiach można nauczyć się rozumieć procesy fizjologiczne i neurohormonalne zachowań zwierząt, rozpoznawać i różnicować zachowania prawidłowe i patologiczne oraz układać i prowadzić programy terapii dla zwierząt z problemami behawioralnymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” są skierowane do osób, które pragną zdobyć lub aktualizować swoje kompetencje w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Program ten adresowany jest do specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów pracy, doradców zawodowych, szkoleniowców oraz audytorów.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań związanych z identyfikacją i eliminacją zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, planowaniem i implementacją działań prewencyjnych i naprawczych, stosowaniem odpowiednich przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracą z innymi podmiotami związanymi z tym obszarem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego mają na celu rozwijanie kompetencji osób zainteresowanych analizą, oceną i zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznym reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Program studiów skierowany jest do specjalistów, analityków, doradców, szkoleniowców oraz decydentów z sektora publicznego, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i zarządzaniem kryzysowym.
  Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności związanych między innymi z identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, opracowywaniem i wdrażaniem strategii oraz polityk w tym obszarze, a także koordynacją i współpracą z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe. Studia trwają dwa semestry i oferowane są w trybie weekendowym lub online, co umożliwia elastyczne dostosowanie nauki do harmonogramu zawodowego.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Portów Lotniczych” skierowane są do osób, które pragną zdobyć lub rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zapewniania bezpieczeństwa na lotniskach oraz w przestrzeni powietrznej. Program ten adresowany jest zarówno do pracowników służb lotniskowych, kontroli ruchu lotniczego oraz ochrony i ratownictwa lotniczego, jak i do osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w tym sektorze.
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego wykonywania zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych, cybernetycznych, pożarowych oraz innych, które mogą wystąpić na terenie portów lotniczych oraz w powietrzu. Program obejmuje zagadnienia z zakresu prawa lotniczego, systemów bezpieczeństwa lotniczego, zarządzania kryzysowego, technik kontroli i monitoringu, a także psychologii i etyki pracy w służbach lotniczych.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO W EKSPLOATACJI I METODY OCENY STANU TECHNICZNEGO MASZYN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa w eksploatacji i metod oceny stanu technicznego maszyn są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy i funkcjonowania maszyn. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących inżynierów, techników lub specjalistów zajmujących się eksploatacją, konserwacją, naprawą lub modernizacją maszyn i urządzeń technicznych. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z oceną ryzyka i zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn, diagnozowaniem i eliminowaniem usterek i awarii, zapewnianiem jakości i niezawodności maszyn, a także współpracą z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
  Ponadto, studenci rozwijają praktyczne umiejętności, takie jak analiza danych i informacji związanych z stanem technicznym maszyn, komunikacja w sytuacjach krytycznych i awaryjnych oraz podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonych zasobów i możliwości. Studia trwają dwa semestry i są dostępne w trybie weekendowym lub online.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Wewnętrznego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących funkcjonariuszy, pracowników lub współpracowników służb zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, takich jak policja, straż graniczna, służby specjalne, służby więzienne, służby celne, służby ochrony państwa czy służby antykorupcyjne. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i terroryzmu, ochroną granic i obywateli, ochroną informacji poufnych i systemów informatycznych, utrzymaniem porządku publicznego i praworządności, a także współpracą z innymi służbami bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
  Ponadto, studenci rozwijają praktyczne umiejętności, takie jak analiza danych i informacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, komunikacja w sytuacjach kryzysowych i negocjacje oraz podejmowanie decyzji w warunkach presji czasu i niepewności. Studia trwają dwa semestry i są dostępne w trybie weekendowym lub online.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIOETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe z zakresu Bioetyki są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w analizie i rozwiązywaniu dylematów moralnych pojawiających się w praktyce nauk biologicznych i medycznych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących lekarzy, biologów, psychologów, prawników, teologów, filozofów lub innych osób zainteresowanych problematyką bioetyczną. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do podejmowania etycznie uzasadnionych decyzji w sytuacjach związanych z ingerencją człowieka w życie ludzkie i nie-ludzkie, takich jak: sztuczne zapłodnienie, aborcja, eutanazja, klonowanie, inżynieria genetyczna, transplantacja narządów, badania na zwierzętach czy ochrona środowiska.
  Ponadto, studenci rozwijają teoretyczne umiejętności, takie jak znajomość podstawowych pojęć i metod badawczych bioetyki, zrozumienie głównych kierunków i kontrowersji w bioetyce teoretycznej i praktycznej oraz umiejętność krytycznej analizy argumentów bioetycznych. Studia trwają dwa semestry i są dostępne w trybie weekendowym lub online.

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie. Tematyka zajęć obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie danego przedmiotu uprawniające do prowadzenia lekcji przedmiotu Biznes i zarządzanie w szkołach ponadpodstawowych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BUDOWNICTWO - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Budownictwo – przygotowanie do nauczania przedmiotu są studiami kwalifikacyjnymi, które mają na celu przygotowanie absolwentów do pełnienia roli nauczycieli przedmiotów budowlanych w szkołach zawodowych. Program studiów integruje wiedzę techniczną z zakresu budownictwa ogólnego oraz kompetencje pedagogiczne, umożliwiając absolwentom skuteczne przekazywanie wiedzy i umiejętności zawodowych swoim uczniom.

  Celem studiów Budownictwo – przygotowanie do nauczania przedmiotu jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli nauczycieli przedmiotów budowlanych w szkołach zawodowych. Program studiów ma na celu:

  • Zapewnienie solidnej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa ogólnego
  • Przygotowanie do nauczania przedmiotów budowlanych, uwzględniając metodykę nauczania
  • Poszerzenie kompetencji pedagogicznych, w tym podstaw pedagogiki i psychologii
  • Zdobycie umiejętności dostosowania dydaktyki do potrzeb uczniów w różnym wieku i zdolnościach
  • Wyposażenie w umiejętność projektowania i analizy konstrukcji budowlanych
  • Znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z procesem budowlanym

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BUDOWNICTWO OGÓLNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia podyplomowe z zakresu Budownictwa Ogólnego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w projektowaniu, budowie i nadzorze obiektów budowlanych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących inżynierów, architektów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych lub innych specjalistów związanych z branżą budowlaną. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, stosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów, zapewnianiem jakości i bezpieczeństwa robót budowlanych, a także rozwiązywaniem problemów technicznych i prawnych.
  Ponadto, studenci rozwijają praktyczne umiejętności, takie jak analiza dokumentacji projektowej i wykonawczej, ocena stanu technicznego obiektów budowlanych, kalkulacja kosztów i terminów robót oraz zarządzanie zespołem i podwykonawcami. Studia trwają dwa semestry i są dostępne w trybie weekendowym lub online.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • CERTYFIKACJA I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Certyfikacja i audyt energetyczny budynku zapewniają kompleksowe przygotowanie w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków oraz procesu certyfikacji. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z charakterystyką budynku, budownictwem energooszczędnym, audytem energetycznym budynku oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Absolwenci tych studiów będą mogli wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

  Wiosną 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wprowadzi zmiany w zakresie obowiązku uzyskania świadectwa energetycznego. Kto będzie teraz objęty tym obowiązkiem i ile to kosztuje? Jakie są konsekwencje braku świadectwa energetycznego?

  Obecnie w Polsce świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla budynków wybudowanych po 2009 roku. Jednak nowelizacja wprowadza obowiązek uzyskania świadectwa dla każdego budynku, w tym również tych wybudowanych przed 2009 rokiem. Najważniejsze zmiany to:

  • Obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  • Obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem w przypadku modernizacji.
  • Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej od 28 kwietnia tego roku trzeba dołączać w przypadku sprzedaży mieszkań, domów na rynku wtórnym oraz pierwotnymi wynajmu mieszkań i domów na rynku wtórnym.

  W przypadku niedołączenia świadectwa energetycznego np. przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, właściciel nieruchomości będzie narażony na karę grzywny, której górna granica nie została określona w ustawie. Za składanie fałszywych oświadczeń odpowiedzialność karana będzie audytor energetyczny.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • CHIROPRAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Chiropraktyka zapewniają kompleksowe przygotowanie w zakresie diagnozowania, leczenia i zapobiegania dolegliwościom układu ruchu poprzez stosowanie terapii manualnej. Program studiów skupia się na zdobyciu umiejętności wykorzystywania badań neurologicznych, ortopedycznych i diagnostycznych do opisu stanu narządu ruchu, planowania i przeprowadzania chiropraktycznej strategii diagnostycznej, wykonywania różnych technik chiropraktycznych, radzenia sobie z szerokim spektrum dolegliwości aparatu ruchu oraz uzyskiwania wiarygodnych wyników efektów terapeutycznych.

  Absolwenci tych studiów będą zdolni do samodzielnego prowadzenia praktyki chiropraktycznej, zarządzania zespołem chiropraktyków oraz współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Coachingu są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w towarzyszeniu innym ludziom w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjał. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących coachów, liderów, menedżerów lub pracowników działów HR, którzy chcą wykorzystywać coaching jako narzędzie rozwoju i motywacji swoich podwładnych, klientów lub współpracowników.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z budowaniem relacji partnerskiej, zadawaniem pytań, słuchaniem aktywnym, dawaniem informacji zwrotnej, stosowaniem narzędzi i technik coachingowych oraz monitorowaniem postępów i efektów coachingu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Coachingu medycznego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pomaganiu pacjentom w procesie diagnozowania, leczenia i rekonwalescencji. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, fizjoterapeutów oraz wszystkich, którzy pracują z ludźmi dbającymi o zdrowie i dobrostan. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z świadomą profilaktyką zdrowotną, wspieraniem pacjentów w radzeniu sobie ze stresem, chorobą i śmiercią, a także współpracą z innymi specjalistami z branży medycznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYBERUZALEŻNIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Cyberuzależnień są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu problemów związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu i technologii cyfrowych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych lub innych osób zajmujących się pomocą osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego czy innych form cyberuzależnienia.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozą, profilaktyką i interwencją w przypadku uzależnienia od internetu i innych zaburzeń behawioralnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Cyfryzacji Przedsiębiorstw są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w wykorzystywaniu narzędzi sieciowych i elektronicznych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Program ten adresowany jest do przedsiębiorców, menedżerów, pracowników lub współpracowników firm, które chcą podnieść swój poziom cyfryzacji i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wdrażania i zarządzania rozwiązaniami cyfrowymi w różnych obszarach działalności firmy, takich jak sprzedaż, marketing, księgowość, HR, komunikacja czy bezpieczeństwo danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Studia Diagnoza i terapia pedagogiczna są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Program studiów koncentruje się na naukowych podstawach pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, pracy socjalnej oraz podstawach prawnych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Słuchacze zdobywają umiejętności diagnozowania pedagogicznego, terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pracy jako specjaliści w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej, wspierając rozwój i edukację dzieci z specjalnymi potrzebami.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Studia Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem.

  Program studiów koncentruje się na teoretycznych podstawach autystycznego spektrum zaburzeń, diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania osób z autyzmem, metodach terapii, pracy z rodzinami dzieci autystycznych, tworzeniu programów edukacyjno-terapeutycznych, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, diagnozie całościowych zaburzeń rozwoju oraz wielodyscyplinarnej diagnozie dziecka z autyzmem. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także do wsparcia ich rozwoju i integracji społecznej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Studia Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, pracy socjalnej oraz rewalidacji indywidualnej. Program studiów koncentruje się na elementach pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, pracy socjalnej, diagnozowaniu pedagogicznym, terapii pedagogicznej, rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju ruchowego, diagnozie i terapii uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki, oraz wspomaganiu rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów.

  Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi, diagnozowania i terapii dzieci z różnymi trudnościami edukacyjnymi, oraz wspierania ich rozwoju i integracji społecznej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Dietetyka są dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia człowieka, dietoterapii, zarządzania jakością żywności, poradnictwa dietetycznego oraz innych zagadnień związanych z dietetyką i ochroną zdrowia.

  Program studiów skupia się na anatomiczno-fizjologicznych podstawach żywienia, roli żywienia w utrzymaniu zdrowia, zasadach prawidłowego żywienia, technologii produkcji potraw, systemach bezpieczeństwa żywności, zarządzaniu higieną żywności oraz dietetyce klinicznej i pediatrycznej. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako dietetycy w różnych dziedzinach, takich jak zdrowie publiczne, poradnictwo dietetyczne, żywienie kliniczne i dietoterapia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Doradztwo zawodowe i personalne mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako profesjonalni doradcy zawodowi i personalni. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy, etyki zawodowej doradcy, polityki rynku pracy oraz warsztatu prowadzenia rozmowy doradczej. Słuchacze będą również rozwijać umiejętność tworzenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże klientom w identyfikowaniu i osiąganiu ich zawodowych celów.

  Celem studiów Doradztwo zawodowe i personalne jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy jako doradcy zawodowi i personalni. Program studiów ma na celu:

  • Zapewnienie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego
  • Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących prawa pracy i etyki zawodowej doradcy
  • Wprowadzenie do polityki rynku pracy i jej znaczenia dla doradztwa zawodowego i personalnego
  • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia efektywnej rozmowy doradczej z klientem
  • Zdobycie umiejętności tworzenia Indywidualnego Planu Działania, który wspiera klientów w osiąganiu ich zawodowych celów

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli mają na celu przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli doradców zawodowych i personalnych w kontekście systemu oświaty. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw andragogiki, rozwoju i wychowania zdrowotnego, roli doradztwa zawodowego w systemie oświaty, zarządzania i planowania kariery zawodowej, metod diagnozy predyspozycji zawodowych dla dzieci i młodzieży, prawa i etyki doradztwa zawodowego i personalnego, elementów socjologii edukacji oraz współczesnych koncepcji wychowania.

  Słuchacze będą również zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DZIENNIKARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Dziennikarstwa są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w tworzeniu i upublicznianiu informacji o wydarzeniach, ludziach i problemach za pomocą różnych środków masowej komunikacji. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących dziennikarzy, redaktorów, reporterów, publicystów, korespondentów lub współpracowników mediów prasowych, radiowych, telewizyjnych lub internetowych.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z gromadzeniem i selekcjonowaniem informacji, tworzeniem i edytowaniem treści dziennikarskich, dostosowywaniem ich do odbiorców i kanałów komunikacyjnych, a także przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i prawnych aspektów działalności dziennikarskiej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • E-ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu E-administracji są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu udostępnienia usług publicznych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących pracowników administracji publicznej, którzy chcą poprawić jakość i efektywność swojej pracy oraz zwiększyć satysfakcję obywateli i przedsiębiorców.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z tworzeniem, zarządzaniem i udostępnianiem e-usług, takich jak elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny podpis, elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP), portal obywatel.gov.pl, portal biznes.gov.pl i inne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • E-MEDYCYNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu E-medycyny są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w służbie zdrowia. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów i innych profesjonalistów z branży medycznej, którzy chcą podnieść jakość i efektywność swojej pracy oraz poprawić dostępność i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozowaniem, leczeniem i monitorowaniem stanu zdrowia pacjentów na odległość, wykorzystując różne formy telemedycyny, takie jak konsultacje online, telemonitoring, teleopieka czy teleedukacja.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Studia Edukacja dla bezpieczeństwa wraz z kursem Pierwszej pomocy są dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Program studiów koncentruje się na metodyce i dydaktyce edukacji dla bezpieczeństwa, ochronie ludności, podstawach bezpieczeństwa państwa, systemie obrony cywilnej, zarządzaniu kryzysowym oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Studia Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu są skierowane do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń. Program studiów skupia się na teoretycznych podstawach autystycznego spektrum zaburzeń, diagnozie i ocenie funkcjonowania osób z autyzmem oraz metodach terapii, edukacji i wsparcia osób z autyzmem.

  Studenci zdobędą umiejętności pisania programów edukacyjno-terapeutycznych, pracy z rodziną osób z autyzmem, analizy i terapii zachowań trudnych oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Studia Edukacja integracyjna i włączająca skupiają się na przygotowaniu absolwentów do pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i specjalnych. Program studiów obejmuje zagadnienia z psychologii klinicznej, terapii pedagogicznej, resocjalizacji, socjoterapii oraz edukacji integracyjnej i włączającej.

  Studenci zdobędą umiejętności w zakresie pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi społecznie, uczniami z zaburzeniami mowy, emocjonalnymi i psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, niewidomymi, słabowidzącymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniami z autyzmem.

  Celem studiów Edukacja integracyjna i włączająca jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnozowania i tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zdobycie wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej oraz rozwoju kompetencji w pracy z różnorodnymi grupami uczniów.

  Studenci będą rozwijać umiejętności interpersonalne, empatię oraz umiejętność pracy zespołowej, aby skutecznie wspierać rozwój i edukację uczniów o różnorodnych potrzebach.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA SEKSUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Edukacji Seksualnej są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w nauczaniu zagadnień związanych z seksualnością człowieka. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców lub współpracowników instytucji zajmujących się edukacją seksualną, takich jak szkoły, ośrodki zdrowia, organizacje pozarządowe czy media.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z przekazywaniem rzetelnej, aktualnej i holistycznej wiedzy o seksualności człowieka, włączając w to związki i obowiązki emocjonalne, anatomię seksualną człowieka, aktywność seksualną, reprodukcję seksualną, wiek zgody, zdrowie reprodukcyjne, prawa reprodukcyjne, bezpieczny seks, kontrolę urodzeń i abstynencję seksualną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Egzekucji Administracyjnej są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w realizowaniu postępowań egzekucyjnych w administracji publicznej. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących pracowników organów egzekucyjnych, takich jak urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy gminy, urzędy wojewódzkie czy komornicy administracyjni.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z dochodzeniem należności publicznoprawnych i prywatnych, stosowaniem środków egzekucyjnych i zabezpieczających, rozwiązywaniem sporów i skarg egzekucyjnych, a także współpracą z innymi organami administracji i wymiaru sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EKOLOGIA ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Ekologii Żywności są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w produkcji i przetwarzaniu żywności metodami rolnictwa ekologicznego. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących producentów, przetwórców, handlowców lub doradców żywności ekologicznej, którzy chcą zapewnić ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz wspierać rozwój zrównoważonego rolnictwa.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem procesu produkcji i przetwarzania żywności ekologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami jakości.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EUROPEISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Europeistyki są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie szeroko rozumianej Europy jako złożonego zjawiska społeczno-kulturowego. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się sprawami europejskimi, takich jak Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z analizą i oceną procesów integracji europejskiej, polityk i prawodawstwa unijnego, stosunków międzynarodowych i dyplomacji europejskiej, gospodarki i rynku wewnętrznego, kultury i tożsamości europejskiej, a także współpracy z innymi regionami świata.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EUROPEJSKIE STUDIA WSCHODNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Europejskich Studiów Wschodnich są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w poznawaniu i zrozumieniu regionu Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących specjalistów, pracowników lub współpracowników instytucji zajmujących się sprawami wschodnimi, takich jak dyplomacja, administracja publiczna, organizacje międzynarodowe, media, biznes, edukacja czy kultura. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z analizą i interpretacją zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych w regionie wschodnim, a także współpracą z partnerami z tego obszaru.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FIZJOTERAPIA W PEDIATRII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Fizjoterapia w pediatrii” przygotowują absolwentów do pracy z dziećmi, świadcząc profesjonalną opiekę fizjoterapeutyczną. Program skupia się na zdobyciu wiedzy z zakresu anatomo-fizjologii dziecka, neurologii pediatrycznej, zaburzeń rozwoju i ruchu u dzieci oraz metod fizjoterapeutycznych specjalnie dostosowanych do potrzeb najmłodszych pacjentów.

  Celem studiów „Fizjoterapia w pediatrii” jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy jako fizjoterapeuci specjalizujący się w terapii dziecięcej. Program kładzie nacisk na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii fizjoterapeutycznej dla dzieci w różnym wieku i z różnymi schorzeniami. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i w prywatnej praktyce fizjoterapeutycznej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • FRYZJERSTWO – PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Studia „Nauczanie fryzjerstwa dla nauczycieli zawodu” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele fryzjerstwa i stylizacji. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, chemii materiałów fryzjerskich, technik fryzjerskich, stylizacji, trychologii oraz pedagogiki i metodyki nauczania.

  Celem studiów Fryzjerstwo – przygotowanie do nauczania przedmiotu jest przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele fryzjerstwa i stylizacji. Program kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu fryzjerstwa, stylizacji, diagnozowania i pielęgnacji włosów i skóry, a także pedagogiki i metodyki nauczania. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu fryzjerstwa i stylizacji oraz do pełnienia roli mentora i doradcy dla swoich uczniów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • FRYZJERSTWO I STYLIZACJA Z ELEMENTAMI TRYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako profesjonalni fryzjerzy i stylisty. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, chemii materiałów fryzjerskich, technik fryzjerskich, stylizacji, trychologii i wielu innych dziedzin związanych z branżą fryzjerską.

  Celem studiów „Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii” jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego wykonywania zawodu fryzjera i stylisty. Program kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu fryzjerstwa, stylizacji, diagnozowania i pielęgnacji włosów i skóry. Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży fryzjerskiej oraz do pracy w salonach fryzjerskich i innych miejscach świadczenia usług fryzjerskich i stylizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • HISTORIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Historii dla nauczycieli są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub poszerzyć swoje kompetencje w nauczaniu tego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum. Program ten adresowany jest do nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w ramach nauczania kolejnego przedmiotu jakim jest Historia1. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przekazywania wiedzy o przeszłości ludzkości, kształtowania umiejętności badawczych i krytycznego myślenia, rozwijania zainteresowań i postaw obywatelskich oraz współpracy z innymi nauczycielami i instytucjami zajmującymi się historią.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HOLISTYCZNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Holistyczna opieka okołoporodowa” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze opieki nad kobietami w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu, z uwzględnieniem holistycznego podejścia. Program studiów skupia się na zdobywaniu wiedzy z zakresu fizjologii ciąży, porodu i połogu, technik relaksacyjnych i masażu stosowanych w opiece okołoporodowej, komunikacji i wsparciu emocjonalnym dla kobiet w ciąży, przygotowaniu do porodu, opiece nad noworodkiem oraz aspektach medycznych związanych z opieką okołoporodową. Studenci mają również możliwość rozwijania umiejętności praktycznych poprzez odbycie praktyk i staży w placówkach opieki okołoporodowej.

  Celem studiów „Holistyczna opieka okołoporodowa” jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze opieki nad kobietami w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu, z uwzględnieniem holistycznego podejścia. Program studiów ma na celu rozwinięcie wiedzy teoretycznej i praktycznej absolwentów, umożliwienie im zdobycia kompetencji niezbędnych do prowadzenia profesjonalnej opieki okołoporodowej oraz rozwinięcie świadomości holistycznego podejścia do macierzyństwa i opieki nad kobietami w ciąży.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • INNOWACJE W ENERGETYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Innowacji w Energetyce są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii, produktów i usług energetycznych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących specjalistów, pracowników lub współpracowników sektora energetycznego, takiego jak producenci, dystrybutorzy, odbiorcy czy dostawcy energii elektrycznej, cieplnej lub gazowej.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem i eksploatowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze energii, takich jak odnawialne źródła energii, inteligentne sieci i systemy zarządzania energią, efektywność energetyczna w budynkach i przedsiębiorstwach, piaskownice regulacyjne czy transformacja energetyczna.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Inspektor ochrony danych osobowych” mają na celu przygotowanie absolwentów do zawodu inspektora ochrony danych osobowych, który zajmuje się zapewnianiem ochrony danych osobowych i przestrzeganiem przepisów związanych z prywatnością. Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności, regulacjami prawno-administracyjnymi i odpowiedzialnością karną w kontekście ochrony danych osobowych.

  Studenci zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie tworzenia i stosowania procedur ochrony danych, dokumentacji związanej z danymi osobowymi oraz zarządzania jakością w ochronie danych osobowych.

  Głównym celem studiów „Inspektor ochrony danych osobowych” jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli inspektora ochrony danych osobowych. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, procedur i praktyk związanych z zarządzaniem danymi, tworzenia dokumentacji oraz przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych.

  Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności analitycznych, interpretacyjnych i komunikacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów prawnych w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i dorosłych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów związanych z edukacją i rehabilitacją osób z problemami sensorycznymi.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z oceną funkcjonowania sensorycznego, planowaniem i realizacją terapii integracji sensorycznej, współpracą z rodzinami i innymi specjalistami oraz monitorowaniem postępów terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - TERAPIA I DIAGNOZA SI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Studia „Integracja sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze terapii i diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, neuropsychologii klinicznej, neurologicznych podstaw integracji sensorycznej oraz terapii neurorozwojowych i wspomagających.

  Studenci poznają klasyfikację zaburzeń przetwarzania sensorycznego, rozwój ruchowy dziecka oraz logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej. Praktyczne umiejętności i warsztat pracy terapeuty SI są również istotnym elementem programu studiów.

  Celem studiów podyplomowych jest poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie Integracji Sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Jakości i Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zapewnianiu wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych oraz zgodności z prawem żywnościowym. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących pracowników lub współpracowników branży spożywczej, takiej jak producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, handlowcy, konsultanci, audytorzy, kontrolerzy jakości czy inspektorzy sanitarni.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z oceną i poprawą jakości zdrowotnej żywności, suplementów diety i substancji dodatkowych do żywności, identyfikacją i eliminacją zanieczyszczeń i zagrożeń występujących w żywności, wdrażaniem i nadzorowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, takich jak GHP/GMP, HACCP czy ISO 22000, a także współpracą z organami urzędowej kontroli żywności.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Kadry i Płace są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w obsłudze kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących specjalistów ds. kadr i płac, pracowników działów personalnych lub kadr, przedsiębiorców, menedżerów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzeniem dokumentacji kadrowej i podatkowej, naliczaniem wynagrodzeń i składek ZUS, stosowaniem systemów motywacyjnych i oceny pracowników, a także współpracą z innymi instytucjami rynku pracy, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urząd skarbowy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów „Kadry i prawo pracy” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kadrami oraz zrozumienia przepisów prawa pracy. Program nauczania skupia się na zagadnieniach dotyczących źródeł prawa pracy, nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zasad rekrutacji i selekcji pracowników, regulacji czasu pracy, przeliczania wymiaru czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, ochrony pracy i danych osobowych pracowników, etyki zawodowej, a także rozliczania wynagrodzeń, świadczeń i podatków związanych ze stosunkiem pracy.

  Głównym celem studiów na kierunku „Kadry i prawo pracy” jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania kadrami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, regulacji czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, przepisów BHP, a także rozliczania wynagrodzeń i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KLIMAT I EKOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Klimatu i Ekologii są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących specjalistów, pracowników lub współpracowników instytucji i organizacji zajmujących się kwestiami klimatycznymi i ekologicznymi, takich jak administracja publiczna, jednostki naukowe i badawcze, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa czy media.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z monitorowaniem i prognozowaniem zmian klimatu i ich skutków, zarządzaniem ryzykiem klimatycznym i ochroną ekosystemów, promowaniem odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej konsumpcji żywności, a także współpracą z innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność proklimatyczną, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA NOWOCZESNA I ESTETYCZNA (II POZIOM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów „Kosmetologia Nowoczesna i Estetyczna (II poziom)” jest skierowany do kosmetologów, osób związanych z naukami o zdrowiu oraz absolwentów Kosmetologii Ogólnej I poziom. Program nauczania koncentruje się na najnowocześniejszych aparaturach i sprzętach stosowanych w kosmetologii, umożliwiających wykonywanie zaawansowanych zabiegów estetycznych.

  Celem studiów na kierunku Kosmetologia Nowoczesna i Estetyczna (II. Poziom) jest podniesienie kwalifikacji osób związanych z zawodem kosmetologa, technika usług kosmetycznych i innych pracowników branży Beauty i nauk o zdrowiu.

  Cel studiów realizowany jest w oparciu o ekspercki program kształcenia, bazujący na wieloletnim doświadczeniu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w profesjonalnym kształceniu kosmetologów.

  Program opiera się na wdrożeniu nowoczesnych trendów w Kosmetologii Nowoczesnej i Estetycznej oraz praktycznemu wykorzystaniu nabytych umiejętności.

  Studenci nabywają nowe umiejętności w specjalistycznie przygotowanych najnowocześniejszych pracowniach kosmetologicznych EUST w Polsce.

  Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA OGÓLNA (I POZIOM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów „Kosmetologia Ogólna (I poziom – dla osób niezwiązanych z zawodem kosmetologia)” skierowany jest do osób niezwiązanych z zawodem kosmetologia, które chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii. Program nauczania obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, aby zapewnić studentom kompleksowe przygotowanie do pracy w branży kosmetycznej.

  Głównym celem studiów na kierunku „Kosmetologia Ogólna (I poziom – dla osób niezwiązanych z zawodem kosmetologia)” jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii osobom, które nie mają wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych oraz zrozumienia podstawowych zagadnień związanych z pielęgnacją skóry i doborem odpowiednich produktów kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ - TECHNIKI ŁĄCZONE, POZIOM MASTERCLASS (III POZIOM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kosmetologia i medycyna estetyczna – Techniki łączone, studia podyplomowe poziom MasterClass – to najnowsza propozycja edukacyjna Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej dedykowana kosmetologom, lekarzom, pielęgniarkom i fizjoterapeutom, a także wszystkim zainteresowanym posiadającym wyższe wykształcenie, którzy pracują w zawodzie kosmetologa i chcą podjąć te studia.

  Studia są realizowane w 100% w praktyczny sposób, tak aby student bezpośrednio po każdym zjeździe mógł wcielić w zawodowe życie wyniesioną wiedzę merytoryczną i praktyczną.

  *zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii osobom, które nie posiadają wykształcenia z dziedziny kosmetologii, tudzież innych pokrewnych kierunków medycznych.

  Program skupia się na realizacji systemów kuracji łączących dziedzinę kosmetologii i medycyny estetycznej.

  Podczas procedur prezentujemy, a w drugiej części szkolimy proceduralnie każdego studenta z najnowszych technik o tematyce szeroko pojętego hasła Anti-Age, rozjaśniania przebarwień, redukcji zmarszczek, liftingu, redukcji blizn, rozstępów. Zabiegi prezentowane są zarówno w odniesieniu do twarzy jak i całego ciała, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dodatkowo program podejmuje temat marketingu i sprzedaży w klinikach urody.

  Studenci mają możliwość wykonać każdą procedurę, ale również wypróbować jej efektywność na własnej skórze. Dodatkowym atutem jest możliwość indywidualnego doboru kuracji łączonej pod kątem wykorzystania aktualnych urządzeń, którymi dysponują studenci w ich miejscach pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KRYMINALISTYKA DAKTYLOSKOPIJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Kryminalistyka Daktyloskopijna z uprawnieniami do ubiegania się o wpis na listę biegłych sądowych w dziedzinie daktyloskopii, w tym śladów rękawiczek, są skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu daktyloskopii, której podstawowym celem jest wykrywanie sprawców przestępstw oraz identyfikacja osób na podstawie linii papilarnych, małżowin usznych, czerwieni wargowej i poletkowej budowy skóry. Program studiów podyplomowych umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które mogą być wykorzystane jako narzędzie w codziennej pracy związanej z kryminalistyką i bezpieczeństwem.

  Celem studiów podyplomowych z kryminalistyki daktyloskopijnej jest dostarczenie uczestnikom zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie daktyloskopii, umożliwiających skuteczną analizę śladów i identyfikację osób na podstawie linii papilarnych i innych cech biometrycznych. Program studiów ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do pracy na stanowiskach związanych z kryminalistyką, bezpieczeństwem i ochroną osób oraz mienia.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KRYMINALISTYKA Z DETEKTYWISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Kryminalistyki z detektywistyką są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w metodach wykrywania sprawców popełnianych przestępstw. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących funkcjonariuszy, pracowników lub współpracowników służb zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, takich jak policja, straż graniczna, służby specjalne, służby więzienne, służby celne, służby ochrony państwa czy służby antykorupcyjne.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i terroryzmu, ochroną danych osobowych i informacji niejawnej, praktycznymi uwarunkowaniami pracy detektywa, metodyką i etyką jego pracy, obserwacją i badaniem dowodów kryminalistycznych oraz współpracą z innymi służbami bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ PRAKTYCZNA I ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w dziedzinie księgowości, finansów oraz obszaru kadrowo-płacowego. Program studiów skupia się na zapewnieniu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej księgowości oraz rozliczeń kadrowo-płacowych w firmach i instytucjach. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu podstaw księgowości i finansów, prawa pracy i regulacji kadrowo-płacowych, podatków i ubezpieczeń społecznych, rachunkowości zarządczej, systemów informatycznych oraz praktycznych umiejętności związanych z audytem i kontrolą w obszarze kadrowo-płacowym.

  Głównym celem studiów na kierunku Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe jest przygotowanie studentów do prowadzenia profesjonalnej księgowości oraz rozliczeń kadrowo-płacowych w różnego rodzaju organizacjach. Program studiów ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw księgowości i finansów, prawa pracy i regulacji kadrowo-płacowych, podatków i ubezpieczeń społecznych, rachunkowości zarządczej, systemów informatycznych oraz audytu i kontroli w obszarze kadrowo-płacowym. Studia umożliwiają studentom zdobycie niezbędnych kompetencji do efektywnego wykonywania zawodów związanych z księgowością i rozliczeniami kadrowo-płacowymi.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ PRAKTYCZNA I ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE Z PROGRAMEM PŁATNIK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe z Programem Płatnik są skierowane do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami prowadzenia księgowości oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Program studiów koncentruje się na zapewnieniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystania programu Płatnik, który jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do obsługi kadrowo-płacowej w Polsce.

  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu podstaw księgowości i finansów, prawa pracy i regulacji kadrowo-płacowych, podatków i składek społecznych, wynagrodzeń i świadczeń pochodnych, a także praktyczne umiejętności związane z obsługą programu Płatnik.

  Głównym celem studiów na kierunku Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe z Programem Płatnik jest przygotowanie studentów do samodzielnej obsługi programu Płatnik oraz prowadzenia skutecznych i prawidłowych rozliczeń kadrowo-płacowych.

  Program studiów ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw księgowości i finansów, prawa pracy i regulacji kadrowo-płacowych, podatków i składek społecznych, wynagrodzeń i świadczeń pochodnych, a także umiejętności obsługi programu Płatnik. Studia umożliwiają studentom zdobycie niezbędnych kompetencji do efektywnego wykonywania zawodów związanych z obsługą programu Płatnik i rozliczeniami kadrowo-płacowymi.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Księgowość, Rachunkowość i Podatki są dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz praktyki zawodowej w dziedzinie rachunkowości i podatków. Program studiów skupia się na nauce podstaw prawa podatkowego, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), prawa rachunkowego, rachunkowości finansowej, metod pracy na stanowisku księgowego oraz aktualnych zmianach w przepisach podatkowych i rachunkowych. Studenci zapoznają się także z różnymi programami i systemami rachunkowo-podatkowymi stosowanymi w praktyce zawodowej.

  Głównym celem studiów na kierunku Księgowość, Rachunkowość i Podatki jest przygotowanie studentów do efektywnego funkcjonowania w obszarze rachunkowości, prawa podatkowego oraz praktyki zawodowej w dziedzinie rachunkowości i podatków. Program studiów ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości finansowej, praktyki księgowości oraz aktualnych zmian w przepisach podatkowych i rachunkowych. Studia umożliwiają studentom rozwinięcie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania rachunkowością i podatkami w różnych organizacjach.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Logistyki są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta1. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących menedżerów, specjalistów lub konsultantów w dziedzinie logistyki, takich jak logistycy zaopatrzenia, produkcji, transportu, dystrybucji czy magazynowania.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z optymalizacją łańcucha dostaw, analizą kosztów w przedsiębiorstwie, planowaniem marketingowym w przedsiębiorstwach logistycznych, negocjacjami z partnerami biznesowymi, obsługą klienta i zwrotów, magazynowaniem i transportem towarów niebezpiecznych oraz wykorzystaniem informatyki i metod optymalizacji w logistyce.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Studia na kierunku Logistyka i Spedycja dla Nauczycieli są dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz przygotowaniem do nauczania tych tematów. Program studiów skupia się na nauce podstaw transportu, organizacji transportu i logistyki, procesach spedycyjnych, bezpieczeństwie w transporcie i logistyce, metodyce i dydaktyce nauczania transportu, logistyki i spedycji, programach nauczania dla techników logistyk i techników spedytor, zasadach prawnych i regulacjach w transporcie i logistyce, technologiach informatycznych w transporcie i logistyce, praktyce zawodowej w transporcie, logistyce i spedycji oraz badaniach i rozwoju w dziedzinie transportu, logistyki i spedycji.

  Głównym celem studiów na kierunku Logistyka i Spedycja dla Nauczycieli jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego nauczania transportu, logistyki i spedycji w szkołach technicznych. Studia mają na celu dostarczenie wiedzy z zakresu podstaw transportu, organizacji transportu i logistyki, procesów spedycyjnych, bezpieczeństwa w transporcie i logistyce, metodyki i dydaktyki nauczania transportu, logistyki i spedycji, programów nauczania dla techników logistyk i techników spedytor, zasad prawnych i regulacji w transporcie i logistyce, technologii informatycznych w transporcie i logistyce, praktyki zawodowej w transporcie, logistyce i spedycji oraz badań i rozwoju w dziedzinie transportu, logistyki i spedycji.

  Studia mają również na celu rozwijanie umiejętności pedagogicznych i metodycznych nauczycieli oraz przygotowanie ich do pracy z uczniami w praktycznych sytuacjach związanych z transportem, logistyką i spedycją.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGISTYKA W TRANSPORCIE I SPEDYCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Logistyka w Transporcie i Spedycji są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie logistyki transportu i spedycji. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z logistyką transportu, spedycją, gospodarką transportową, zarządzaniem flotą, obsługą celna, logistyką magazynową, bezpieczeństwem i ubezpieczeniami w transporcie, zarządzaniem jakością w logistyce, certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy (CPC), obsługą celna podmiotów gospodarczych oraz praktyką zawodową w logistyce, transporcie i obsłudze celnej.

  Głównym celem studiów na kierunku Logistyka w Transporcie i Spedycji jest przygotowanie absolwentów do efektywnego funkcjonowania w branży logistycznej, zwłaszcza w obszarze logistyki transportu i spedycji. Studia mają na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki transportu, spedycji, gospodarki transportowej, zarządzania flotą, obsługi celną, logistyki magazynowej, bezpieczeństwa i ubezpieczeń w transporcie, zarządzania jakością w logistyce, certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy (CPC) oraz praktyki zawodowej w logistyce, transporcie i obsłudze celnej. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności praktycznych i teoretycznych, które umożliwią absolwentom skuteczną pracę w branży logistycznej oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii logopedycznej. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z kształtowaniem się i rozwojem mowy dziecka, fonetyką i fonologią języka polskiego, biologicznymi podstawami mowy i myślenia, psychologią rozwojową, psychologią kliniczną, podstawami psycholingwistyki, oligofrenologopedią, surdologopedią, neurologopedią, jąkaniem, logorytmiką, emisją i higieną głosu, komunikacją alternatywną i wspomagającą, metodyką pracy logopedyczną oraz praktyką logopedyczną.

  Głównym celem studiów na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna jest przygotowanie absolwentów do pracy jako logopedzi, zdolnych do diagnozowania, profilaktyki i terapii osób z różnymi zaburzeniami mowy. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie logopedii oraz umożliwienie studentom przeniesienia tych umiejętności na poziom praktyki zawodowej. Studia mają również na celu rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych, które są niezbędne w pracy z pacjentami oraz innymi specjalistami związanych z obszarem logopedii.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MARKETING I PROMOCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Marketingu i Promocji są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w kreowaniu i zarządzaniu marką, planowaniu i realizacji kampanii reklamowych oraz badaniu zachowań konsumenckich. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących specjalistów z branży marketingowej, reklamowej, medialnej lub pokrewnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie komunikacji, strategii marketingowych i promocyjnych, prawa w reklamie i mediach społecznościowych oraz copywritingu.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystania narzędzi marketingu mix, psychologii konsumenckiej, badań marketingowych oraz etyki zawodu w celu osiągania celów biznesowych i budowania pozytywnego wizerunku firmy lub produktu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MASAŻ Z ELEMENTAMI FIZYKOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Masaż i Fizykoterapia koncentrują się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii, patologii ogólnej, higieny zawodowej, terapii manualnej, masażu leczniczego, alternatywnych technik masażu, tapingu w rehabilitacji i odnowie biologicznej, aspektów prawnych wykonywanych usług oraz technik relaksacyjnych. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, umożliwiając studentom rozwinięcie umiejętności w zakresie terapii manualnej, masażu i innych technik fizykoterapeutycznych.

  Głównym celem studiów na kierunku Masaż z elementami fizykoterapii jest przygotowanie absolwentów do pracy jako fizykoterapeuci i masażysci. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie terapii manualnej, masażu leczniczego, tapingu oraz innych technik fizykoterapeutycznych. Studia mają również na celu rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych, które są niezbędne w pracy z pacjentami oraz innymi specjalistami związanymi z obszarem fizykoterapii i masażu.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Mediacji i Negocjacji są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie łagodzenia i rozwiązywania konfliktów w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego. Program ten adresowany jest do osób pracujących lub aspirujących do pracy w charakterze mediatorów, negocjatorów, doradców, konsultantów, trenerów czy liderów zespołów.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem mediacji i negocjacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych i pracowniczych, a także współpracą z innymi podmiotami zaangażowanymi w procesy alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIACJE RODZINNE I SĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji i negocjacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Program studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności w prowadzeniu mediacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz obszarach związanych z prawem rodzinnym. Studenci zdobędą kompetencje niezbędne do pracy jako mediatorzy rodzinny i sądowy oraz będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów w kontekście prawa rodzinnego i spraw sądowych.

  Celem studiów na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako mediatorzy rodzinny i sądowy. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy związanej z prawem rodzinnym.

  Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie pomagać rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach konfliktowych. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w podstawy prawne związane z prawem rodzinnym i sądowym oraz rozwinięcie kompetencji psychologicznych i komunikacyjnych niezbędnych w pracy jako mediator.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIATOR SĄDOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Mediator Sądowy skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji w kontekście sądowym. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy mediacji, jak i praktyczne umiejętności w prowadzeniu procesów mediacji w różnych obszarach życia. Studenci zdobędą kompetencje niezbędne do pracy jako mediator sądowy oraz będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów w kontekście prawa cywilnego i karno-procesowego.

  Celem studiów na kierunku Mediator Sądowy jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako mediator w kontekście sądowym. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie teorii konfliktu, procedur mediacyjnych, prawa cywilnego i karno-procesowego oraz umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie prowadzić mediacje i rozwiązywać konflikty w sądowym kontekście. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w kompetencje psychologiczne i etyczne niezbędne w pracy jako mediator sądowy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENADŻER - LIDER UTRZYMANIA RUCHU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Menadżer – lider utrzymania ruchu są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorowaniu procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie. Program ten adresowany jest do absolwentów studiów technicznych o kierunkach: energetyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria produkcji oraz bezpieczeństwo i higiena pracy i pokrewne. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do roli lidera, kierownika utrzymania ruchu oraz nadzoru nad realizacją produkcji i eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENADŻER ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Menadżera Energii są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zarządzaniu zasobami energetycznymi i ochroną środowiska. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących menedżerów, pracowników lub współpracowników przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem i zużyciem energii, a także jej wpływem na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem i realizacją strategii energetycznych, zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego, minimalizowaniem emisji atmosferycznych i hałasu, stosowaniem technik odnowy środowiska, zarządzaniem gospodarką odpadami, działalnością gospodarczą na obszarach chronionych, marketingiem ekologicznym przedsiębiorstw oraz oceną ryzyka ekotoksykologicznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENADŻER ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Menadżer Środowiska są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących menedżerów, konsultantów lub specjalistów zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką odpadami, finansowaniem projektów środowiskowych, certyfikatami i audytami środowiskowymi, działalnością gospodarczą na obszarach chronionych, prawem administracyjnym i zarządzaniem strategicznym.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem działań prośrodowiskowych w firmach, zgodnie z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego i rozwiązywania konfliktów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Studia Biologia dla nauczycieli – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu są skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia roli nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów skupia się na rozwinięciu zarówno kompetencji biologicznych, jak i pedagogicznych, aby absolwenci byli w stanie przekazywać wiedzę z zakresu biologii w sposób angażujący i inspirujący dla uczniów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu to pakiet dwóch kierunków, który zapewnia studentom kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel biologii i przyrody.

  Program studiów składa się z zagadnień związanych z dydaktyką przedmiotów przyrodniczych, aktywizującymi metodami nauczania, indywidualizacją kształcenia, diagnozą, kontrolą i oceną wyników kształcenia, technologią informacyjną w naukach przyrodniczych, metodyką nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej, metodyką nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej, anatomią człowieka, ekologią, podstawami chemii i fizyki w nauczaniu biologii, podstawami wiedzy przyrodniczej z zakresu geografii, fizyki i chemii, doświadczeniami w kształceniu przyrodniczym oraz zajęciami terenowymi.

  Celem kierunku studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy jako nauczyciele biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biologii, przyrody, ekologii, chemii, fizyki, geografii oraz innych dziedzin związanych z naukami przyrodniczymi, aby absolwenci byli w stanie efektywnie nauczać i rozwijać zainteresowanie uczniów tematyką przyrodniczą.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Chemii skupiają się na przygotowaniu studentów do nauczania przedmiotu chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy dydaktyki chemii, jak i praktyczne umiejętności w aktywizującym nauczaniu, indywidualizacji kształcenia, diagnozie i ocenie wyników kształcenia oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w naukach chemicznych.

  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii w szkole podstawowej oraz metodyki nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. Obejmują one tematy związane z chemią ogólną i nieorganiczną, chemią polimerów, chemią organiczną z elementami biochemii, chemią fizyczną, chemią analityczną oraz osiągnięciami współczesnej chemii.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Chemii jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciel przedmiotu chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki chemii, aktywizujących metod nauczania, indywidualizacji kształcenia, diagnozy i oceny wyników kształcenia oraz wykorzystania technologii informacyjnej w naukach chemicznych. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie prowadzić zajęcia dydaktyczne z chemii i inspirować uczniów do zgłębiania tajemnic tej dziedziny nauki.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE ETYKI - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu etyki, które mogą wykorzystać w pracy jako nauczyciele. Program studiów obejmuje podstawy filozofii oraz wprowadzenie do ogólnej etyki, a także historię doktryn etycznych i współczesne nurty w etyce.

  Studenci będą zgłębiać podstawy bioetyki, elementy logiki oraz wybrane zagadnienia filozofii współczesnej. Studiując etykę dla nauczycieli, zdobędą również wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, dydaktyki, interpretacji i analizy tekstów źródłowych oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

  Celem studiów Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach jest przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele etyki w szkołach. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy teoretycznej z zakresu filozofii, etyki, psychologii i dydaktyki, a także umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem zajęć z etyki. Studenci zdobędą umiejętności analizy tekstów źródłowych, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, stosowania różnych metod dydaktycznych oraz pracy z uczniami na różnych poziomach edukacji.

  Celem studiów jest również rozwinięcie świadomości praw dziecka, umiejętności treningu antydyskryminacyjnego oraz zdobycie wiedzy na temat etyki w nowych mediach. Absolwenci studiów będą gotowi do kreatywnego i skutecznego nauczania etyki, promowania wartości i norm społecznych oraz wspierania rozwoju uczniów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE FILOZOFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu filozofii. Program studiów obejmuje wprowadzenie do filozofii, podstawy dydaktyki, wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, filozofię nowych mediów, elementy metodologii nauki, metodykę analizy tekstu filozoficznego, historię filozofii, metafizykę, filozofię człowieka, podstawy bioetyki, dydaktykę nauczania filozofii oraz wybrane metody aktywizujące w nauczaniu filozofii.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele przedmiotu filozofii. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie filozofii, dydaktyki filozofii, metodyki nauczania filozofii, analizy tekstów filozoficznych oraz stosowania różnych metod aktywizujących w nauczaniu filozofii. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności indywidualizacji kształcenia i diagnozowania wyników kształcenia, aby umożliwić skuteczne nauczanie filozofii w różnych kontekstach edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE FILOZOFII I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Filozofii i Etyki skupiają się na przygotowaniu studentów do nauczania przedmiotów filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje podstawy filozofii, wprowadzenie do etyki ogólnej, historię doktryn etycznych, dydaktykę etyki w szkole podstawowej oraz dydaktykę etyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologicznych koncepcji człowieka, współczesnych nurtów w etyce, podstaw bioetyki, elementów logiki, antropologii filozoficznej, wybranych zagadnień filozofii współczesnej, matematyki w etyce oraz etyki nowych mediów. Studia obejmują również doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz praktykę, która umożliwi studentom zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce nauczania filozofii i etyki.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Filozofii i Etyki jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciel przedmiotów filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki filozofii i etyki, aktywizujących metod nauczania, indywidualizacji kształcenia, diagnozowania i oceny wyników kształcenia oraz wykorzystywania technologii informacyjnej w nauczaniu.

  Studenci zdobędą także szeroką wiedzę z zakresu filozofii, etyki, psychologii, historii doktryn etycznych, bioetyki, logiki, antropologii filozoficznej oraz współczesnych nurtów w etyce. Cel studiów polega również na doskonaleniu umiejętności interpersonalnych oraz zdobyciu praktycznego doświadczenia poprzez praktykę nauczania filozofii i etyki w szkołach.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu fizyki. Program studiów obejmuje dydaktykę przedmiotu – fizyka, aktywizujące metody nauczania, indywidualizację kształcenia w fizyce, diagnozę, kontrolę i ocenę wyników kształcenia, technologię informacyjną w naukach fizycznych, metodykę nauczania fizyki w szkole podstawowej oraz metodykę nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej.

  Studenci zdobędą również wiedzę z zakresu podstaw fizyki, elementów astronomii i astrofizyki, organizacji pracowni fizycznej, elektryczności i magnetyzmu, elementów fizyki jądrowej, mechaniki teoretycznej oraz nauczania fizyki przez pokazy i doświadczenia.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele przedmiotu fizyki. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki przedmiotu – fizyka, aktywizujących metod nauczania, indywidualizacji kształcenia w fizyce oraz diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w naukach fizycznych oraz zdobycie solidnej wiedzy z zakresu podstaw fizyki i jej różnych dziedzin.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu geografii. Program studiów obejmuje dydaktykę przedmiotów przyrodniczych, aktywizujące metody nauczania, diagnozę, kontrolę i ocenę wyników kształcenia w naukach przyrodniczych, technologię informacyjną o naukach przyrodniczych, metodykę nauczania geografii w szkole podstawowej oraz metodykę nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej.

  Studenci zdobędą również wiedzę z zakresu metodyki krajoznawstwa i turystyki, kartografii, teledetekcji środowiska, podstaw geologii, geografii fizycznej Polski, geografii społeczno-ekonomicznej Polski, geografii regionalnej świata, współczesnych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych świata oraz kształtowania i ochrony środowiska.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele przedmiotu geografii. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, aktywizujących metod nauczania, diagnozowania wyników kształcenia w naukach przyrodniczych oraz wykorzystania technologii informacyjnych o naukach przyrodniczych.

  Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, organizacji krajoznawstwa i turystyki, wykorzystywania kartografii i teledetekcji środowiska oraz rozwijania świadomości ekologicznej i umiejętności ochrony środowiska.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej mają na celu przygotowanie studentów do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, charakterystyki wad postawy ciała, metody badania i oceny postawy ciała, teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego, metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz charakterystyki wad postawy ciała. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności diagnozowania, badania i oceny postawy ciała, wykorzystywania teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i stosowania gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Historia i teraźniejszość (przygotowanie do nauczania przedmiotu)” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele historii, którzy posiadają wiedzę zarówno z zakresu historii ogólnej i polskiej, jak i umiejętność nawiązywania relacji między przeszłością a teraźniejszością. Program kształcenia obejmuje zarówno podstawy historii i teraźniejszości, jak i metody nauczania historii, interpretację źródeł historycznych oraz analizę i ocenę materiałów edukacyjnych. Absolwenci posiadają umiejętność prowadzenia ciekawych i interaktywnych lekcji, rozwijania u uczniów umiejętności krytycznego myślenia i analizy oraz budowania świadomości obywatelskiej i etycznej.

  Celem studiów „Historia i teraźniejszość (przygotowanie do nauczania przedmiotu)” jest przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele historii, którzy potrafią nawiązać relacje między przeszłością a teraźniejszością. Program studiów ma na celu rozwinięcie wiedzy historycznej absolwentów, umiejętności przekazywania tej wiedzy w sposób ciekawy i angażujący dla uczniów, rozwinięcie umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz rozwinięcie świadomości obywatelskiej i etycznej u uczniów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I WOS-U - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Studia „Historia i WOS (przygotowanie do nauczania przedmiotu)” są pakietem dwóch kierunków, które mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele historii i Wiedzy o Społeczeństwie (WOS). Program kształcenia obejmuje zarówno dydaktykę historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, jak i dydaktykę WOS w obu tych szczeblach edukacji.

  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii ogólnej i polskiej, jak również wiedzę dotyczącą funkcjonowania społeczeństwa i systemów politycznych. Program studiów skupia się na metodach nauczania, wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz warsztacie pracy nauczyciela historii i WOS.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Informatyka dla Nauczycieli” mają na celu przygotowanie absolwentów do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w szkołach. Program studiów koncentruje się na dydaktyce informatyki, aktywizujących metodach nauczania, indywidualizacji kształcenia informatycznego oraz diagnozie, kontroli i ocenie wyników kształcenia informatycznego.

  Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz poznają różne obszary informatyki i technologii informacyjnej, takie jak budowa i działanie komputera, systemy operacyjne, edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika komputerowa, bezpieczeństwo baz danych, internet i sieci komputerowe, multimedia, budowa stron internetowych, problemy algorytmiczne, podstawy programowania, administrowanie lokalną siecią komputerową, technologie mobilne oraz technologie interaktywne w szkole.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego mają na celu przygotowanie studentów do nauczania języka polskiego. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu tradycji literackiej, kultury języka polskiego, literatury staropolskiej, literatury oświeceniowej, literatury XIX wieku, literatury współczesnej, literatury powszechnej, metodyki nauczania języka polskiego, komunikacji językowej, gramatyki języka polskiego, literatury dla dzieci i młodzieży, poetyki i analizy dzieła literackiego, sztuki czytania i redagowania, analizy i interpretacji tekstu literackiego, planowania i ewaluacji w nauczaniu języka polskiego, projektowania jako metody uczenia się oraz wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języka polskiego.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele języka polskiego. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu literatury, języka polskiego, metodyki nauczania języka polskiego, komunikacji językowej, gramatyki języka polskiego oraz wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauczania. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich, projektowania lekcji, diagnozowania umiejętności językowych uczniów oraz planowania i ewaluacji w nauczaniu języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego mają na celu przygotowanie studentów do nauczania języka polskiego jako obcego. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu psychologicznych podstaw nauczania języków obcych, wiedzy o Polsce i dziedzictwie kulturowym Polski, komunikacji międzykulturowej, edukacji osób z doświadczeniem migracyjnym, literatury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, gramatyki języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, planowania i ewaluacji w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania wymowy polskiej, metod nauczania sprawności językowych oraz technik multimedialnych w nauczaniu obcokrajowców.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka polskiego jako obcego w różnych kontekstach edukacyjnych. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności metodycznych, komunikacyjnych i interkulturowych, a także pogłębienie wiedzy o języku polskim, literaturze polskiej i kulturze polskiej. Absolwenci będą przygotowani do pracy z osobami uczącymi się języka polskiego jako obcego, będą umieli dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów oraz tworzyć inspirujące i efektywne lekcje.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wstępu do arytmetyki, algebry z elementami dydaktyki, analizy matematycznej, metodyki nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych, elementów logiki i teorii mnogości, technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki, geometrii, statystyki, kombinatoryki oraz rachunku prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie absolwentów do efektywnego nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki, zdobycie umiejętności dydaktycznych oraz rozwinięcie kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnej pracy z uczniami. Absolwenci będą przygotowani do tworzenia inspirujących lekcji matematyki, diagnozowania i oceniania postępów uczniów oraz wspierania ich w rozwoju matematycznym.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania muzyki na różnych poziomach edukacyjnych, w tym w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.

  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw teoretycznych muzyki, metod nauczania muzyki, podstaw gry na instrumentach muzycznych, kształcenia słuchu muzycznego, kształcenia głosu i śpiewu, harmonii i aranżacji muzycznych, historii muzyki i jej kontekstu społeczno-kulturowego, przygotowania koncertów i przedstawień muzycznych, oceny i ewaluacji w nauczaniu muzyki oraz legislacji edukacyjnej i pedagogiki w kontekście nauczania muzyki.

  Celem studiów na kierunku Nauczanie muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnych zajęć z muzyki na różnych poziomach edukacji. Studia mają na celu rozwinięcie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i artystycznych, umożliwiających skuteczne nauczanie muzyki oraz tworzenie inspirującego środowiska muzycznego dla uczniów.

  Absolwenci będą zdolni do organizacji różnorodnych form zajęć muzycznych, diagnozowania umiejętności muzycznych uczniów, wspierania ich rozwoju artystycznego oraz promowania kultury muzycznej w szkole. Studia mają również na celu zapoznanie studentów z legislacją edukacyjną i pedagogiką w kontekście nauczania muzyki, aby mogli działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i etycznymi standardami pracy nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROPSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Neuropsychologii są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zrozumieniu i diagnozowaniu zjawisk związanych z funkcjonowaniem mózgu i jego wpływem na zachowanie człowieka. Program ten adresowany jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów zajmujących się problematyką neuropsychologiczną w różnych obszarach praktyki zawodowej.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z oceną i leczeniem zaburzeń neuropsychologicznych wynikających z uszkodzeń mózgu lub innych czynników patologicznych, a także do stosowania neuropsychologii w celach edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zapewnianiu bezpieczeństwa danych i informacji w różnych obszarach działalności. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących inspektorów danych osobowych, pracowników lub współpracowników instytucji publicznych i prywatnych zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych, takich jak administracja publiczna, służby specjalne, służby ochrony państwa, sektor bankowy czy sektor IT.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem teleinformatycznym, kancelarią tajną i wykonywaniem dokumentów niejawnych, prawnymi aspektami ochrony danych osobowych, archiwizacją dokumentów, cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem danymi osobowymi, informacją publiczną oraz organami, środkami ochrony prawnej, odpowiedzialnością i sankcjami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Ochrony Środowiska są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zapewnianiu ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących pracowników administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii i ochrony przyrody.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z identyfikacją zagrożeń dla środowiska, oceną oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami i zasobami wodnymi, ochroną powietrza i gleby, monitoringiem środowiska, zarządzaniem środowiskiem i gospodarką cyrkularną, a także współpracą z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Ochrony Środowiska dla Nauczycieli są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie edukacji ekologicznej. Program ten adresowany jest do nauczycieli lub aspirujących nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć i projektów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska w różnych typach szkół i placówek oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA ZDROWIA, PRAWO MEDYCZNE I PRAWA PACJENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Ochrony zdrowia, prawa medycznego i praw pacjenta są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w obszarze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i stosowania prawa medycznego. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących przedstawicieli różnych zawodów medycznych, takich jak lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, fizjoterapeuci czy ratownicy medyczni.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z zapewnianiem wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem zasobami i finansami w służbie zdrowia, kontraktowaniem usług medycznych oraz dbaniem o prawa i interesy pacjentów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w kierowaniu szkołami i placówkami oświatowymi. Program ten adresowany jest do nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, psychologów i innych pracowników oświaty. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły i placówki oświatowej w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i edukacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Akredytacji Jednostek Leczniczych są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zarządzaniu i jakości usług w ochronie zdrowia. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących menedżerów, pracowników lub współpracowników jednostek leczniczych, takich jak szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, laboratoria czy apteki.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z akredytacją i rejestracją zakładów leczniczych, marketingiem i public relations w ochronie zdrowia, prawem i etyką w ochronie zdrowia, strategią działania na rynku usług medycznych, zamówieniami publicznymi w ochronie zdrowia, zarządzaniem przez jakość i ryzykiem w działalności podmiotów medycznych oraz finansowaniem i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA W OPIECE PALIATYWNEJ I GERIATRYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Organizacji w Opiece Paliatywnej i Geriatrycznej są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zapewnianiu wszechstronnej i całościowej opieki nad chorymi na przewlekle postępujące choroby, ograniczające jakość życia, oraz osobami w wieku podeszłym. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących pracowników lub współpracowników jednostek opieki długoterminowej i hospicyjnej, takich jak lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci, pracownicy socjalni, osoby duchowne czy wolontariusze.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem i łagodzeniem cierpienia na wszystkich jego płaszczyznach: somatycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej, a także udzielaniem wsparcia rodzinom chorych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI / OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami / oligofrenopedagogika są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu.

  Program ten adresowany jest do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z edukacją, terapią i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno w placówkach szkolnictwa specjalnego, jak i integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ W TYM ZE SPEKTRUM AUTYZMU (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej – Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową w tym ze spektrum autyzmu (surdopedagogika) są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pracy z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program ten adresowany jest do nauczycieli, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością słuchową.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju osób z niepełnosprawnością słuchową, stosowaniem odpowiednich metod i technik nauczania i terapii, dostosowywaniem środowiska edukacyjnego i społecznego do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących, a także współpracą z innymi specjalistami i instytucjami zajmującymi się surdopedagogiką.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pracy z osobami dotkniętymi tymi zaburzeniami. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, opiekunów lub innych specjalistów zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozowaniem i rozpoznawaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, planowaniem i realizowaniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, stosowaniem odpowiednich metod i technik pracy z osobami z autyzmem, wspieraniem ich rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego, a także współpracą z rodzinami i innymi instytucjami zajmującymi się osobami z autyzmem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki specjalnej – Logopedii są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy i słuchu. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli, terapeutów, psychologów lub innych specjalistów zajmujących się pomocą osobom z problemami komunikacyjnymi.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z emisją głosu, ortofonią, glottodydaktyką, ortologopedią, profilaktyką i wczesną interwencją logopedyczną oraz terapią logopedyczną dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami zaburzeń mowy i słuchu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PORADNICTWO DIETETYCZNE - STUDIA PODYLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu poradnictwa dietetycznego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie żywienia człowieka i profilaktyki żywieniowej. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz innych specjalistów z dziedziny zdrowia i ochrony zdrowia.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem i oceną jadłospisów dla poszczególnych grup ludności, prewencją żywieniową przewlekłych chorób niezakaźnych, poradnictwem dietetycznym w chorobach żywieniowozależnych oraz oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Prawa medycznego w ochronie zdrowia są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie prawa i etyki związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Program ten adresowany jest do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pracowników administracji medycznej oraz innych osób zainteresowanych prawem medycznym.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z prawami pacjentów, odpowiedzialnością karną, cywilną, zawodową i pracowniczą w ochronie zdrowia, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, zasadami kontraktowania i finansowania świadczeń zdrowotnych, procedurami postępowania kontrolnego i odwoławczego, podstawami prawa farmaceutycznego oraz dokumentacją medyczną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w obszarze regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia i świadczeń społecznych. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących prawników, kadrowców, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników oraz innych osób zainteresowanych problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z nawiązywaniem, kształtowaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, wynagradzaniem i ochroną pracowników, zapobieganiem i rozwiązywaniem sporów pracowniczych, a także ustalaniem i realizacją uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFILAKTYKA TERAPIA UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Profilaktyki i Terapii Uzależnień są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pomaganiu osobom uzależnionym i współuzależnionym. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek lub innych osób zainteresowanych problematyką uzależnień. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozą, profilaktyką i leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, nikotyny oraz innych substancji psychoaktywnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZEMYSŁY KREATYWNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przemysłów Kreatywnych są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w tworzeniu i zarządzaniu projektami kulturalnymi i artystycznymi. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących menedżerów, przedsiębiorców lub twórców w branżach kreatywnych, takich jak film, muzyka, literatura, sztuki wizualne, moda, design czy gry.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem i realizacją projektów i eventów kulturalnych i artystycznych, pozyskiwaniem funduszy i sponsoringu, budowaniem marki i promocją, komunikacją i obsługą klienta, a także współpracą z biznesem i innymi sektorami kreatywnymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w nauczaniu i prowadzeniu zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program ten adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania lub prowadzenia zajęć z określonego przedmiotu lub obszaru, ale nie mają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem i ocenianiem procesu kształcenia, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju uczniów, współpracą z rodziną i środowiskiem społecznym, a także rozwijaniem własnych umiejętności komunikacyjnych i emisji głosu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYWODZTWO PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przywództwa Publicznego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w kierowaniu i zarządzaniu organizacjami sektora publicznego. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących liderów, menedżerów lub współpracowników instytucji publicznych, takich jak administracja rządowa i samorządowa, jednostki budżetowe i samorządowe, organizacje pozarządowe czy media.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z kształtowaniem wizji i strategii organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi i finansowymi, budowaniem zespołu i kultury organizacyjnej, zarządzaniem zmianą i jakością, komunikacją społeczną i współpracą z mediami, a także współpracą z otoczeniem biznesu i pozyskiwaniem kapitału.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pomaganiu ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. Program ten adresowany jest do psychologów, dietetyków, doradców żywieniowych, lekarzy, fizjoterapeutów i innych specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania oraz nadwagi i otyłości, budowaniem programów profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących tych problemów, a także poradnictwem psychologicznym i dietetycznym w zakresie zasad zdrowego odżywiania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOESTETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Psychoestetyki są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie psychologii wyglądu i obrazu ciała. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących psychologów, doradców, coachów, stylistów, kosmetologów, dietetyków lub innych specjalistów zajmujących się poprawą jakości życia i samopoczucia ludzi poprzez wpływanie na ich postrzeganie siebie i otoczenia.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania i nadmiernej masy ciała, profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, psychologicznym wsparciem pacjentów klinik medycyny estetycznej, psychoedukacją i doradztwem w zakresie kreowania wizerunku i motywacji do zmiany.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOG TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Psychologii transportu są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program ten adresowany jest do psychologów, którzy chcą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i innych grup zawodowych związanych z transportem, takich jak pracownicy kolejowi, lotniczy czy morscy.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z oceną sprawności psychofizycznej i zdolności do kierowania pojazdami, diagnozowaniem zaburzeń psychicznych i uzależnień wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, prowadzeniem terapii ofiar wypadków drogowych, a także tworzeniem programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie psychologii transportu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Psychologii dochodzeniowo-śledczej są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pracy psychologa w organach ścigania, instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ten adresowany jest do psychologów pracujących lub planujących pracę w tych obszarach, praktykujących biegłych i osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z aspektami ekspertyzy psychologicznej, wywiadem i przesłuchaniem, formowaniem zeznań, wariografem i badaniem wariograficznym, wiktymologią, psychotraumatologią, diagnozą motywacji przestępczej, psychologicznymi aspektami czynności procesowych, sylwetkami psychologicznymi sprawców przestępstw oraz negocjacjami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Psychologii sądowej są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub poszerzyć swoje kompetencje w pracy związanej z wymiarem sprawiedliwości. Program ten adresowany jest do psychologów lub osób z wykształceniem psychologicznym, którzy chcą zostać biegłymi sądowymi lub współpracować z organami ścigania, sądami, zakładami karnymi, ośrodkami resocjalizacyjnymi czy rodzinno-opiekuńczymi.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z diagnozą i opiniowaniem psychologicznym osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, pokrzywdzonych lub świadków w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Psychologii sprzedaży i marketingu są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania procesem sprzedaży i budowania relacji z klientami. Program ten adresowany jest do pracujących lub aspirujących menedżerów, specjalistów lub konsultantów związanych z działalnością handlową, marketingową lub sprzedażową w różnych branżach i sektorach.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z planowaniem i realizacją strategii sprzedażowej firmy, rekrutacją, motywacją i szkoleniem personelu sprzedażowego, analizą rynku i segmentacją klientów, ustalaniem cen i negocjacjami handlowymi, a także wykorzystywaniem psychologicznych mechanizmów w komunikacji i marketingu relacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA STRESU POURAZOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu psychologii stresu pourazowego są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w rozumieniu i pomaganiu osobom, które doświadczyły traumy psychicznej. Program ten adresowany jest do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się zawodowo lub społecznie ofiarami przemocy, katastrof, wojen czy ataków terrorystycznych. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do diagnozowania i leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD), który jest zaburzeniem psychicznym powstającym w wyniku silnych czynników stresogennych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Psychotraumatologii są dedykowane osobom pragnącym zdobyć lub rozwijać swoje kompetencje w pracy z osobami, które doświadczyły traumy psychologicznej i przeżywają stres traumatyczny. Program ten adresowany jest do psychologów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy publicznych, pracowników służb medycznych i innych osób, które mogą mieć styczność z pacjentami po traumach prostych i złożonych. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do diagnozy i leczenia zaburzeń związanych z traumą, takich jak PTSD, zaburzenia dysocjacyjne czy autodestrukcja.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Rachunkowość jest zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcjami, strukturą współczesnej rachunkowości, z zasadami sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, ze sposobem interpretacji informacji ekonomicznych wynikających ze sprawozdania finansowego, z ewidencją i rozliczaniem kosztów, z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, stanowiącymi podstawę podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej, a także z oceną sytuacji finansowej i majątkowej jednostki na podstawie sprawozdania finansowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RESOCJALIZACJA I PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - PEDAGOG SZKOLNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz zostanie przygotowany do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych charakteryzujących się różnymi przejawami nieprzystosowania społecznego. Studia przygotowują również do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ROLNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rolnictwem, takimi jak: prawo i prawo rolne, gleboznawstwo rolnicze, fizjologia i żywienie zwierząt, produkcja roślinna, rachunkowość rolnicza, rynki rolne, ochrona roślin, ekonomika rolnictwa, marketing artykułów rolnych, agrobiznes, agroturystyka i ekologia oraz rozwój obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowania komunikatu w wersji tradycyjnej i elektronicznej, materiałów graficznych i multimedialnych, efektywnego posługiwania się mediami skocznościowymi. Praktyczna znajomość mediów społecznościowych, wiedza o tym, jak i kiedy je wykorzystać, daje cenione na rynku pracy umiejętności. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do zwiększania zasięgu biznesu, zarządzania marką/organizacją w mediach społecznościowych i angażowania konsumentów w nowoczesnych kanałach komunikacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA Z PODSTAWAMI FOTOGRAFII I FILMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowania komunikatu w wersji tradycyjnej i elektronicznej, materiałów graficznych i multimedialnych, efektywnego posługiwania się mediami skocznościowymi. Praktyczna znajomość mediów społecznościowych, wiedza o tym, jak i kiedy je wykorzystać, daje cenione na rynku pracy umiejętności. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do zwiększania zasięgu biznesu, zarządzania marką/organizacją w mediach społecznościowych i angażowania konsumentów w nowoczesnych kanałach komunikacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – socjoterapeuty oraz wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oznacza to, że absolwenci tych studiów będą mogli pracować z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, mającą problemy z zachowaniem, przystosowaniem się do norm i wymagań szkoły oraz rodziny.

  Nauczyciel – socjoterapeuta i wychowawca w młodzieżowym ośrodku socjoterapii będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, wspieranie rozwoju osobowości i kompetencji społecznych uczniów, budowanie pozytywnych relacji z nimi i ich rodzinami, a także współpracę z innymi specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STATYSTYKA I INFORMATYKA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie kadry znającej specyfikę funkcjonowania placówek medycznych oraz zasady współpracy z lekarzami, naukowcami oraz personelem pomocniczym. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych medycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie integracji i rewalidacji przekazują teoretyczna i praktyczną wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji. Pozwalają na pozyskanie umiejętności w zakresie sprawnej i efektywnej organizacji pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Program zajęć uwzględnia różne formy pracy: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, wizyty studyjne. W trakcie studiów kładziony jest znaczny nacisk na stronę praktyczną i nowoczesne formy nauczania i uczenia się. Praktyki mają wzbogacić studenta w konkretne kompetencje i pozwolić mu na zmierzenie się z jego przyszłymi obowiązkami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego nauczania języka angielskiego” mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują metodycznie do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W TYM ZE SPECTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w tym ze spectrum autyzmu są skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ZSA) i ich rodzinami. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do prowadzenia kompleksowych, wielodyscyplinarnych i indywidualizowanych działań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych, które wspierają rozwój dziecka i wzmacniają jego potencjał.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z PODSTAWAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie jest rozwijanie aktywności społecznej ucznia, zaangażowania w sprawy wspólnot, których jest członkiem, empatii, odpowiedzialności wobec innych, samodzielności, umiejętności funkcjonowania w grupach społecznych. Konieczna jest zatem taka realizacja treści nauczania przedmiotu, aby uczniowie nabyli wymienione kompetencje oraz rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka.

  Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji. Ma ono również sprzyjać rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania złożonych problemów oraz sprzyjać aktywności w różnych obszarach życia społecznego, a także dokonywaniu świadomych i racjonalnych wyborów w życiu publicznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Wychowanie do życia w rodzinie w EUST?

  Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i średniej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela i wychowawcy.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie administracją publiczną w EUST?

  Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy w administracji publicznej. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z organizacją pracy w instytucjach publicznych, a także z pozyskiwaniem funduszy UE na realizacje zadań statutowych administracji pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności działania poszczególnych organów publicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (WELLNESS, SPA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) w EUST?

  Studia podyplomowe z zakresu wellness zapewniają wiedzę i umiejętności związane z sześcioma wymiarami samopoczucia: fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym, zawodowym i duchowym. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach i instytucjach zajmujących się promocją zdrowia i jakości życia, takich jak ośrodki uzdrowiskowe i rekreacyjne, urzędy administracji publicznej, domy dziecka, ośrodki resocjalizacji, firmy i zakłady pracy (w tym chronione), firmy szkoleniowe, ośrodki SPA, gabinety odnowy biologicznej, hotele i ośrodki wypoczynkowe.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie instytucją kultury w EUST?

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego i nowoczesnego kierowania pracą w instytucjach kultury, pozyskiwaniem środków na finansowanie kultury oraz przygotowaniem projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ZDROWIU PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym w EUST?

  Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Absolwenci studiów będą potrafili w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny kierować placówkami medycznymi, dbając o jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług zdrowotnych.

  Słuchacze zdobędą wszechstronną wiedzę i innowacyjne podejście do rozwiązywania złożonych problemów branży medycznej, która jest trudną dziedziną działalności gospodarczej. Będą również zaznajomieni z przepisami prawnymi dotyczącymi opieki zdrowotnej oraz z metodami oceny i poprawy jakości pracy personelu medycznego

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRACĄ ZDALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie pracą zdalną w EUST?

  Zarządzanie pracą zdalną to nowe wyzwanie dla menedżerów i pracowników, którzy muszą dostosować się do zmieniających się warunków pracy. Praca zdalna wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi i technologii, ale także umiejętności komunikacji, organizacji, współpracy i samodyscypliny. Jeśli chcesz nauczyć się, jak skutecznie zarządzać pracą zdalną w wirtualnym zespole, zapraszamy na oferowane przez nas studia podyplomowe.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie projektami w EUST?

  Studia Zarządzanie Projektami pozwalają poznać najskuteczniejsze metody zarządzania projektami. Zarządzanie projektowe jest szeroko wykorzystywane do realizacji rozmaitych zadań w administracji publicznej, biznesie i w trzecim sektorze. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom pakietu wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy poznają techniki, dzięki którym mogą zwiększyć zysk swoich organizacji poprzez wybór odpowiednich projektów i ich prawidłową realizację.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne w EUST?

  Przygotowanie absolwentów do objęcia stanowisk kierowniczych w energetyce oraz pracy w koncernach energetycznych i przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze energetyki zawodowej i rozproszonej, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw.

  Absolwenci zostaną zapoznani z popularnymi metodami produkcji, przetwarzania i dystrybucji energii, a także zagadnieniami związanymi planowaniem bezpiecznej eksploatacji maszyn i instalacji w energetyce. Absolwentom zasygnalizowane zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zarządzanie zasobami ludzkimi w EUST?

  Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy – poprzez stosowanie profesjonalnych metod planowania zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy. Ważną rolę odgrywa umiejętność selekcji i doboru pracowników, planowania karier i rozwoju zawodowego. Słuchacze podyplomowych studiów otrzymają wiedzę z zakresu analizy potencjału ludzkiego, planowania zatrudnienia, rekrutacji, selekcji i zwalniania pracowników.

  Dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań, rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie odgrywają: umiejętne zapobieganie konfliktom i skuteczne ich rozwiązywanie.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZDROWIE I ŚRODOWISKO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zdrowie i środowisko w EUST?

  Jeśli interesuje Cię tematyka związana z wpływem środowiska na zdrowie ludzi i chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, zapraszamy na studia podyplomowe Zdrowie i środowisko. To studia dla osób, które chcą analizować procesy zachodzące w przyrodzie i wpływ człowieka na jej stan, a także realizować działania i programy zapobiegające szkodliwemu oddziaływaniu czynników środowiskowych na zdrowie ludzkie.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZDROWIE PSYCHICZNE I PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień w EUST?

  Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności pomocne w skutecznym motywowaniu osób zażywających substancje psychoaktywne i ich rodzin do podjęcia terapii. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i teorie związane z psychologią uzależnień, rodzaje i skutki używania legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz zasady profilaktyki i redukcji szkód. Nauczą się stosować techniki motywacyjne oparte na podejściu humanistycznym i systemowym, które mają na celu zwiększenie gotowości osób uzależnionych do zmiany zachowań ryzykownych i poprawy jakości życia.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zdrowie publiczne w EUST?

  Celem Studiów Podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy u osób, które ukończyły inne kierunki studiów a obecnie pracują w obszarze zdrowia publicznego. Opracowany program kształcenia zakłada zdobycie przez studentów określonej wiedzy z polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, nadzoru epidemiologicznego, promocji zdrowia i profilaktyki oraz organizacji i zarządzania. Studia powinny dostarczyć wiedzę i umiejętności poruszania się w działaniach zdrowia publicznego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZDROWIE ŚRODOWISKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Zdrowie środowiskowe w EUST?

  Studia podyplomowe na kierunku Zdrowie środowiskowe to oferta dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wpływu środowiska na zdrowie ludzi. Na studiach poznasz podstawy zdrowia środowiskowego, takie jak: epidemiologia, toksykologia, higiena, promocja zdrowia i profilaktyka chorób związanych ze środowiskiem.

  Dowiesz się także, jak oceniać i monitorować stan środowiska oraz jak zapobiegać i rozwiązywać problemy zdrowotne wynikające z jego zanieczyszczenia lub zmian. Nasz kierunek łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki, takich jak: medycyna, biologia, chemia, fizyka, geografia czy prawo. Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych z różnych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w obszarze zdrowia środowiskowego.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZIOŁOZNAWSTWO I FITOPRODUKTY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Ziołoznawstwo i fitoprodukty w EUST?

  Na rynku brakuje dobrze wykształconych specjalistów na odcinku dystrybucji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego. Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę z zakresu produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia, przechowywania i oceny jakości surowców roślinnych i fitoproduktów, projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze doradcy z zakresu uprawy roślin zielarskich, przyprawowych i leczniczych, do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa zielarskiego, jak również do współpracy z firmami zajmującymi się uprawą i przetwórstwem ziół.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ŻYWIENIE RACJONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest Żywienie racjonalne w EUST?

  Studia podyplomowe Żywienie racjonalne skierowane są do osób, które pragną zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego doboru i komponowania pokarmów dla siebie i innych. Program ten adresowany jest zarówno do pracowników służb zdrowia, dietetyki, gastronomii oraz edukacji żywieniowej, jak i do osób zainteresowanych poprawą jakości życia poprzez zdrowe odżywianie.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego wykonywania zadań związanych z oceną stanu odżywienia, planowaniem i realizacją indywidualnych i zbiorowych diet, promowaniem zasad racjonalnego żywienia oraz zapobieganiem i leczeniem chorób dietozależnych. Program obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw żywienia człowieka, składników odżywczych, wartości energetycznej i odżywczej pokarmów, piramidy żywieniowej, żywności ekologicznej i funkcjonalnej, a także psychologii i etyki pracy w służbach żywieniowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)