MATHEMATICS studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mathematics to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Mathematics to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i informatyki. Ponadto nauczą się dokonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, poznają zasady wyceny projektów finansowych oraz szacowania ryzyka inwestycyjnego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, w tym w bankach czy agencjach kredytowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z zawodem nauczyciela matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek mathematics warto zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu zyskają więcej czasu na przygotowania i tym samym zwiększą swoje szanse na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mathematics to:

  • matematyka
  • informatyka/fizyka/język obcy nowożytny

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATHEMATICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Mathematics stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Mathematics stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Mathematics stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 24.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mathematics

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Matematyczne i statystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATHEMATICS?

Matematyka jest nazywana królową nauk, a dokonania z zakresu tej dyscypliny znajdują zastosowanie w wielu branżach i sektorach przemysłu. W związku z tym nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronne wykształcenie matematyczne. Ich kształceniem zajmuje się kierunek mathematics. Studenci mają szansę zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz rozwinąć szereg cennych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mathematics możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku mathematics będzie oscylował wokół nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki oraz informatyki. Ponadto dowiedzą się więcej na temat finansów i rachunkowości oraz ekonomii. W czasie studiów nauczą się dokonywania obliczeń matematycznych. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim poznają zasady wyceny finansowej i oceny ryzyka inwestycyjnego. Co więcej, wykształcą zdolności z zakresu formułowania problemów matematycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATHEMATICS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATHEMATICS?

Studia na kierunku mathematics trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Czas trwania studiów na kierunku mathematics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATHEMATICS STUDIA I STOPNIA

MATHEMATICS STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mathematics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mathematics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mathematics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATHEMATICS?

Ukończenie studiów matematycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku mathematics znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, między innymi w bankowości czy w agencjach kredytowych. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w zawodzie analityka finansowego czy analityka biznesowego. Dobrym rozwiązaniem jest także praca w charakterze specjalisty do spraw finansów czy nauczyciela matematyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mathematics:

  • analityk finansowy
  • analityk biznesowy
  • agencje kredytowe
  • bankowość
  • nauczyciel matematyki
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATHEMATICS

Komentarze (0)