ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: (0-22) 6 83-76-01, (0-22) 6 83-78-56

fax.: (0-22) 6 83-75-81

http://www.wmt.wat.edu.pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: (0-22) 6 83-76-01, (0-22) 6 83-78-56

fax.: (0-22) 6 83-75-81

http://www.wmt.wat.edu.pl/

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek inżynieria bezpieczeństwa

  Inżynieria bezpieczeństwa wyrosła z problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

  Celem inżynierii bezpieczeństwa jest racjonalna maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Cel ten jest urzeczywistniany przez kombinację zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się inżynieria bezpieczeństwa: inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuje się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych, by zminimalizować możliwość i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie (ludzi, środowisko naturalne oraz dobra cywilizacji).

  Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmuje się ograniczaniem i usuwaniem negatywnych skutków (szkód) wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi co stanowi również obszar działania inżynierii bezpieczeństwa publicznego. Studia na tym kierunku dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria bezpieczeństwa publicznego
  • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

   


  Studia I stopnia 
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią  – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa jest konkurs dyplomów.
   
   

 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek lotnictwo i kosmonautyka

  Kierunek wojskowy lotnictwo i kosmonautyka prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Kierunek lotnictwo i kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze techniki lotniczej i kosmicznej. Studia ukierunkowane są na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Dają możliwość poznania zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o najnowocześniejsze materiały, najnowocześniejsze techniki komputerowe, najnowszą „elektronikę” oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

  Otrzymane wykształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki, informatyki stosowanej i zaawansowanych technik komputerowych (w tym systemów CAD/CAM/CAE – UNIGAPHICS, CFD – FLUENT, ANSYS, NASTRAN, COSMOS, MATLAB itp.).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Awionika
  • Napędy lotnicze
  • Samoloty i śmigłowce

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Awionika
  • Samoloty i śmigłowce
  • Uzbrojenie lotnicze

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Awionika
  • Napędy lotnicze
  • Samoloty i śmigłowce

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią  – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest konkurs dyplomów.
   

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek mechatronika

  Kierunek wojskowy mechatronika prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Studia na kierunku mechatronika zapewniają wykształcenie specjalistów odpowiadających potrzebom zmieniającego się rynku pracy i wszechstronnie przygotowanych do roli projektanta, wytwórcy, jak i eksploatatora złożonych urządzeń technicznych. Wykształcenie jest oparte na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz opanowaniu umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania oraz ich eksploatacji.

  Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektrycznych i optycznych, wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

  Proces dydaktyczny organizowany jest w ten sposób, że dużą wagę przykłada się do nauczania na przykładach, zaś zajęcia są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest wyposażenie inżyniera mechatronika w wiedzę praktyczną, która pozwoli mu na realizowanie projektu konkretnego urządzenia i jego zespołowe wykonywanie. Wydział oferuje w ramach kierunku mechatronika szereg specjalności, w tym unikalne w skali kraju specjalności w zakresie techniki uzbrojenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów mechatronicznych
  • Konstrukcja broni i amunicji
  • Robotyka i automatyka przemysłowa
  • Techniki komputerowe w mechatronice

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Uzbrojenie i elektronika
  • Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych
  • Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych
  • Artyleria rakietowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria systemów mechatronicznych
  • Konstrukcja broni i amunicji
  • Robotyka i automatyka przemysłowa
  • Techniki komputerowe w mechatronice

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku mechatronika jest konkurs dyplomów.
   

   

Opinie (5)

Karina Ocena

Najlepsze 5 lat mojego życia. Spędziłam tu cudowny czas, poznałam niesamowitych ludzi, a co ważne wyniosłam bardzo dużo cennej wiedzy, z której korzystam w moim obecnym zawodzie.

M.T Ocena

Zaszczytem jest mówienie na jakiej uczelni studiuje, a jak odpowiadam na pytanie na jakim wydziale to już w ogóle duma mnie rozpiera :D

Olek Ocena

Zajęcia mega ciekawe. Prowadzący są bardzo pomocni i otwarci

Dara Ocena

Najlepszy wydział na najlepszej uczelni w Warszawie !

Lea Ocena

Kierunek studiów, który wybrałam jest bardzo interesujący. Wykładowcy potrafią zainteresować tematem, którego nigdy nie uważałam za ciekawy. Polecam