Inżynieria systemów bezzałogowych

Inżynieria systemów bezzałogowych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria systemów bezzałogowych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studenci kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych pozyskują wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie projektowania, budowy oraz programowania systemów sterowania robotów oraz pojazdów autonomicznych, obsługi systemów nawigacji, zarządzania systemami obsługowymi bezzałogowych platform latających.

Po zakończeniu kształcenia absolwenci Inżynierii systemów bezzałogowych mogą podjąć pracę w firmach zajmujących się programowaniem maszyn i urządzeń, firmach rozwijających systemy nawigacji, pozycjonowania robotów i elementów wykonawczych, przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, budową robotów i dronów oraz specjalizowanych systemów autonomicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria systemów bezzałogowych to kierunek inżynierski, a zatem wymagający wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych. Przydadzą się także umiejętności z zakresu języków obcych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria systemów bezzałogowych stopień: (I), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria systemów bezzałogowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych oferują kształcenie w obszarze robotyki i platform autonomicznych. Najistotniejszym celem studiów jest pozyskanie wiedzy w zakresie programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych nabywają umiejętności w zakresie obsługi systemów nawigacji i odometrii, wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych w procesie projektowania robotów i systemów sterowania pojazdów autonomicznych, projektowania i kształtowania wytrzymałościowego struktur nośnych robotów i ich osprzętu, a także projektowania układów napędowych robotów.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria systemów bezzałogowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
1,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria systemów bezzałogowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria systemów bezzałogowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria systemów bezzałogowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH?

Pozyskaną na studiach wiedzę absolwenci Inżynierii systemów bezzałogowych mogą wykorzystać w obszarze programowania maszyn i urządzeń, wytwarzania produktów z wykorzystaniem linii produkcyjnych, systemów nawigacji i pozycjonowania robotów oraz elementów wykonawczych, projektowania i budowy robotów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się programowaniem maszyn i urządzeń,
 • firmy rozwijające systemy nawigacji,
 • przedsiębiorstwa związane z projektowaniem, budową robotów i dronów.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH

Komentarze (0)