• ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek archeologia na UKSW to przede wszystkim praktyczne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach z zakresu archeometrii oraz liczne wyjazdy terenowe w Polsce i za granicą, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody badawcze. 

  Studenci czerpią z  wiedzy zdobytej na wykładach i wraz ze swoimi opiekunami realizują ciekawe projekty naukowe m.in. w Niemczech, Czechach, Chorwacji czy we Włoszech. Biorą udział m.in. w eksploracji zamków krzyżackich w Malborku i Przezmarku oraz kurhanów w Puszczy Białowieskiej.

  Niewielkie grupy zajęciowe sprawiają, że studia na kierunku archeologia są dopasowane do potrzeb każdego ze studentów. Wyróżnia je przede wszystkim nacisk na dydaktykę z wielu różnorodnych obszarów m.in: archeologii krajobrazu, geoarcheologii, archeologii Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej. Absolwenci studiów archeologicznych mogą kontynuować swoją karierę naukową w Szkole Doktorskiej UKSW pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na UKSW to niepowtarzalna szansa na zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, konserwacji zbiorów archiwalnych, ich udostępniania oraz warsztatu badawczego archiwisty. 

  Studenci, oprócz umiejętności związanych z działalnością archiwów, poznają historię Polski i dziejów powszechnych oraz zyskują wiedzę w obszarze prowadzenia kwerendy naukowej. Mają możliwość prowadzenia warsztatu badawczego historyka – archiwisty. Studia pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie opracowywania zasobu archiwalnego, znajomości wytworów kancelaryjnych oraz źródeł historycznych.             

  Absolwenci kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są przygotowani do pracy w wielu placówkach naukowo-badawczych, archiwach, muzeach, bibliotekach oraz redakcjach czasopism historycznych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia na kierunku historia na UKSW pasjonatom przeszłości dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy od starożytności do współczesności oraz  poznania warsztatu badawczego historyka. Bogaty program studiów wzbogacony jest m.in. o dzieje Mazowsza (historię regionu, kulturę, zabytki).

  Wykładowcy są członkami prestiżowych gremiów naukowych, eksperckich, samorządowych oraz instytucjonalnych w kraju i za granicą. Wiele osiągnięć naukowo-dydaktycznych Instytut zawdzięcza profesorom, którzy zajmują się historią wojskowości, przemian ustrojowych w Polsce po 1945 r. oraz historii Kościoła w Polsce w XX w. (prof. Jan Żaryn, prof. Antoni Dudek, prof. Janusz Odziemkowski).

  Studenci historii mogą uczestniczyć w pracy kół naukowych: m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW oraz w cyklu wykładów Res Gestae.

  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych oraz innych instytucjach, związanych z historią. Po odpowiednim przygotowaniu mogą także podjąć pracę nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Instytut Historii podpisał kilka umów ze szkołami podstawowymi i średnimi na terenie Warszawy, które umożliwiają odbycie praktyk pedagogicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Historia sztuki na UKSW daje możliwość odkrycia wielu różnych ścieżek drogi zawodowej. To jedyny kierunek w kraju, który naucza o kulturze nubijskiej. Bogaty program studiów pozwala rozwinąć umiejętności i zainteresowania i przygotowuje do przyszłej pracy zawodowej. 

  Podczas zajęć studenci mogą poznać rzemiosło artystyczne, ikonografię, muzealnictwo czy muzykologię. Wszystko pod okiem naukowców oraz wykładowców, którzy mają doświadczenie pracy w urzędach i instytucjach kultury (np. Muzeum Zamku Królewskiego czy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków). Instytut Historii Sztuki (IHS) prowadzi prace inwentaryzacyjne architektury i cmentarzy na dawnych kresach Rzeczypospolitej (Ukraina), na Litwie oraz w Polsce.

  W ramach kierunku historia sztuki studenci uczestniczą w licznych zajęciach terenowych oraz objazdach naukowych.  Mogą także rozwijać swoje pasje w Kole Naukowym Studentów IHS UKSW.  Mają także możliwość publikacji tekstów w czasopiśmie studenckim „Artifex” oraz organizacji wystaw w „Galerii przy Automacie”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska na UKSW jest skierowany do miłośników historii sztuki, którzy chcą także nauczyć się jak chronić i dokumentować ślady przeszłości w środowisku naturalnym. 

  Kierunek łączy w sobie teorię z praktyką, obejmuje m.in. teorię konserwacji, podstawy prawa i administracji, obsługę specjalistycznego oprogramowania: GIS, CAD czy skanowanie laserowe. Komfort studiowania zapewniają zajęcia w niewielkich grupach. 

  W gronie wykładowców znajdują się zarówno naukowcy specjalizujący się m.in. w historii sztuki, biologii, filozofii, jak i praktycy związani m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa czy Kampinoskim Parkiem Narodowym. Zdobyta na zajęciach wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska pozwala na wykorzystanie jej w kompleksowej opiece nad zabytkami oraz krajobrazem.

  W ramach zajęć terenowych studenci kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska mają możliwość wyjazdów za granicę w celu dokumentowania zabytków. Mogą także publikować w studenckim czasopiśmie „Artifex”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy. Doświadczona kadra akademicka przekazuje cenną wiedzę dotyczącą zabytkoznawstwa, konserwatorstwa czy historii sztuki, którą studenci mogą wykorzystać podczas zajęć ćwiczeniowych. Analizują i opisują wybrane dzieła kultury oraz poznają tajniki pracy w muzeach i wielu innych instytucjach, związanych z ochroną zabytków. 

  Dodatkowym atutem studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest poznanie podstawowych technik prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych oraz zyskanie wiedzy, potrzebnej do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. 

  Nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia są istotnym elementem kształcenia na UKSW. Część zajęć w ramach praktyk studenckich prowadzona jest w muzeach i instytucjach kultury np. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci tego kierunku uczestniczą także w krajowych i zagranicznych wyjazdach badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)