Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Dodaj do ulubionych

Ochrona dóbr kultury i środowiska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska:

 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona dóbr kultury i środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę dóbr kultury i środowiska

Program studiów i przedmioty
Jako student tego kierunku najprawdopodobniej spotkasz się z przedmiotami z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, historii ogrodów i krajobrazów, biologii czy kształtowania oraz ochrony krajobrazu i środowiska.
W planie Twoich zajęć mogą znaleźć się zajęcia takie jak ikonologia wnętrz sakralnych, historia i teoria konserwacji zabytków, historia sztuki średniowiecznej, ochrona środowiska, biologia i ekologia, rzemiosło artystyczne czy sztuka starożytna z elementami dziedzictwa antyku.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii sztuki polskiej i powszechnej
 • konserwatorstwa
 • interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody
 • muzealnictwa
 • prawnej ochrony zabytków i środowiska
 • ekologii

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska?

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym tak naprawdę są dobra kulturalne, co kryje się pod tym sformułowaniem? Prawdą jest, że termin ten można rozmaicie interpretować, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojecie “kultury”.

Jeśli zaliczy do dóbr kultury usługi i rzeczy oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne oraz naturę - środowisko, uważa on zatem kulturę za całokształt niematerialnego i materialnego dorobku ludzkości.

Niektórzy zawężają ten termin tylko w odniesieniu do dzieł sztuki w muzeach czy literatury. Inni zaś dzielą dobra na dobra ludzi wierzących oraz niewierzących, wtedy zaś do dóbr zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej.

Najprostszą definicją zwrotu “dobra kultury” jest stwierdzenie, że są to wszystkie przedmioty ruchome (np. obrazy czy rzeźby) oraz nieruchome (pola bitewne, cmentarze, i tym podobne) - dawne oraz współczesne, które mają znaczenie dla rozwoju kulturowego i dziedzictwa ze względu na wartości artystyczne, bądź historyczne.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia będzie oscylował wokół nauk humanistycznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższe studia będą miały okazję rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, artystycznych czy historycznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów oraz ludzi
 • Historia architektury nowożytnej
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe
 • Wstęp do historii sztuki

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska wykształcisz szereg istotnych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się analizy wybranych zjawisk kulturowych czy artystycznych.

Studenci poznają także zasady dokumentacji, weryfikacji oraz konserwacji zabytków oraz dzieł sztuki i architektury. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, które to umiejętności z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Kierunek studiów ochrona dóbr kultury i środowiska jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które są zainteresowane biologią oraz lubią historię sztuki i architekturę.

Jest on unikatowy również pod tym względem, że w wielu dokumentach Unii Europejskiej widnieje on jako zalecane połączenie kierunkowe z uwagi na przekonanie, iż dobra kultury jak i środowisko naturalne powinny być chronione z równorzędnym priorytetem.

 

5. Gdzie studiować Ochronę dóbr kultury i środowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona dóbr kultury i środowiska:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • placówkach muzealnych
 • galeriach sztuki
 • konserwatorstwie
 • szkolnictwie (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich)
 • domach aukcyjnych, antykwariatach
 • fundacjach działającyh na rzecz ochrony kultury
 • placówkach ochrony środowiska naturalnego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Komentarze (0)