Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Dodaj do ulubionych

Ochrona dóbr kultury i środowiska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności ochrona dóbr kultury i środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ochrona dóbr kultury i środowiska - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska:

 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona dóbr kultury i środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona dóbr kultury i środowiska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona dóbr kultury i środowiska studia I stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę dóbr kultury i środowiska

Program studiów i przedmioty
Jako student tego kierunku najprawdopodobniej spotkasz się z przedmiotami z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, historii ogrodów i krajobrazów, biologii czy kształtowania oraz ochrony krajobrazu i środowiska.
W planie Twoich zajęć mogą znaleźć się zajęcia takie jak ikonologia wnętrz sakralnych, historia i teoria konserwacji zabytków, historia sztuki średniowiecznej, ochrona środowiska, biologia i ekologia, rzemiosło artystyczne czy sztuka starożytna z elementami dziedzictwa antyku.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii sztuki polskiej i powszechnej
 • konserwatorstwa
 • interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody
 • muzealnictwa
 • prawnej ochrony zabytków i środowiska
 • ekologii

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska?

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym tak naprawdę są dobra kulturalne, co kryje się pod tym sformułowaniem? Prawdą jest, że termin ten można rozmaicie interpretować, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojecie “kultury”.

Jeśli zaliczy do dóbr kultury usługi i rzeczy oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne oraz naturę - środowisko, uważa on zatem kulturę za całokształt niematerialnego i materialnego dorobku ludzkości.

Niektórzy zawężają ten termin tylko w odniesieniu do dzieł sztuki w muzeach czy literatury. Inni zaś dzielą dobra na dobra ludzi wierzących oraz niewierzących, wtedy zaś do dóbr zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej.

Najprostszą definicją zwrotu “dobra kultury” jest stwierdzenie, że są to wszystkie przedmioty ruchome (np. obrazy czy rzeźby) oraz nieruchome (pola bitewne, cmentarze, i tym podobne) - dawne oraz współczesne, które mają znaczenie dla rozwoju kulturowego i dziedzictwa ze względu na wartości artystyczne, bądź historyczne.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek ochrona dóbr kultury i środowiska jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia będzie oscylował wokół nauk humanistycznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższe studia będą miały okazję rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, artystycznych czy historycznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów oraz ludzi
 • Historia architektury nowożytnej
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe
 • Wstęp do historii sztuki

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska wykształcisz szereg istotnych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się analizy wybranych zjawisk kulturowych czy artystycznych.

Studenci poznają także zasady dokumentacji, weryfikacji oraz konserwacji zabytków oraz dzieł sztuki i architektury. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, które to umiejętności z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Kierunek studiów ochrona dóbr kultury i środowiska jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które są zainteresowane biologią oraz lubią historię sztuki i architekturę.

Jest on unikatowy również pod tym względem, że w wielu dokumentach Unii Europejskiej widnieje on jako zalecane połączenie kierunkowe z uwagi na przekonanie, iż dobra kultury jak i środowisko naturalne powinny być chronione z równorzędnym priorytetem.

 

5. Gdzie studiować Ochronę dóbr kultury i środowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona dóbr kultury i środowiska:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • placówkach muzealnych
 • galeriach sztuki
 • konserwatorstwie
 • szkolnictwie (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich)
 • domach aukcyjnych, antykwariatach
 • fundacjach działającyh na rzecz ochrony kultury
 • placówkach ochrony środowiska naturalnego

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Komentarze (0)