Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska studia - kierunek studiów

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym tak naprawdę są dobra kulturalne, co kryje się pod tym sformułowaniem? Prawdą jest, że termin ten można rozmaicie interpretować, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojecie “kultury”. Jeśli zaliczy do dóbr kultury usługi i rzeczy oraz dobra niematerialne, zachowania i zjawiska etyczne oraz naturę - środowisko, uważa on zatem kulturę za całokształt niematerialnego i materialnego dorobku ludzkości. Niektórzy zawężają ten termin tylko w odniesieniu do dzieł sztuki w muzeach czy literatury. Inni zaś dzielą dobra na dobra ludzi wierzących oraz niewierzących, wtedy zaś do dóbr zalicza zjawiska z zakresu postaw, idei, doktryn, czy świadomości ludzkiej. Najprostszą definicją zwrotu “dobra kultury” jest stwierdzenie, że są to wszystkie przedmioty ruchome (np. obrazy czy rzeźby) oraz nieruchome (pola bitewne, cmentarze, i tym podobne) - dawne oraz współczesne, które mają znaczenie dla rozwoju kulturowego i dziedzictwa ze względu na wartości artystyczne, bądź historyczne.

 

Dla kogo ten kierunek

Kierunek studiów ochrona dóbr kultury i środowiska jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które są zainteresowane biologią oraz lubią historię sztuki i architekturę. Jest on unikatowy również pod tym względem, że w wielu dokumentach Unii Europejskiej widnieje on jako zalecane połączenie kierunkowe z uwagi na przekonanie, iż dobra kultury jak i środowisko naturalne powinny być chronione z równorzędnym priorytetem.

 

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku najprawdopodobniej spotkasz się z przedmiotami z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, historii ogrodów i krajobrazów, biologii czy kształtowania oraz ochrony krajobrazu i środowiska. W planie Twoich zajęć mogą znaleźć się zajęcia takie jak ikonologia wnętrz sakralnych, historia i teoria konserwacji zabytków, historia sztuki średniowiecznej, ochrona środowiska, biologia i ekologia, rzemiosło artystyczne czy sztuka starożytna z elementami dziedzictwa antyku.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę dóbr kultury i środowiska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii sztuki polskiej i powszechnej
 • konserwatorstwa
 • interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody
 • muzealnictwa
 • prawnej ochrony zabytków i środowiska
 • ekologii

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • placówkach muzealnych
 • galeriach sztuki
 • konserwatorstwie
 • szkolnictwie (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich)
 • domach aukcyjnych, antykwariatach
 • fundacjach działającyh na rzecz ochrony kultury
 • placówkach ochrony środowiska naturalnego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

Komentarze (0)