Uniwersytet Opolski

Wydział Filologiczny

 pl. Kopernika 11

 45-040 Opole

tel.: +48 77 5415939,

fax: +48 77 5415929

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl/

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Opolski

 pl. Kopernika 11

 45-040 Opole

tel.: +48 77 5415939,

fax: +48 77 5415929

e-mail: dz-fil@uni.opole.pl

http://wfil.uni.opole.pl/

 • BOHEMISTYKA ANTROPOLOGICZNO KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów bohemistyka antropoligczno kulturowa

  Bohemistyka antropologiczno-kulturowa to unikatowy w skali całego kraju, nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z nauką języka czeskiego od podstaw oraz innego języka obcego (zgodnie z kontynuacją). Studia skierowane są do osób, które lubią poznawać nowe języki i kultury a także chcą lepiej zrozumieć naszych południowych sąsiadów, zgłębić ich mentalność, styl życia i słynne poczucie humoru. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bohemistyka antropologiczno kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIGITAL CULTURES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów digital cultures

  Studia mają na celu osadzenie elementów groznawczych i wiedzy o środowiskach cyfrowych w szerszym kontekście językoznawczym oraz kulturoznawczym. Kluczowym dla przygotowanego programu pojęciem jest komunikacja, której obecność i kształtowanie jak i refleksja nad nią w środowisku digitalnym stanowi trzon efektów, które mają wypracować przygotowane kursy.

  Proponowany kierunek zakłada osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy o przestrzeni i kulturze cyfrowej jako płaszczyźnie komunikacyjnej – języki nowych mediów, socjolekty graczy oraz fanowskie w środowisku cyfrowym, memy i komunikacja w Internecie. W zakresie umiejętności skupia się przede wszystkim na kompetencjach komunikacyjnych, w tym także marketingowych i PR. Duży nacisk będzie tu położony na poruszanie się po i zarządzanie mediami społecznościowymi jako najbardziej wpływowej platformie komunikacyjnej w przestrzeni cyfrowej. Kompetencje społeczne dotyczyć będą przede wszystkim dostrzeżeniu roli wymiany myśli i kompetencji językoznawczych we współczesnym świecie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów edytorstwo

  Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji; osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania. Student ma wiedzę w zakresie:

  • zasad edycji tekstów dawnych i nowych;
  • technicznego opracowania tekstów z użyciem profesjonalnych programów edytorskich;
  • dokonywania adiustacji i korekty różnych typów tekstów;
  • projektowania graficznej strony tekstu;
  • infografiki i grafiki komputerowej;
  • liternictwa i estetyki;
  • komunikowania się i funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni;
  • przepisów prawa autorskiego i wydawniczego;
  • korzystania ze źródeł informacji;
  • mechanizmów funkcjonowania rynku i marketingu wydawniczego;
  • teorii tekstu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie wydawnictwem
  • Projektowanie publikacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów english in public communication
  Program licencjacki English in Public Communication stanowi doskonałą okazję dla studentów, którzy chcieliby stawić czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy w coraz bardziej globalnym społeczeństwie. Program studiów oferuje zintegrowane podejście do komunikacji publicznej w takich dziedzinach, jak polityka, kultura, społeczeństwo, zarządzanie, biznes i technologia.
  Wszystkie kursy oferowane w ramach programu są prowadzone w języku angielskim. Praktyczne kursy języka angielskiego obejmujące czytanie, słuchanie, mówienie i gramatykę mają na celu rozwój umiejętności językowych studentów i pomoc w osiągnięciu wysokiego poziomu biegłości w języku angielskim (C1). Przedmioty przewodnie, w tym komunikacja publiczna i public relations, kulturoznawstwo i media, perswazja i retoryka, komunikacja międzykulturowa, rozwijają i poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie analizy różnych sytuacji komunikacyjnych, zarządzania informacjami i tworzenia skutecznych komunikatów w różnych mediach.
  Co więcej, w ramach programu studiów studenci mogą wybrać ścieżkę edukacyjną poprzez kursy fakultatywne, które dodadzą kompetencji do ogólnego wykształcenia akademickiego i poszerzą ich perspektywy zawodowe. Program studiów EPC oferuje takie moduły do wyboru, jak: angielski w biznesie, angielski w mediach i angielski i polski jako język obcy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku english in public communication brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENGLISH PHILOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów english philology

  Jeśli chcesz być przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku pracy studiuj język angielski na studiach licencjackich na kierunku English Philology o profilu akademickim na Uniwersytecie Opolskim. To jest miejsce, gdzie studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii krajów anglojęzycznych, jak i praktyczne umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Ponadto, w ramach swojego programu studiów studenci mogą wybrać określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której specjalistyczne przedmioty pozwolą na rozwinięcie dodatkowych kompetencji w ramach ich ogólnego wykształcenia akademickiego. Studia stacjonarne oferują takie fakultatywne moduły jak: Kulturoznawstwo, Translatoryka, Angielski i Hiszpański, Angielski i Włoski, co poszerza ich możliwości zatrudnienia w przyszłości.

  Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.  Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku english philology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENGLISH PHILOLOGY - TEACHER TRAINING PROGRAMME

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów english philology - teacher training programme

  Jeśli chcesz powiązać swój rozwój akademicki z ciągłym rozwojem umiejętności językowych i zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach edukacyjnych, studiuj filologię angielską – program szkolenia nauczycieli na poziomie magisterskim.

  Tutaj, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 w CEFR dla języków, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności akademickie w zakresie lingwistyki stosowanej i metodologii EFL, a także rozwijają swoje umiejętności praktyczne w kontekście nauczania języka angielskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów filologia polska

  Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

  Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.  

  Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Humanistyczno-artystyczny
  • Komunikacja wizerunkowa i promocyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Komparatystyka filologiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Opole - kierunek Filologia romańska od podstaw

  Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i socjolingwistycznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji. Dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka, program studiów gwarantuje zdobycie zaawansowanej znajomości języka francuskiego od podstaw do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

  Na pierwszym stopniu studiów studenci mają do wyboru dwa moduły:

   1) specjalistyczne aspekty komunikacji w języku francuskim – moduł rozwija kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie francuskiego języka specjalistycznego (np. języka francuskiego instytucji europejskich, języka francuskiego w biznesie, komunikacji medialnej, komunikacji międzykulturowej, inne);

    2) przekładoznawstwo – moduł przygotowuje do zawodu tłumacza, pozwala poznać różne rodzaje przekładu oraz trudności w pracy tłumacza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalistyczne aspekty komunikacji w języku francuskim
  • Przekładoznawstwo
  • Język włoski

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska od podstaw brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GAME STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów game studies

  Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu. 

  Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku game studies brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTIK

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów germanistik

  Studia na kierunku Germanistik dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

  Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Translatorik
  • Deutsch in recht und wirtschaft

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fachsprachen, medien, kommunikation
  • Linguistik, translatorik, interkulturelle kommunikation

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku germanistik brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANISTYKA CYFROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów humanistyka cyfrowa

  Studia w założeniu mają charakter interdyscyplinarny – integrują badania nad człowiekiem, językiem, którym ów człowiek się posługuje oraz nad wytworami człowieka w przestrzeni wirtualnej. Proponowany kierunek wpisuje się doskonale w najnowsze trendy na rynku edukacyjnym, łącząc zainteresowania filologiczne z kompetencjami młodego pokolenia w zakresie nowych mediów.

  Niewątpliwym atutem kierunku jest jego aktualność, dwujęzyczność oraz innowacyjność. Idea powołania studiów Humanistyka cyfrowa łączy się z obserwowalnym (zwłaszcza w ostatnich latach) przeniesieniem życia społecznego do świata wirtualnego. Oferujemy program przeznaczony dla kandydatów planujących karierę na styku nowych mediów, kultury i społeczeństwa. Ma on łączyć badania naukowe dotyczące współczesnego językoznawstwa (w niewielkiej części literaturoznawstwa) z gruntowną analizą najnowszych zjawisk w świecie cyfrowym  i praktycznym tworzeniem treści wirtualnych, ich badaniem oraz opracowywaniem.  

  Kierunek wyróżnia przede wszystkim jego innowacyjność oraz dwujęzyczność. Duża część zajęć odbywać się będzie w języku rosyjskim, co czyni ofertę studiów atrakcyjną na rynku edukacyjnym i rynku pracy – studia będą mogły podjąć osoby z zagranicy (w tym z Ukrainy).

  Humanistyka cyfrowa  to studia dla osób nastawionych przede wszystkim na nowoczesność i praktyczność kształcenia. Kompetencje uzyskane przez studentów w trakcie studiów na kierunku Humanistyka cyfrowa pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i nowych mediach w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku humanistyka cyfrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów język angielski w turystyce

  Język angielski w turystyce – profil praktyczny to nowoczesny i pionierski w skali kraju projekt Uniwersytetu Opolskiego, który łączy w sobie typowe zajęcia o charakterze akademickim na Uniwersytecie z całym szeregiem praktycznych ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk zawodowych, odbywających się poza murami UO – w środowiskach typowych dla branży turystycznej.

  Pierwsze trzy semestry studiów są podzielone na dwie części: akademicką (10 tygodni zajęć na UO) i praktyczną (pozostała część semestru). W semestrze 4 studenci przechodzą semestralny staż (480 godz) w hotelach, biurach turystycznych, biurach podróży lub usługach administracyjnych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych. W semestrze 5 i 6 studenci pracują nad pracą dyplomową osadzoną w profilu praktycznym. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku język angielski w turystyce brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów język biznesu
  Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.
  Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne.
  Język wykładowy:  rosyjski, polski, angielski
  Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:
  • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języków,
  • przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze;
  • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
  • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
  • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku język biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów język polski od podstaw z jżeykiem niemieckim

  Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego (na poziomie C1) oraz dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B2). Studenci poznają polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje).

  Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w swoim kraju uzyskali świadectwo maturalne. Rekrutacja na studia i tworzenie listy rankingowej kandydatów odbywa się na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (lub średniej wyniku w wypadku egzaminu maturalnego wieloczęściowego) z następujących przedmiotów: z języka ojczystego kandydata (50%) i z języka obcego dla kandydata (50%).

  Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształceniaSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język polski i niemiecki w biznesie

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język polski i niemiecki w turystyce

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs świadectw.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów lingwistyka stosowana

  Studenci kierunku Lingwistyka stosowana mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

  Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

  Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów logopedia

  Studia kształcą specjalistki/specjalistów i przygotowują do pracy w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. poradniach logopedycznych, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, gabinetach, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest przygotowanie pedagogiczne i ukończenie modułu nauczycielskiego).

  Celem kształcenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczek/słuchaczy do działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych obejmujących zaburzenia mowy/kompetencji komunikacyjnej z zakresu logopedii ogólnej w pracy zarówno z dzieckiem, jak i z osobą dorosłą. Studia mogą podejmować absolwentki/absolwenci studiów pierwszego stopnia logopedii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów logopedia z językiem polskim jako obcym

  Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. 

  Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii i z niezbędną wiedzą interdyscyplinarną, w tym z obszaru nauk medycznych. Zdobędzie także umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy, pozna także procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

  Poza tym student nabędzie kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do uczenia języka polskiego obcokrajowców i będzie mógł podjąć pracę w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF LIBERAL ARTS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów master of liberal arts

  Nasz interdyscyplinarny program studiów magisterskich Master of Liberal Arts oferuje możliwość rozwoju i interakcji w trudnym środowisku akademickim. Studenci zyskują dogłębną wiedzę na temat komunikacji, języka, kultury i społeczeństwa. W ramach studiów badają wybrane wymiary lingwistyki, studiów komunikacyjnych, sztuki i nauk społecznych w kontekście historii myśli filozoficznych i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, w tym ich perspektyw prawnych i ekonomicznych.

  Krytycznie rozważają główne wyzwania dla globalnego dobrobytu, takie jak hegemonia kulturowa, nierówność płci i manipulacje w mediach. Realizują unikalny interdyscyplinarny program nauczania, którego zwieńczeniem jest praca magisterska eksplorująca wybrany problem z różnych perspektyw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA CULTURES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Opolu - Uniwersytet Opolski - kierunek studiów media cultures

  Media Cultures to interaktywny kierunek dla pasjonatów multimediów planujących związać swoją przyszłość z branżą medialną oraz z przemysłem kreatywnym. To studia dla osób nastawionych przede wszystkim na praktyczność kształcenia. Dwujęzyczne studia (nowo)medialne skupione są na analizie przemian – językowych i kulturowych – sprowokowanych przez dokonujący się coraz intensywniej tzw. zwrot cyfrowy (digital turn).

  Studia mają interdyscyplinarny charakter – integrują badania nad multimedialnością ze współczesnymi procesami i strategiami komunikacyjnymi. Media Cultures to studia dla osób nastawionych przede wszystkim na nowoczesność i praktyczność kształcenia. Ćwiczenia realizowane są z udziałem specjalistów pracujących w branży medialnej i w nowych technologiach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku media cultures brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)