ul. Oleska 48

45-052 OPOLE

tel. 77 452 7100

tel./fax:77 452 7101

mail: chemia@uni.opole.pl

http://chemia.uni.opole.pl/

ul. Oleska 48

45-052 OPOLE

tel. 77 452 7100

tel./fax:77 452 7101

mail: chemia@uni.opole.pl

http://chemia.uni.opole.pl/

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek z ponad 50-letnią tradycją (od 1964 roku). Główna siedziba to siedmiokondygnacyjny budynek Wydziału Chemii przy ul. Oleskiej, po gruntownej modernizacji (2009-2011) ze środków strukturalnych Unii Europejskiej wspartych finansami z budżetu państwa.

  STUDIA I STOPNIA

  Specjalności

  • Chemia biologiczna (licencjat, 3 lata) – zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnej chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci tej specjalności dodatkowo będą zapoznani z procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych oraz sposobami ingerencji w te procesy – projektowanie, wytwarzanie oraz mechanizmy działania związków biologicznie czynnych (leków, pestycydów, środków konserwujących itp.). 

  • Chemia nowoczesnych materiałów (inżynier, 3,5 roku) – zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chemii poszerzonej o znajomość sposobów wytwarzania nowoczesnych materiałów polimerowych o ściśle określonych właściwościach i mających konkretne zastosowania.

  STUDIA II STOPNIA

  Specjalności

  • Chemia biologiczna (magister, 2 lata). Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  • Nowoczesne materiały polimerowe (magister, 1,5-2 lata). Absolwent posiada pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii. Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, technologią ich syntezy i przetwarzania a właściwościami użytkowymi. Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Chemia i analityka żywności

  Celem kształcenia realizowanym na kierunku Chemia i analityka żywności jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie chemii, otrzymywania, przetwarzania i charakterystyki żywności – w szczególności chemii żywności oraz metod analizy żywności. 

  Specjalności

  STUDIA I STOPNIA

  • Analityka żywności (licencjat, 3 lata). Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi lepsze dopasowanie się do rynku pracy, jak również będą stanowiły bodziec to zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy operującej na rynku żywności. Absolwent będzie mógł również rozpocząć pracę w laboratoriach przemysłowych badawczych i badawczo-rozwojowych.

  • Dietetyka (licencjat, 3 lata). Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny. Wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów będzie mógł  wykorzystać najpełniej w działaniach, w których skład chemiczny i jakość żywności decyduje o zakresie zastosowania określonych produktów. Tego typu wymagania stawiane są pracownikom coraz liczniejszych laboratoriów, funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw wytwarzających finalne formy produktów spożywczych oraz laboratoriów funkcjonujących na potrzeby służby zdrowia i placówek opieki. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju kompetencje w sferze usług.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i analityka żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

kitek Ocena

Spoko sprzęt, z wykładowcami da się dogadać, no i dobrą pracę znalazłam od razu :D

studentchem Ocena

wysoki poziom kształcenia. Polecam.

ronaldo Ocena

studia mało wymagajace (nowoczesne materiały). na samej uczelni mało się dzieje, ludzie sztywni


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: