ul. Oleska 48

45-052 OPOLE

tel. 77 452 7100

tel./fax:77 452 7101

mail: chemia@uni.opole.pl

http://chemia.uni.opole.pl/

ul. Oleska 48

45-052 OPOLE

tel. 77 452 7100

tel./fax:77 452 7101

mail: chemia@uni.opole.pl

http://chemia.uni.opole.pl/

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek z ponad 50-letnią tradycją (od 1964 roku). Główna siedziba to siedmiokondygnacyjny budynek Wydziału Chemii przy ul. Oleskiej, po gruntownej modernizacji (2009-2011) ze środków strukturalnych Unii Europejskiej wspartych finansami z budżetu państwa.

  STUDIA I STOPNIA

  Specjalności

  • Chemia biologiczna (licencjat, 3 lata) – zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnej chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci tej specjalności dodatkowo będą zapoznani z procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych oraz sposobami ingerencji w te procesy – projektowanie, wytwarzanie oraz mechanizmy działania związków biologicznie czynnych (leków, pestycydów, środków konserwujących itp.). 

  • Chemia nowoczesnych materiałów (inżynier, 3,5 roku) – zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chemii poszerzonej o znajomość sposobów wytwarzania nowoczesnych materiałów polimerowych o ściśle określonych właściwościach i mających konkretne zastosowania.

  STUDIA II STOPNIA

  Specjalności

  • Chemia biologiczna (magister, 2 lata). Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  • Nowoczesne materiały polimerowe (magister, 1,5-2 lata). Absolwent posiada pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii. Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, technologią ich syntezy i przetwarzania a właściwościami użytkowymi. Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia w przygotowaniu.

  Absolwenci trwających 5,5 roku studiów na kierunku Farmacja o profilu praktycznym w pierwszych dwóch latach, w ramach przedmiotów takich jak: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna i analityczna, fizyczna, matematyka i statystyka, biofizyka i informatyka oraz biologia i genetyka, botanika, fizjologia i anatomia człowieka i biochemia zdobywają podstawy do dalszych studiów, przede wszystkim z zakresu: chemii leków, technologii postaci leku farmakologii, toksykologii, farmakognozji, farmakologii i farmakodynamiki, bromatologii, biofarmacji, biotechnologii farmaceutycznej. Obowiązkowymi przedmiotami realizowanymi w ramach studiów są również: język łaciński, język obcy, historia farmacji, etyka zawodowa, kwalifikowana pierwsza pomoc, a także humanistyczne realizowane w ramach kursów ogólnouczelnianych oraz miesięczne praktyki w aptece ogólnodostępnej (otwartej) oraz szpitalnej, które odbywają się w okresie wakacyjnym, odpowiednio po III i IV roku studiów. Studenci swoją wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych i chemicznych, mogą poszerzać w ramach zajęć fakultatywnych prowadzonych od II do V roku studiów. 

  Po dziesiątym semestrze i obronie pracy magisterskiej realizowany jest w ramach programu studiów (jedenasty semestr) półroczny staż w aptekach, którego zaliczenie jest konieczne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • chemia
  • biologia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • NUTRIBIOCHEMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent specjalności Nutribiochemia uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą podstawy chemii, biochemii i fizjologii, a także zasad żywienia i technologii pozyskiwania i wytwarzania żywności spełniającej współczesne standardy jakościowe. Ponadto posiada umiejętność oceny składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych, wraz z potencjalnymi kierunkami ich wykorzystania.

  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy sposobami pozyskiwania żywności, technologią jej przetwarzania, a składem chemicznym i właściwościami użytkowymi, szczególnie w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb pokarmowych. Zna zasady pracy w laboratoriach analitycznych i wykazuje znajomość metod analizy instrumentalnej, które potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących sfery żywienia.

  Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w ocenie prawidłowości odżywiania się w kontekście jakości i ilości spożywanych pokarmów o zdefiniowanym składzie chemicznym.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny. Wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów będzie mógł  wykorzystać najpełniej w działaniach, w których skład chemiczny i jakość żywności decyduje o zakresie zastosowania określonych produktów.

  Tego typu wymagania stawiane są pracownikom coraz liczniejszych laboratoriów, funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw wytwarzających finalne formy produktów spożywczych oraz laboratoriów funkcjonujących na potrzeby służby zdrowia i placówek opieki. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju kompetencje w sferze usług.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nutribiochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, biologia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

kitek Ocena

Spoko sprzęt, z wykładowcami da się dogadać, no i dobrą pracę znalazłam od razu :D

studentchem Ocena

wysoki poziom kształcenia. Polecam.

ronaldo Ocena

studia mało wymagajace (nowoczesne materiały). na samej uczelni mało się dzieje, ludzie sztywni


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: