• CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Na kierunku chemia na UKSW studenci mogą poznać podstawy chemii, zrozumieć naturę materii i energii oraz istotę zjawisk i procesów. Dzięki zajęciom prowadzonym w wyspecjalizowanych pracowniach poznają działanie aparatury laboratoryjnej — od sprzętów najprostszych, po najbardziej zaawansowane.

  Na kierunku wykładają uznani specjaliści, którzy uczą jak rozwiązywać istotne problemy badawcze, w jaki sposób wykonywać eksperymenty i jak obchodzić się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W puli zajęć na kierunku chemia można znaleźć m.in. spektroskopię, elektrochemię i mechanikę kwantową, ale również syntezę organiczną i chemię supramolekularną.  

  Szeroka oferta dydaktyczna pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy i kompetencji. Dzięki nim, absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku, czego dowodem jest siódme miejsce kierunku chemia w rankingu Perspektywy 2020 oraz pierwsze w kategorii „ekonomiczne losy absolwentów”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia I stopnia

  Wiedza

  Po ukończeniu studiów absolwent

  • Ma wiedzę z zakresu algebry i analizy matematycznej na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli fizycznych
  • Rozumie istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie
  • Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki
  • Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych
  • Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych
  • Rozumie zjawiska astronomiczne i prawa nimi rządzące
  • Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne
  • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek
  • Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej
  • Rozumie rolę matematyki jako podstawowego narzędzia badawczego fizyki
  • Zna podstawowe zasady termodynamiki fenomenologicznej
  • Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu
  • Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium
  • Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji.
  • Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej zdobytą wiedzę

  Studia II stopnia

  Wiedza

  Absolwent po ukończeniu studiów

  • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki i zna formalizm matematyczny służący do ich opisu
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie praw fizyki
  • Zna najważniejsze prawa z głównych działów fizyki
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie fizyki
  • W ramach wybranej dziedziny fizyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
  • Zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami fizyki teoretycznej i doświadczalnej
  • Zna metody opisu praw i procesów stosowane w fizyce teoretycznej i rozumie jej formalizm
  • Zna różne techniki eksperymentalne stosowane w badaniach fazy skondensowanej
  • Rozumie zjawiska fizyczne na gruncie mechaniki kwantowej -Rozumie złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne
  • Zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień fizycznych i podstawy programowania
  • Zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) i zna słownictwo naukowe w stopniu wystarczającym do czytania literatury fachowej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Informatyka na UKSW to przyszłościowy kierunek, który gwarantuje zdobycie pracy w nieustannie rozwijającym się obszarze technologii cyfrowych. Odpowiednio ułożony plan zajęć już od pierwszych lat studiów pozwala pogodzić naukę na Uniwersytecie z pracą zawodową. 

  W nowoczesnych pracowniach studenci odkrywają tajniki nauk informatycznych, a także uczą się, jak wdrażać je w różne dziedziny życia – zarówno związane z nauką, jak i zaawansowanymi technologiami, które służą gospodarce i społeczeństwu. Zajęcia odbywają się w salach i laboratoriach, które są przystosowane do programowania oraz obsługi wyspecjalizowanych programów komputerowych.

  Program studiów pomaga zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych obszarów zastosowania informatyki, zasad tworzenia oprogramowania, administrowania wybranych systemów operacyjnych, a także z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci. Studenci kierunku informatyka mogą aktywnie działać w kole naukowym “Fraktal” i wraz z innymi pasjonatami technologii brać udział w hackatonach i sympozjach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku matematyka na UKSW oferują zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu obszarów, szczególnie cenionych na rynku pracy. Matematycy są poszukiwani w różnych branżach, m.in. IT czy instytucjach finansowych ze względu na ich wykształcenie, oparte na analizie, logicznym myśleniu i sprawnym rozwiązywaniu problemów. 

  Program studiów obejmuje m.in. topologię, statystykę, obsługę baz danych oraz oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę informatyka i matematyka. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach komputerowych oraz salach dydaktycznych z nowoczesnym wyposażeniem. Uzyskana wiedza w postaci np. znajomości modeli matematycznych sprawia, że z powodzeniem można przekuć ją w praktykę. 

  Podczas studiów na kierunku matematyka można bezpłatnie ukończyć kurs przygotowania pedagogicznego, który uprawnia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i liceach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Michał Ocena odpowiedz

Studiowałem informatykę - nie zawiodłem się. Polecam!