• ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów archeologia

  Czym jest archeologia? 

  Pasjonujesz się historią i przyrodą? Już w dzieciństwie szukałeś skarbów? A dziś… wciąż jesteś pod wrażeniem dawnych kultur i cywilizacji. Jeśli więc chciałbyś brać udział w ich odkrywaniu, to mamy dla Ciebie idealny kierunek studiów - archeologię na UMK.  

  Z nami poznasz dzieje człowieka na Ziemi, odkryjesz tajemnice starożytnych ludów Mezopotamii i Egiptu, a także zbadasz dzieje antycznej Grecji i Rzymu, ruszysz śladami Celtów i Germanów oraz dowiesz się o dawnym życiu Słowian, Prusów i Bałtów.

  Wejdziesz także do świata północy i weźmiesz udział w wyprawach Wikingów. Archeolog to erudyta - teoretyk i praktyk, odkrywca i globtroter. Realizuje swe pasje w różnych rejonach świata, a studia archeologiczne to spotkania ze znawcami o najwyższych kwalifikacjach, przewodnikami po fascynującym świecie prahistorii, historii i dawnej przyrody. W podróży przez tysiąclecia i wieki będą służyć Ci swoją wiedzą, doświadczeniem wytrawnych badaczy oraz znawców odnajdywania najdrobniejszych szczegółów zaginionej przeszłości. 

  Dlaczego warto studiować archeologię na UMK? 

  Podczas studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę o poszczególnych epokach i okresach, w tym także o zabytkach archeologicznych, ich datowaniu, przynależności do kultur; rozwiniesz swoje pasje w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych; dowiesz się jak poszukiwać reliktów archeologicznych i jak sporządzać dokumentację terenową i muzealną z zastosowaniem najnowszych technologii – CAD, GIS, baz danych, wizualizacji 3D, edycji grafiki i tekstu. 

   Co po studiach? 

  Po studiach, łącząc pasję z zawodem, nasi absolwenci pracują w instytucjach naukowo-badawczych w kraju i za granicą, w muzeach, a także w służbach konserwatorskich. Mają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych w placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego. Nasi absolwenci doskonale realizują się także w innych ścieżkach zawodowych, m.in. instytucjach administracji państwowej i samorządowej, czy też w służbach specjalnych.  

  Dodatkowe informacje 

  Archeolog

  Badania Centrum Archeologii Podwodnej

  Filmik promocyjny Wydziału

  Instytut Archeologii

  Badania archeologiczne Lednica 2019

  Wykopaliska Instytutu Archeologii UMK: Kałdus 2020

  Studenci archeologii opowiadają:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów archwistyka i zarządzanie dokumentacją

  Czym jest archiwistyka i zarządzanie dokumentacją? 

  Od tysięcy lat ludzie świadomie utrwalają informacje i przechowują dokumentację. Najpierw robiliśmy to za pomocą pisma, później obrazu i dźwięku, dziś zapisujemy myśli za pomocą kodu binarnego na nośnikach danych lub w chmurze. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to unikatowy kierunek studiów, który łączy przeszłość z teraźniejszością.

  Pozwala odkrywać źródła, poznawać historię ludzi i miejsc, chronić od zapomnienia wytwarzane materiały: urzędowe dokumenty, rękopisy i grafiki, prywatne listy, stare fotografie i mapy. Uczy także szacunku dla współcześnie wytwarzanej dokumentacji, pokazując dobre praktyki jej powstawania i zarządzania nią. Dokument elektroniczny, e-administracja, wirtualne archiwa stają tu w parze z księgą wpisów, staropolskim testamentem i archiwum rodowym, po to, by pokazać skąd idziemy i dokąd zmierzamy. 

  Nasz kierunek studiów, to wiedza z wielu dziedzin: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki oraz z zarządzania. 

  Przygotowujemy do wykonywania pracy archiwisty i zarządcy dokumentacji, jednak nasi absolwenci znajdują zatrudnienie również w innych zawodach, najzdolniejsi kontynuują naukę na studiach doktoranckich. 

  Dlaczego warto studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UMK? 

  • Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 r., a tradycja zobowiązuje! 
  • Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści. 
  • Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi dbając o to, by nasi absolwenci obok wiedzy teoretycznej zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego). 
  • Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami. 
  • Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. 
  • Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich. 

  Co po studiach? 

  Nasi absolwenci pracują m.in. w: 

  • archiwach historycznych: państwowych, wojskowych czy kościelnych – bo wiedzą, jak zatroszczyć się o materiały archiwalne, 
  • archiwach bieżących działających w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie – bo znają obowiązujące prawo, nowoczesną technologię i potrafią tworzyć przepisy kancelaryjno-archiwalne, 
  • urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją – bo poznali tajniki pracy biurowej, 
  • firmach outsourcingowych i prowadząc własną działalność – bo rozumieją komercyjny wymiar archiwów. 

  Dodatkowe informacje 

  Znamy doskonale źródła archiwalne, które pozwalają nam odkrywać historię, nie są nam obce narzędzia zarządzania dokumentacją pozwalające osiągnąć efektywność w postępowaniu z nią, ale i świat wirtualny nie stanowi dla nas tajemnicy. Sprawdź nas, zapraszamy! 

  Filmik promocyjny Wydziału

  Spacer po Collegium Humanisticum

  Studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją opowiadają:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów historia

  Czym jest historia? 

  Historia to nauka zajmująca się badaniem przeszłych działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw. 

  Pasjonujesz się przeszłością? Dostrzegasz, jak ważną rolę pełni znajomość historii w polityce, kulturze, mediach i edukacji? A może marzysz o studiach w wyjątkowym miejscu, gdzie nowoczesna infrastruktura uniwersytecka i bogate tradycje ułatwiają poznawanie dziedzictwa minionych wieków? Jeśli tak, to zapraszamy Cię na studia historyczne na Wydziale Nauk Historycznych UMK! 

  Dlaczego warto studiować historię na UMK? 

  Studiowanie historii u nas to doskonały wybór! Stanowi ono jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki tym studiom poznają oni nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin.

  Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi. Nauczymy Cię żyć (z) historią!  

  Nasz kierunek otrzymał certyfikat wysokiej jakości kształcenia. Wśród wykładowców spotkasz autorów akademickich i szkolnych podręczników, naukowców uczestniczących w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i znanych popularyzatorów nauki. Będziesz mógł pogłębiać swoje zainteresowania działając w kołach naukowych, uczestnicząc w wycieczkach, konferencjach i warsztatach oraz podczas wyjazdów stypendialnych w ramach programów MOST i ERASMUS+. Cechuje nas również: 

  • Bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy. 
  • Urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych. 
  • Bogata oferta nauki języków obcych, między innymi: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. 
  • Cykliczne wykłady wybitnych historyków polskich i europejskich. 
  • Możliwość działania w licznych kołach naukowych. 
  • Studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju. 

  Co po studiach? 

  Absolwenci specjalności nauczycielskiej pracują w szkołach i innych placówkach oświatowych różnych szczebli z uprawnieniami do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie. Pozostali znajdują zatrudnienie m. in. w redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach, w placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN), państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kultury, a także w administracji. 

  Dodatkowe informacje  

  W 2001 r. nasz kierunek jako jeden z pierwszych, uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Kierunek posiada także akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.  

  Spacer po Collegium Humanisticum 

  Studenci historii  opowiadają:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziedzictwo kulturowe europy
  • Historia w mediach i administracji
  • Nauczycielska w zakresie nauczania historii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Historia stosowana – edytorstwo historyczne
  • Historia stosowana – krajoznawstwo i turystyka historyczna
  • Nauczycielska w zakresie nauczania historii z opcjonalnym modułem nauczania w zakresie wiedzy o społeczeństwie
  • Studia polsko-niemieckie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów studia skandynawsko-bałtyckie

  Czym są studia skandynawsko-bałtyckie?  

  Od wielu lat fascynuje nas Skandynawia i kraje położone na wschodnich i południowych wybrzeżach Bałtyku. Ciebie też? W takim razie podejmij studia na Wydziale Nauk Historycznych UMK na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie. Hanzeatycki Toruń to idealne miejsce dla rozwijania zainteresowań w tym zakresie. 

  Studia skandynawsko-bałtyckie pogłębiają znajomość kultury, dziejów i języków państw skandynawskich oraz regionu Morza Bałtyckiego. Uczą otwartości na Europę i świat, na różnorodność kulturową regionu, kształtują również świadomość wartości spuścizny kulturowej.  

  Dlaczego warto podjąć studia skandynawsko-bałtyckie na UMK? 

  Nasi doświadczeni i lubiani wykładowcy odkryją przed Tobą dziedzictwo i specyfikę północnej części Europy. Swoje pasje możesz rozwijać również dzięki wyjazdom na stypendia do współpracujących z nami uczelni zagranicznych w ramach programu stypendialnego ERASMUS+, a także korzystając na miejscu z bogatych zasobów bibliotecznych przygotowanych pod kątem Twoich skandynawsko-bałtyckich zainteresowań.

  Nauczysz się języka norweskiego, pogłębisz znajomość innych języków, nabędziesz wiedzę o przeszłości i teraźniejszości państw położonych nad Bałtykiem i wykorzystasz ją w pracy w Polsce lub za granicą. Warto rozpocząć naukę na studiach skandynawsko-bałtyckich również z innych powodów: 

  • jest to unikatowy kierunek w skali całego kraju, 
  • studia są strzałem w dziesiątkę dla pasjonatów kultury wikingów, członków grup rekonstrukcyjnych, wielbicieli skandynawskiej literatury, mitologii i jej wpływu na popkulturę, 
  • studia kształcą obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej Skandynawii i regionu Morza Bałtyckiego, 
  • szeroki wachlarz zajęć uwzględnia potrzeby rynku pracy. Student zdobywa rozszerzoną wiedzę historyczną dotyczącą państw skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego, znajomość ich instytucji kulturalnych, 
  • studia zapewniają szerokie kompetencje językowe (języki norweski dla wszystkich studentów, niemiecki i rosyjski lub inny jako dodatkowy), 
  • oferowane są wyjazdy na stypendia zagraniczne do takich jak Norwegia, Szwecja, Niemcy, Łotwa w ramach programu ERASMUS, 
  • istnieje możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST), 
  • nauka odbywa się w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju. 

  Co po studiach? 

  Absolwenci studiów skandynawsko-bałtyckich podejmują pracę w instytucjach kultury, sektorze edukacyjnym, handlu, turystyce. Studia przygotowują do podjęcia pracy w: 

  • placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnianiem kultury, 
  • placówkach zajmujących się zarządzaniem instytucjami kulturalnymi, 
  • roli konsultantów do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego, 
  • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów państw skandynawskich i regionu Morza Bałtyckiego, 
  • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych, historycznych i popularno-naukowych, 
  • instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową. 

  Filmik promocyjny Wydziału

  Spacer po Collegium Humanisticum

  Studenci studiów skandynawsko-bałtyckich opowiadają:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność skandynawska
  • Specjalność bałtycka
  • Specjalność niemiecka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WOJSKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów wojskoznawstwo

  Czym jest wojskoznawstwo? 

  Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Wykładane przedmioty dostarczają wiedzy z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego.

  Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji, a także wiedzy z zakresu historii wojskowej, geografii i kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji i innych służbach. 

  Dlaczego warto studiować wojskoznawstwo na UMK? 

  Jeśli fascynujesz się historią wojskową, myślisz o wstąpieniu w przyszłości do służb mundurowych lub chciałbyś zostać badaczem historii oręża polskiego – podejmij studia na wojskoznawstwie! Nasi wykładowcy wprowadzą Cię w arkana historii wojen, teorii sztuki wojennej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

  Prowadzimy zajęcia terenowe, podczas których doświadczeni praktycy we współpracy z partnerskimi jednostkami wojskowymi zabiorą Cię na poligon i pokażą obsługę sprzętu wojskowego. Dodatkowo nasza uczelnia jest członkiem programu Legia Akademicka. Jego uczestnicy odbywają przeszkolenie teoretyczne przydatne do służby wojskowej.  Nasze pozostałe atuty to: 

  • ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne 
  • program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy 
  • nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe 
  • wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej 
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości 
  • zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy 
  • nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK 
  • możliwość doskonalenia znajomości języków obcych  
  • zwiedzanie zabytków militarnych i wojennych oraz wielu innych interesujących miejsc po wstąpieniu do Wojskoznawczego Koła Naukowego 

  Co po studiach? 

  Nasi absolwenci pracują w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza jest też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Studiując z Nami przygotowujesz się do pracy w muzeach, archiwach i kancelariach niejawnych instytucji. 

  Filmik promocyjny Wydziału 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Człowiek a wojna
  • Wojny i siły zbrojne w europie środkowo-wschodniej w xx wieku

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ochrona informacji
  • Promocja wojska i jego tradycji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Michu Ocena odpowiedz

najlepszy czas w moim życiu, wspomnień nie zabierze nikt

Adam Ocena odpowiedz

Polecam studia na tym wydziale. Profesjonalna kadra, ciekawe zajęcia, fantastyczna atmosfera i dziekanat przyjazny studentom :) no i piękny Toruń... :)

pierwszy Ocena odpowiedz

WNH UMK ma chyba najlepszy sztab nauczycieli akademickich. Do tego nowy i dobrze wyposażony budynek. Jednak studia nie są najlepiej zorganizowane i na początku trudno było się odnaleźć.