GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Dodaj do ulubionych

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska rozpocznie się 6 czerwca 2022 r. i potrwa do 20 września 2022 r. | geografia i kształtowanie środowiska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności geografia i kształtowanie środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | geografia i kształtowanie środowiska - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W ramach kształcenia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska studenci zyskają wszechstronną wiedzę z obszaru nauk geograficznych, przyrodniczych, czy ochrony środowiska. Studenci poznają wybrane zjawiska i procesy przyrodnicze i antropogeniczne oraz nauczą się w interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym. Ponadto dowiedzą się więcej na temat geografii społeczno-ekonomicznej, ochrony środowiska, oceny i ochrony zasobów przyrodniczych, czy zastosowania informatyki i statystyki w geografii.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach, firmach i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, jednostkach administracji publicznej, mediach, czy specjalistycznych wydawnictwach geograficznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów na kierunek geografia i kształtowanie środowiska należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi ustalonymi przez daną uczelnię wyższą i podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska to:

 • geografia, historia, matematyka, chemia, fizyka, biologia lub informatyka

 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia i kształtowanie środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA?

Geografia i kształtowanie środowiska powstały jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Obecnie coraz większą wagę przykłada się do ekologii oraz ochrony środowiska, a powyższe studia kształcą specjalistów przygotowanych do pracy w tej branży. Studia łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk o Ziemii i środowisku, a studenci zyskają wszechstronną wiedzę i przygotowanie zawodowe z zakresu różnych dyscyplin.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku geografia i kształtowanie środowiska zyskają kompleksową wiedzę z zakresu geografii, nauk o Ziemii, ekologii, czy ochrony środowiska. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej praktyce zawodowej. W ramach kształcenia nauczą się zastosowania nowoczesnych narzędzi badawczych w zakresie nauk o Ziemii.

Ponadto zyskają zdolność wykorzystywania specjalistycznych narzędzi informatycznych i badawczych, które usprawnią ich pracę. Program zakłada realizację warsztatów, dzięki którym dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać specjalistycznych pomiarów terenowych i wnioskować na podstawie konkretnych danych. W planie znajdą się zajęcia z podstaw geografii człowieka, geomorfologii, geografii fizycznej, podstaw ekonomii, czy podstaw socjologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA?

Ukończenie studiów na kierunku geografia i kształtowanie środowiska daje wiele możliwości zawodowych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w szkołach, jako nauczyciele geografii i przyrody. Ponadto znajdą zatrudnienie w wydawnictwach o tematyce geograficznej, mediach, czy w redakcjach prasowych. Równie ciekawą opcją będzie związanie swojej przyszłości z firmami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz ekologią. Studenci mogą również założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geografia i kształtowanie środowiska:

 • szkoły (nauczyciel lub nauczycielka geografii i przyrody)

 • media

 • wydawnictwa

 • firmy i instytucje zajmujące się ochroną przyrody i ekologią

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Geograficzne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia