ul. Stefana Batorego 39 L

87-100 Toruń

tel.: (056) 611 21 10

e-mail: wpism@umk.pl

http://www.wpism.umk.pl/

ul. Stefana Batorego 39 L

87-100 Toruń

tel.: (056) 611 21 10

e-mail: wpism@umk.pl

http://www.wpism.umk.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo narodowe

  Czym jest kierunek bezpieczeństwo narodowe?

  Bezpieczeństwo narodowe jest atrakcyjnym i – w kształcie oferowanym przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK – innowacyjnym i elitarnym kierunkiem łączącym elementy nauk o obronności i o bezpieczeństwie oraz nauk ścisłych (matematyka i informatyka).

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają nowoczesny i wszechstronny profil kształcenia, jeden z najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy – funkcjonuje on na potrzeby bezpieczeństwa, obronności oraz porządku publicznego naszego państwa.

  Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe na WNoPiB UMK?

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

  Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom zrozumieć charakter bezpieczeństwa narodowego, umożliwiają im tworzenie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia, a także organizowanie działań indywidualnych i zbiorowych w różnych sytuacjach wynikających ze współczesnego i przyszłego środowiska bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej.

  Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną.

  Świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstaje potrzeba opracowywania i rozwoju procedur oraz systemów bezpieczeństwa, co z kolei powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Toruń - kierunek Politologia

  Politologia to nauka społeczna obejmująca m.in. takie obszary badań, jak: teoria polityki, myśl społeczno-polityczna, nauka o państwie i o systemach politycznych, nauka o samorządzie terytorialnym, psychologia polityki, marketing polityczny, polityka zagraniczna.

  Studia na kierunku politologia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Pozwalają zrozumieć oraz uczą analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Toruń - kierunek Stosunki międzynarodowe

  Czym są stosunki międzynarodowe?

  Stosunki międzynarodowe to kierunek, którego przedmiotem badawczego zainteresowania są procesy zachodzące aktualnie w polityce, gospodarce i sferze bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia na SM pozwalają uzyskać bogatą wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz politycznych. Uczą umiejętności właściwej analizy i zrozumienia zachowań i decyzji na arenie międzynarodowej, pozwalają na prawidłową interpretację globalnych wydarzeń, pomagają w ocenie roli Polski (i innych krajów) w świecie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opinie (0)