INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria mechaniczno-medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Inżynieria mechaniczno-medyczna stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria mechaniczno-medyczna - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych i technicznych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat fizjologii człowieka, chirurgii, ortopedii, biomechaniki oraz biomateriałów. Ponadto nauczą się konstruowania i projektowania aparatury badawczej i urządzeń mechanicznych stosowanych w medycynie. Co więcej, poznają zasady podejmowania współpracy z lekarzami rożnych specjalizacji oraz rozwiązywania problemów technicznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia medyczne. Ponadto idealnie odnajdą się w zawodzie projektanta i konstruktora aparatury medycznej oraz znajdą zatrudnienie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna można obecnie realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Przed przystąpieniem na studia inżynierskie i magisterskie kandydaci powinni zapoznać się z wymogami obowiązującym na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna to:

 • matematyka
 • język obcy
 • język polski
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

W programie studiów na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia człowieka
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Inżynieria wyrobów medycznych
 • Fizjologia człowieka
 • Mechanika płynów w medycynie
 • Wybrane zagadnienia dla inżynierów z kardiologii
 • Podstawy konstrukcji medycznych
 • Aparatura medyczna
 • Implanty i endoprotezy
 • Eksploatacja urządzeń medycznych

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • inżynierii mechanicznej
 • znajomości zagadnień związanych z  biomechaniką, biomateriałami, anatomią i fizjologią człowieka
 • projektowania urządzeń medycznych
 • protetyki i implantologii
 • wiedzy medycznej
 • wprowadzania urządzeń medycznych na rynek
 • wykorzystywania współczesnych metod badań

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA?

Studia inżynieria mechaniczno-medyczna skierowane są do maturzystów i absolwentów studiów wyższych interesujących się naukami technicznym, medycznymi i naukami o zdrowiu, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę i zdobyć wszechstronne wykształcenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna będzie oscylował wokół nauk technicznych, ścisłych i medycznych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat biomechaniki, anatomii i fizjologi człowieka, neurologii, biochemii, chirurgii czy protetyki. Co więcej rozwiną umiejętności praktyczne i zdobędą kwalifikacje zawodowe.

Przede wszystkim nauczą się obsługiwania i serwisowania urządzeń medycznych, a także obsługi aparatury medycznej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób podejmować współpracę z lekarzami różnych specjalizacji oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową. Program nauczania na powyższym kierunku zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA?

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy firm produkujących i sprzedających sprzęt medyczny. Równie ciekawą opcja może być praca w przemysłowych centrach badawczych, jednostkach naukowo-badawczych oraz w klinikach medycznych, w których absolwenci wykorzystają wiedzę zdobytą w czasie studiów. Absolwenci mogą wykonywać zawód konstruktora i projektanta oraz kierownika produkcji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna:

 • firmy produkujące sprzęt medyczny

 • publiczne i prywatne kliniki medyczne

 • centra badawcze

 • przemysłowe centra badawcze

 • jednostki naukowo-badawcze

 • zawód projektanta i konstruktora

 • zawód kierownika produkcji

 • stanowiska kierownicze.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria mechaniczno-medyczna studia niestacjonarne

Inżynieria mechaniczno-medyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria mechaniczno-medyczna studia I stopnia

Inżynieria mechaniczno-medyczna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)