INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych i technicznych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat fizjologii człowieka, chirurgii, ortopedii, biomechaniki oraz biomateriałów. Ponadto nauczą się konstruowania i projektowania aparatury badawczej i urządzeń mechanicznych stosowanych w medycynie. Co więcej, poznają zasady podejmowania współpracy z lekarzami rożnych specjalizacji oraz rozwiązywania problemów technicznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia medyczne. Ponadto idealnie odnajdą się w zawodzie projektanta i konstruktora aparatury medycznej oraz znajdą zatrudnienie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna można obecnie realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Przed przystąpieniem na studia inżynierskie i magisterskie kandydaci powinni zapoznać się z wymogami obowiązującym na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna to:

 • matematyka

 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia

 • j. polski

 • j. obcy

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria mechaniczno-medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA?

Studia inżynieria mechaniczno-medyczna skierowane są do maturzystów i absolwentów studiów wyższych interesujących się naukami technicznym, medycznymi i naukami o zdrowiu, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę i zdobyć wszechstronne wykształcenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia ( inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna będzie oscylował wokół nauk technicznych, ścisłych i medycznych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat biomechaniki, anatomii i fizjologi człowieka, neurologii, biochemii, chirurgii czy protetyki. Co więcej rozwiną umiejętności praktyczne i zdobędą kwalifikacje zawodowe.

Przede wszystkim nauczą się obsługiwania i serwisowania urządzeń medycznych, a także obsługi aparatury medycznej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób podejmować współpracę z lekarzami różnych specjalizacji oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową. Program nauczania na powyższym kierunku zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA?

Studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA?

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna można znaleźć wiele ciekawych ofert pracy, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy firm produkujących i sprzedających sprzęt medyczny. Równie ciekawą opcja może być praca w przemysłowych centrach badawczych, jednostkach naukowo-badawczych oraz w klinikach medycznych, w których absolwenci wykorzystają wiedzę zdobytą w czasie studiów. Absolwenci mogą wykonywać zawód konstruktora i projektanta oraz kierownika produkcji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna:

 • firmy produkujące sprzęt medyczny

 • publiczne i prywatne kliniki medyczne

 • centra badawcze

 • przemysłowe centra badawcze

 • jednostki naukowo-badawcze

 • zawód projektanta i konstruktora

 • zawód kierownika produkcji

 • stanowiska kierownicze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

Komentarze (0)