Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel: 58 347 1567

e-mail: dziekanat.wimio@pg.edu.pl

https://wimio.pg.edu.pl/

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

tel: 58 347 1567

e-mail: dziekanat.wimio@pg.edu.pl

https://wimio.pg.edu.pl/

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka

  Student obierający specjalność diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych nauczy się projektowania systemów do diagnostyki maszyn i bloków energetycznych. Pozna zasady eksploatacji i będzie umiał sprawować nadzór nad systemem energetycznym. Nauczy się technologii remontu oraz metodologii prowadzenia gospodarki remontowej w zakresie małych, średnich, jak również dużych siłowni energetycznych oraz administrowania systemami energetycznymi.

  Wybierając zaś jako specjalność proekologiczne technologie energetyczne, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne w projektowaniu lokalnych systemów małej energetyki, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, czyli elektrociepłowni z silnikami spalinowymi, małej energetyki wodnej i wiatrowej, systemów geotermalnych i wykorzystujących biomasę.

  Nauczysz się metod nadzoru nad przedsiębiorstwem pod kątem ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Będziesz także sprawnie zarządzał projektowaniem małej energetyki, prowadzeniem firm remontowych i obsługą lokalnych siłowni energetycznych.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych, firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, firmach wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Są także przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.

  Po specjalności automatyzacja systemów energetycznych będziesz umiał sterować i nadzorować urządzeniami energetycznymi, ale także projektować systemy sterowania i automatyzacji. Obierając specjalność maszyny przepływowe, nauczysz się projektowania urządzeń i systemów energetycznych, takich jak: turbiny (cieplne, wodne i wiatrowe), siłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji.

  Na WIMiO posiądziesz wiedzę dotyczą zarządzania w gospodarce energetycznej jako zewnętrzna firma doradcza, reprezentant instytucji nadzoru energetycznego albo samorządu terytorialnego. Obie specjalności gwarantują też praktyczną wiedzę pozwalającą prowadzić nadzór nad remontami siłowni i urządzeń energetycznych. Z dyplomem WIMiO będziesz znał zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu, diagnostyki, bezpieczeństwa i niezawodności systemów.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych,  firmach budujących obiekty elektroenergetyczne, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, firmach wdrażających nowe, proekologiczne technologie energetyczne. Są także przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja systemów energetycznych
  • Diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
  • Proekologiczne technologie energetyczne
  • Maszyny przepływowe pod patronatem alstom renewable poland sp. z o.o./baker hughes, a ge company

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zaawansowane systemy energetyczne
  • Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
  • Eksploatacja współczesnych systemów energetycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marine civil engineering
  • Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne
  • Infrastruktura brzegowa i śródlądowa
  • Infrastruktura brzegowa i śródlądowa
  • Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEAN ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  We offer a wide range of education in the area of consideration, which includes both the construction of ships and floating objects, as well as the exploitation of oceans and seas. The offer have been prepared  in according to modern requirements of the market, including topics  related to the construction of small ships, yachts, coastal shipping vessels, inland, vessels for oil rig support, etc.,  as well as issues of technology, ship repair. We learn to build ships within range of the smallest yachts and fishing boats to the largest tankers and  large passenger vessels.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  It is possible to start 2nd level studies upon following conditions: graduate (with engineer degree) from Ocean Engineering or Mechanics and have definite average note from 1st studying level. A place on a rank list of applicants decides about admission within estimate earlier students number.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Oceanotechnika
  Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną, która obejmuje zarówno budowę statków i obiektów pływających, jak i eksplorację zasobów mórz i oceanów. Skonstruowana została ona zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, zawierając zagadnienia związane z budową małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej, obsługi platform wiertnicznych itp., jak również zagadnienia technologii remontów statków. Uczymy budować statki od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich.
  Absolwenci otrzymują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, aktualnie w małych stoczniach produkcyjnych, remontowych, w zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, wdrażaniem nowych form organizacji i zarządzania, marketingiem oraz w innych gałęziach gospodarki, np. w przemyśle maszynowym czy w eksploatacji portów i floty.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budowa okrętów i jachtów
  • Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych
  • Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej
  • Inżynieria zasobów naturalnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • Eksploracja zasobów mórz i oceanów
  • Technologie podwodne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budowa okrętów i jachtów
  • Maszyny, siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych
  • Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej
  • Inżynieria zasobów naturalnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • Eksploracja zasobów mórz i oceanów
  • Technologie podwodne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku oceanotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE I BUDOWA JACHTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Kierunek został przygotowany jako studia o profilu praktycznym, z tego powodu wyróżnia się dużą ilością praktyk i staży. Dodatkowo znaczna część zajęć będzie prowadzona przez praktyków zatrudnionych w przemyśle.

  Kierunek studiów powstał we współpracy z  Polboat – Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych oraz  znanych firm jachtowych, które mają swoje zakłady produkcyjne w Gdańsku (Aluship, Complexyacht, SunReef) lub jego okolicach (Technomarine, Ostróda Yacht). Firmą, która włączyła się tez do tego projektu jest towarzystwo klasyfikacyjne Polski Rejestr Statków.

  W ramach studiów zaplanowano, po II semestrze adaptacyjny obóz żeglarski z elementami kursu żeglarskiego dla chętnych (Iława, jezioro Jeziorak), a po IV semestrze rejs pełnomorski na pokładzie żaglowca.

  Studenci mają odbywać coroczne  wizyty i  wycieczki  do zakładów produkcyjnych, oraz praktyki zawodowe. Chętnych wspomożemy przy podjęciu pracy w branży jachtowej w okresie wakacji.

  Coroczna praca społeczna przy remoncie zabytkowego żaglowca ma pozwolić chętnej grupie studentów na odbycie dodatkowego rejsu morskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku projektowanie i budowa jachtów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT I LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu wodnego, a w szczególności: budowy środków transportu dróg wodnych zarówno śródlądowych, jak i morskich, w tym statków towarowych i pasażerskich. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów projektowych oraz organizacyjnych.

  Umie planować systemy sterowania i kierowania ruchem, organizować i zarządzać procesami transportu wodnego. Może pełnić funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Jest również przygotowany do pracy w stoczniach małych i dużych, stoczniach remontowych, jednostkach obsługi transportu wodnego - portach morskich i rzecznych, jednostkach służb ruchu wodnego - kapitanatach portów, itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • środki transportu wodnego
  • Systemy transportu wodnego
  • Zarządzanie w transporcie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne systemy transportowe
  • Transport multimodalny i śródlądowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (1)

Energetyka PG Ocena

Energetyka na PG to nie łatwa sprawa. Bardzo dużo teorii, która niekoniecznie wykorzystywana jest w pracy. Kierunek ten jest międzywydziałowy, oznacza to iż na roku jest bardzo dużo studentów.