• BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biznes i technologia ekologiczna
  W kształceniu na kierunku Biznes i technologia ekologiczna głównym celem jest wyposażenie  absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej, oparte na podstawach  nauk społecznych i przyrodniczych.  
  Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach: eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Ekonomia
  Atuty kierunku:
  • możliwość uzyskania kwalifikacji ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants),
  • obowiązkowa nauka dwóch języków obcych na I stopniu studiów,
  • wysoki współczynnik zatrudnienia w zawodzie,
  • najwyższa ocena absolwentów wśród pracodawców północnej Polski,
  • stała oferta praktyk studenckich, ścisła współpraca z biznesem,
  • szeroka oferta przedmiotów do wyboru w języku angielskim,
  • nowoczesne narzędzia dydaktyczne,
  • najbogatsza oferta programu ERASMUS na UG – ponad 180 miejsc w uczelniach 19 krajów europejskich,
  • możliwość studiowania m.in. w: Korei Południowej, Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Ukrainie w ramach współpracy międzyuczelnianej,
  • 15 aktywnych kół naukowych, w tym działalność AIESEC.
  Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce gospodarczej. Studia na kierunku ekonomia stwarzają możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych, analitycznych oraz menedżerskich. Dzięki zdobytej wiedzy są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, również w Internecie i potrafią wszechstronnie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w procesach biznesowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERCULTURAL AND BUSINESS RELATIONS IN EUROPE Stopień: I REKRUTACJA

  Intercultural and Business Relations in Europe (IBRE) jest unikatowym, anglojęzycznym kierunkiem w Polsce. Autorski program kształcenia stworzony przy współpracy trzech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych), pozwala na zdobycie wiedzy oraz umiejętności oczekiwanych ze strony pracodawców działających zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybierając ten kierunek masz możliwość:

  • poznania wpływu różnic kulturowych na relacje biznesowe;
  • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Europy;
  • nauki języków obcych która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie;
  • poznania różnic kulturowych i językowych w sposób praktyczny;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata z którym nasz wydział ma podpisaną umowę dwustronną , np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w w laboratorium komputerowym Refinitiv lab (wcześniej Thomson Reuters Data Suite);
  • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intercultural and business relations in Europe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Atuty kierunku:
  • Studia interdyscyplinarne, łączące ekonomię, finanse i zarządzanie,
  • Nauka dwóch języków obcych oraz język obcy w biznesie,
  • Prestiżowa specjalność International Business,
  • Możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w University of Applied Sciences w Austrii,
  • Wysoki współczynnik zatrudnienia absolwentów,
  • Nowoczesne kwalifikacje zawodowe,
  • Najwyższa ocena w oczach pracodawców północnej Polski,
  • Ścisła współpraca z biznesem, oferta praktyk studenckich,
  • Nowoczesne narzędzia dydaktyczne, laboratoria,
  • Możliwość uzyskania certyfikatu Thomson Reuters,
  • Bogata oferta programu ERASMUS, ponad 180 miejsc w uczelniach 19 krajów europejskich, możliwość studiowania w Korei Południowej, Rosji, Stanach Zjednoczonych,
  • Kilkanaście aktywnych kół naukowych, w tym AIESEC.
  W kształceniu na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pomogą mu w pracy w międzynarodowym środowisku gospodarczym. Absolwenci kierunku przygotowani są do ubiegania się o pracę na stanowiskach: operacyjnych, analitycznych, menedżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza daje możliwość prowadzenia własnego biznesu w skali międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku pracują m.in. w: Deloitte, Ernst&Young, ING Banku Śląskim, Noble Banku, Sony Pictures GBS, Thomson Reuters, Komisji Europejskiej, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Kuehne Nagel, Chipolbork, Grupie Lotos, czy Banku J.P. Morgan.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - INTERNATIONAL BUSINESS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - International Business
  Our programmes address different issues of globalisation, regionalisation and intercultural approaches to international business. Students are encouraged to prepare their BA and MA thesis in accordance with their particular interests. The tuition methods in Bachelor and Master Degree Programmes include traditional lectures both by outstanding University professors and company practitioners, seminars, case study analysis, buzz groups and individual supervision for students’ thesis. The full-time programmes give students the latest theoretical knowledge of contemporary business environment. The Faculty of Economics offers more than 200 opportunities to go to universities in 25 different countries each year, it includes double diploma programmes.
  International Business studies are one of a kind and give their participants access to exceptional knowledge and expertise about strategic and global business management, marketing, financial issues as well as specific insights into business system. Thus, these programmes offer students comprehensive understanding of the complexities in the field of international business. The programme prepares the students for challenging positions in various areas of international management or research.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - International Business brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - International Business jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA Stopień: II REKRUTACJA

  Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek stworzony w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk prawnych. Wybierając studia na tym kierunku masz możliwość:

  • uczęszczania na zajęcia w ramach programu studiów, który został opracowany przy udziale przedstawicieli praktyki gospodarczej z sektora ochrony zdrowia;
  • kształcenia się w zakresie obszaru nauk społecznych oraz nauk prawnych;
  • nauki języków oraz możliwość wyboru zajęć dodatkowych w języku angielskim, które pozwolą na  osiągnięcie wysokich kompetencji językowych;
  • korzystania z nowoczesnej infrastruktury oraz oprogramowania wykorzystywanego w sektorze ochrony zdrowia, zapewniającego podobieństwo procesu dydaktycznego do warunków występujących w ramach późniejszej działalności zawodowej;
  • poznania procesów operacyjnych, zarządczych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z ochrony zdrowia;
  • zdobycia wiedzy o współczesnych trendach w działalności telemedycznej z uwzględnieniem ekonomiki i uwarunkowań prawnych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Ola Ocena

Poza tzw. "żniwami" na 1 i 2 semestrze (z uwagi na zbyt dużą liczbę studentów, którzy nie zamierzają się uczyć), dobrze się tam studiuje zarówno na licencjacie, jak i magisterce.

Łukasz Ocena

Prawdopodobnie najbardziej ogarnięty wydział na UG - wszystko da się szybko załatwić, dotrzymują terminów, panie z dziekanatu są bardzo miłe, dużo eventów, atmosfera w porządku.