• BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów biznes i technologia ekologiczna
  ATUTY KIERUNKU

  Biznes i technologia ekologiczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Wybierając studia na tym kierunku, masz możliwość:

  • nauki diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywania kierunków usprawnień jego działania;
  • zdobycia kompetencji umożliwiających przygotowanie koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno – biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego;
  • nauki planowania i organizowania procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej;
  • eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży;
  • nauki języków obcych w ramach lektoratów;
  • kształcenia przez praktyków biznesu i udziału w przedmiotach specjalizacyjnych, np. Nanotechnologia a środowisko, Zielone zamówienia publiczne czy Negocjacje w biznesie;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • działać w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów ekonomia
  ATUTY KIERUNKU

  Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

  • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International human resources management, Negotiation in business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału; wyjazd na studia za granicę, np. do USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystać z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server czy IBM SPSS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Ekonomika biznesu
  • Innowacyjność w gospodarce
  • Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorstwo - finanse i rynek

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Business intelligence w gospodarce otwartej
  • Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
  • E-commerce
  • Logistyka
  • Logistics and mobility
  • Morskie sektory offshore
  • Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym.

  W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. W ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, od dziesięciu lat działa prestiżowa specjalność – International Business z wykładowym językiem angielskim.

  Rekrutacja na specjalność International Business jest prowadzona oddzielnie, już od pierwszego roku studiów.

  Podejmując studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

  • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv  (wcześniej: Thomson Reuters Data Suite);
  • działania w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe i bankowość
  • Handel zagraniczny
  • International business
  • Marketing międzynarodowy
  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
  • Międzynarodowy transport i handel morski
  • Projekty w biznesie międzynarodowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe i bankowość
  • Handel zagraniczny
  • International business
  • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
  • Międzynarodowy transport i handel morski
  • Międzynarodowe strategie marketingowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

  Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji. To pierwszy w Polsce, unikatowy kierunek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Odpowiada on na nowe, ważne potrzeby społeczne i gospodarcze. Dotyczą one  wykorzystania nowych technologii w ochronie zdrowia i związanego z tym szybko rozwijającego się rynku usług. Telemedycyna to ta jego gałąź, która ma największą dynamikę wzrostu, gdzie lokowane są coraz większe inwestycje i coraz więcej osób znajduje zatrudnienie.

  Telemedycyna polega na prowadzeniu na odległość badań diagnostycznych, a także leczniczych. Dzisiaj nie trzeba iść do lekarza, aby zmierzyć ciśnienie, tętno, czy poziom cukru. Nie trzeba iść do lekarza, aby otrzymać receptę. Na odległość prowadzi się również zabiegi operacyjne czy rehabilitacyjne, a to dopiero początek.

  Innowacje w tym zakresie powodują zmianę sposobu pracy na rynku medycznym, zachowania pacjentów, jak również możliwości świadczenia usług ubezpieczeniowych czy assistance. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to pomoc w konsultacjach, polepszenie opieki medycznej na odizolowanych obszarach, ciągłość opieki i szybka diagnoza w ratownictwie.

  Telemedycyna wymaga nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, lecz również menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem całym procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii.  Do osób, które chciałyby się tym zająć, skierowana jest oferta nowych studiów przygotowanych przez Uniwersytet Gdański.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Opinie (4)

Aneta Ocena odpowiedz

Ekonomia to bardzo złożona nauka i żeby sprawnie działać w jej obszarze nie wystarczy posiadać, nawet jak najlepszej, samej wiedzy teoretycznej. Dlatego na studiach rozwijamy także inne umiejętności, choćby analizowania, zadawania pytań i wyciągania wniosków. A dlaczego wybrałam Uniwersytet Gdański? To pierwszy krok w moim planie długofalowym, który związany jest właśnie z tym miastem.?

Adrian Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Dobrze się tutaj studiuje, ponieważ zajęcia są ciekawe, mają charakter praktyczny i rzeczywiście przygotowują do pracy.

Ola Ocena odpowiedz

Poza tzw. "żniwami" na 1 i 2 semestrze (z uwagi na zbyt dużą liczbę studentów, którzy nie zamierzają się uczyć), dobrze się tam studiuje zarówno na licencjacie, jak i magisterce.

Łukasz Ocena odpowiedz

Prawdopodobnie najbardziej ogarnięty wydział na UG - wszystko da się szybko załatwić, dotrzymują terminów, panie z dziekanatu są bardzo miłe, dużo eventów, atmosfera w porządku.