• BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biznes i technologia ekologiczna

  ATUTY KIERUNKU

  Biznes i technologia ekologiczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Wybierając studia na tym kierunku, masz możliwość:

  • nauki diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywania kierunków usprawnień jego działania;
  • zdobycia kompetencji umożliwiających przygotowanie koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno – biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego;
  • nauki planowania i organizowania procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej;
  • eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży;
  • nauki języków obcych w ramach lektoratów;
  • kształcenia przez praktyków biznesu i udziału w przedmiotach specjalizacyjnych, np. Nanotechnologia a środowisko, Zielone zamówienia publiczne czy Negocjacje w biznesie;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • działać w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Ekonomia

  ATUTY KIERUNKU

  Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

  • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International human resources management, Negotiation in business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału; wyjazd na studia za granicę, np. do USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystać z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server czy IBM SPSS.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERCULTURAL AND BUSINESS RELATIONS IN EUROPE Stopień: I REKRUTACJA

  ATUTY KIERUNKU

  Intercultural and Business Relations in Europe (IBRE) jest unikatowym, anglojęzycznym kierunkiem w Polsce. Autorski program kształcenia stworzony przy współpracy trzech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych), pozwala na zdobycie wiedzy oraz umiejętności oczekiwanych ze strony pracodawców działających zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybierając ten kierunek masz możliwość:

  • poznania wpływu różnic kulturowych na relacje biznesowe;
  • zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej przy analizie zjawisk gospodarczych i społecznych w kontekście znajomości uwarunkowań kulturowych Europy;
  • nauki języków obcych która przełoży się na zdobycie wysokich kompetencji językowych zarówno w mowie, jak i piśmie;
  • poznania różnic kulturowych i językowych w sposób praktyczny;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata z którym nasz wydział ma podpisaną umowę dwustronną , np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w w laboratorium komputerowym Refinitiv lab (wcześniej Thomson Reuters Data Suite);
  • wykazania się aktywnością na rzecz środowiska akademickiego, działając w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczania na zajęcia, które odbywają się w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy;
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intercultural and business relations in Europe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  ATUTY KIERUNKU

  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania.

  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. W ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, od dziesięciu lat działa prestiżowa specjalność – International Business z wykładowym językiem angielskim.

  Rekrutacja na specjalność International Business jest prowadzona oddzielnie, już od pierwszego roku studiów.

  Podejmując studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

  • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
  • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv  (wcześniej: Thomson Reuters Data Suite);
  • działania w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
  • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA Stopień: II REKRUTACJA

  prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji. To pierwszy w Polsce, unikatowy kierunek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Odpowiada on na nowe, ważne potrzeby społeczne i gospodarcze. Dotyczą one  wykorzystania nowych technologii w ochronie zdrowia i związanego z tym szybko rozwijającego się rynku usług. Telemedycyna to ta jego gałąź, która ma największą dynamikę wzrostu, gdzie lokowane są coraz większe inwestycje i coraz więcej osób znajduje zatrudnienie.

  Telemedycyna polega na prowadzeniu na odległość badań diagnostycznych, a także leczniczych. Dzisiaj nie trzeba iść do lekarza, aby zmierzyć ciśnienie, tętno, czy poziom cukru. Nie trzeba iść do lekarza, aby otrzymać receptę.

  Na odległość prowadzi się również zabiegi operacyjne czy rehabilitacyjne, a to dopiero początek. Innowacje w tym zakresie powodują zmianę sposobu pracy na rynku medycznym, zachowania pacjentów, jak również możliwości świadczenia usług ubezpieczeniowych czy assistance. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to pomoc w konsultacjach, polepszenie opieki medycznej na odizolowanych obszarach, ciągłość opieki i szybka diagnoza w ratownictwie.

  Telemedycyna wymaga nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, lecz również menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem całym procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii.  Do osób, które chciałyby się tym zająć, skierowana jest oferta nowych studiów przygotowanych przez Uniwersytet Gdański.

  Ostatnie wydarzenia na świecie potwierdziły, że rozwiązania telemedyczne i rozwój e-zdrowia to najszybciej rozwijający się trend w zarządzaniu placówkami medycznymi

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Aneta Ocena

Ekonomia to bardzo złożona nauka i żeby sprawnie działać w jej obszarze nie wystarczy posiadać, nawet jak najlepszej, samej wiedzy teoretycznej. Dlatego na studiach rozwijamy także inne umiejętności, choćby analizowania, zadawania pytań i wyciągania wniosków. A dlaczego wybrałam Uniwersytet Gdański? To pierwszy krok w moim planie długofalowym, który związany jest właśnie z tym miastem.?

Adrian Ocena

Uniwersytet Gdański to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Dobrze się tutaj studiuje, ponieważ zajęcia są ciekawe, mają charakter praktyczny i rzeczywiście przygotowują do pracy.

Ola Ocena

Poza tzw. "żniwami" na 1 i 2 semestrze (z uwagi na zbyt dużą liczbę studentów, którzy nie zamierzają się uczyć), dobrze się tam studiuje zarówno na licencjacie, jak i magisterce.

Łukasz Ocena

Prawdopodobnie najbardziej ogarnięty wydział na UG - wszystko da się szybko załatwić, dotrzymują terminów, panie z dziekanatu są bardzo miłe, dużo eventów, atmosfera w porządku.