• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Finanse i rachunkowość

  ATUTY KIERUNKU

  • Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej.
  • W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse.
  • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową na rynku finansowym.
  • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
  • Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych, mają możliwość kształtowania i rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, odbywają praktyki w bankach i innych instytucjach finansowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Wielu studentów uczestniczy w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
  • Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość zwalnia z 4 egzaminów w ścieżce uzyskania międzynarodowego tytułu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Zaliczenie dalszych pięciu egzaminów można uzyskać, kończąc stacjonarne studia II stopnia o specjalność Rachunkowość ACCA.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:

  • doradcy finansowego, analityka finansowego
  • pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych)
  • pracownika administracji samorządowej
  • specjalisty ds. podatków
  • brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych
  • referenta/specjalisty w dziale controllingu, kontrolera finansowego
  • inspektora ds. kredytów
  • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
  • asystenta księgowego, samodzielnego księgowego.

  Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: głównego księgowego, kierownika działu finansowego, właściciela biura rachunkowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest Suma punktów za oceny z 6 przedmiotów  realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka i ekonometria

  ATUTY KIERUNKU

  • Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej, a także uwzględnia wyniki najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych.
  • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową.
  • W trakcie zajęć wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa.
  • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
  • Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych realizujących projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych.
  • Niektórzy uczestniczą w międzynarodowych konkursach. Wielu studentów bierze udział w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • UBEZPIECZENIA - STUDIA INTERDYSCYPLINARNE Stopień: II REKRUTACJA

  ATUTY KIERUNKU

  • Praktyczny. Absolwenci przygotowani będą do wejścia na rynek pracy w konkretnym zawodzie, dzięki możliwości zwolnienia z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego.
  • Nowatorski. Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne to nowy międzywydziałowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia, realizowany przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji, który wpisuje się w trend integracji wiedzy z różnych dyscyplin naukowych.
  • Pragmatyczny. Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni z absolwentów niezwykle konkurencyjnych na rynku pracy.
  • Globalny. W programie studiów położono duży nacisk na umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej, co daje możliwość zatrudnienia w międzynarodowych instytucjach finansowych.
  • Kompleksowy. Kierunek studiów realizowany jest w ramach projektu ProUG finansowanego ze środków Programu POWER, co pozwala łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi m.in. przez udział doświadczonych praktyków w prowadzeniu zajęć, jak również dostęp do staży dla najlepszych studentów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie

  ATUTY KIERUNKU

  • Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest ukształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania zasobami organizacji.
  • Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.
  • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową. Studenci realizują projekty oparte o realne problemy przedsiębiorstw.
  • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
  • Studenci kierunku działają w sześciu kołach naukowych, które realizują oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Koło Naukowe Strateg jest jednym z najlepszych w Polsce, regularnie odnoszącym sukcesy za granicą.
  • Studenci uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie może podjąć pracę m.in. jako:
  • przedsiębiorca (właściciel firmy)
  • menedżer zespołu w przedsiębiorstwie
  • specjalista ds. zarządzania projektami (project menager), specjalista ds. zarządzania procesami
  • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji pracowników
  • product manager, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. promocji, handlowiec
  • pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości
  • audytor ISO 9001.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI SŁUŻBY ZDROWIA Stopień: I REKRUTACJA

  ATUTY KIERUNKU

  • Oferowany kierunek odpowiada dokonującym się zmianom w obrębie zdrowia i organizacji zabezpieczających te procesy. Starzejące się społeczeństwa stwarza zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne - zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych.
  • Celem kształcenia na kierunku jest wypromowanie absolwenta o umiejętnościach praktycznych w zakresie zarządzania jednostkami i procesami zdrowotnymi. Ścieżka edukacyjna oparta jest na preferowanych przez studenta przedmiotach. Przedmioty te będą proponowane w zależności od oczekiwań płynących z rynku pracy, dając możliwość zdobycia umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy.
  • Przewidywana jest praktyka w wymiarze 960 godzin oraz różne formy współpracy z przedstawicielami pracodawców. Zakłada się udział praktyków sfery gospodarczej jako dopełnienie kształcenia teoretycznego.
  • Międzydziedzinowe umiejscowienie kierunku pozwala na przygotowanie profesjonalnej wykonawczej i zarządczej kadry na potrzeby jednostek własnościowych oraz organizacyjnych w opiece zdrowotnej.
  • Absolwenci posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje do inicjowania, planowania, wdrażania, ewaluacji działań we wszystkich obszarach życia społecznego będą zdolni do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie insytutcjami służby zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • trzy przedmioty spośród ośmiu do wyboru: język polski, język obcy, biologia,  matematyka, informatyka, geografia, WOS, historia

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Marcelina Ocena

Studia na Uniwersytecie Gdańskim przygotowują nie tylko do wejścia na rynek pracy, ale także do rozpoczęcia dorosłego życia. To bardzo dobra uczelnia, którą szczerze polecam.

Aneta Ocena

Moja specjalność to ?Zarządzanie w turystyce?, bo założyłam sobie w przyszłości promowanie miasta i regionu, z którego pochodzę, czyli Nowego Targu. Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają mi wszystkie potrzebne narzędzia do realizacji swoich planów i założeń. Zarządzanie to naprawdę zarządzanie

Krzysiek Ocena

Studia na Uniwersytecie Gdańskim dają wiedzę konkretną, na mocnych podstawach umiejętności praktycznych. Ponadto, duży nacisk kładziony jest na specjalistyczny język angielski, bez którego dzisiaj nie można się obejść.

Tomek Ocena

Wybrałem Uniwersytet Gdański z kilku względów. Chciałem studiować w rodzinnym mieście i kształcić się w tym, co naprawdę mnie interesuje. Studia są ciekawe, zajęcia interesujące, zatem jestem bardzo zadowolony i UG mogę polecić innym.

Monika Ocena

Moje studia na Finansach i rachunkowości to trochę taka tradycja rodzinna. Nie żałuję, że poszłam podobną drogą. Wydział Zarządzania to zdecydowanie najfajniejszy wydział na Uniwersytecie Gdańskim, a Finanse i rachunkowość to najfajniejszy kierunek