• DZIENNIKARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Dziennikarstwo
  Studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo - profil praktyczny, trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.
  Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy w mediach i działalności około medialnej. Zajęcia odbywają się w warunkach właściwych dla przyszłej działalności zawodowej studentów, tj. w redakcjach prasowych, studiach telewizyjnych i radiowych, portalach internetowych. Zajęcia prowadzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w mediach (dziennikarze, sekretarze redakcji, wydawcy).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Filologia angielska
  Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Filologia germańska
  Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru niemieckojęzycznego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Filologia polska
  Studia I stopnia na kierunku Filologia polska trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Absolwent tego kierunku uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – gimnazjach, szkołach zawodowych. Takie przygotowanie absolwenta gwarantują, obok wykładów, zajęcia konwersatoryjne nastawione na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką, doskonaloną dodatkowo w czasie praktyk przedmiotowych: w szkołach, placówkach kulturalnych, mediach, wydawnictwach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Pedagogika
  Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy edukacyjnej z uczniami w przedszkolu i klasach I-III, socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z osobami zagrożonymi patologią, opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wymagającą opieki oraz do aktywizacji osób starszych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski
  • Historia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Gdzie znajdziesz pracę?

  • przedszkole
  • klasy I-III szkoły podstawowej

   Wybrane przedmioty z programu studiów:

  • psychologiczne podstawy pracy nauczyciela
  • adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
  • terapia baśnią
  • metodyki poszczególnych edukacji

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia Jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski
  • Historia

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Praca socjalna
  Studia I stopnia na kierunku Praca socjalna trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Student podczas kształcenia na tym kierunku zdobywa podstawową wiedzą pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski
  • Język polski
  • Historia

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Wychowanie fizyczne
  Studia na kierunku Wychowanie fizyczne trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Celem kształcenia studentów na kierunku wychowanie fizyczne jest zdobycie przygotowania do pracy zawodowej w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Jako typowy profil praktyczny kierunek stwarza możliwości do uzyskania uprawnień zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego oraz pełnych kompetencji do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej bądź też wykonywania zawodu instruktora sportu.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)