Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

tel. +48 71 343 71 64, +48 71 375 23 38

fax +48 71 375 27 84

https://prawo.uni.wroc.pl/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów administracja

  Administracja to studia dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

  Do wiodących przedmiotów należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Indywidualne zainteresowania rozwiniesz na jednej z czterech specjalności.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja europejska
  • Samorząd terytorialny
  • Administracja sektora publicznego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja usług publicznych
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Komunikacja elektroniczna
  • Administracja penitencjarna i służba kuratorska
  • Doradztwo podatkowe i podatki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja europejska
  • Samorząd terytorialny
  • Administracja sektora publicznego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja usług publicznych
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Komunikacja elektroniczna
  • Administracja penitencjarna i służba kuratorska
  • Doradztwo podatkowe i podatki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, matematyka, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się: absolwenci studiów licencjackich oraz studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów,; absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów administration in international organizations

  Studia magisterskie Administration in International Organization na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego są wyjątkową okazją do uzyskania tytułu magistra administracji. Nasz dwuletni program przebiega w najlepszej atmosferze uniwersyteckiej, a wyróżniają go przede wszystkim małe grupy ćwiczeniowe (25-30 studentów) oraz bliski kontakt z przyjazną kadrą nauczycielską.

  Współcześnie organizacje międzynarodowe stały się niezbędne dla sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i ich pracowników. Nasz program oferuje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy na temat środowiska międzynarodowego. Dodatkową jego zaletą jest to, że studenci mają nieustanny kontakt ze specjalistycznym językiem angielskim w dziedzinie administracji publicznej, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów bachelor of business and administration

  Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, has the honour to welcome you to Business and Administration, three years’ Bachelor program addressed to future leaders of the business world. The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

  • Business,
  • Finance,
  • Governance.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Business
  • Finance
  • Governance

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów; b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CRIMINAL JUSTICE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów criminal justice

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat jest jednym z najwyżej ocenianych miejsc w Polsce kształcących prawników, zaprasza do studiowania na nowo powstałych studiach licencjackich – Criminal Justice.

  Studia z zakresu Criminal Justice umożliwiają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminologii, kryminalistyki i nauk im pokrewnych w obszarze przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w życiu społecznym i gospodarczym.

  Nasz program zapewnia zdobycie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat przestępczości, która stanowi niezbędny warunek przygotowania przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (między innymi organy policyjne, pomocnicze organy wymiaru sprawiedliwości, więziennictwo, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia), w tym także na arenie międzynarodowej (np. organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy, c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów ekonomia

  Jeżeli chcesz studiować kierunek, który da Ci dobry zawód i duże możliwości na rynku pracy, a także pozwoli zrozumieć otaczającą rzeczywistość gospodarczą i społeczną – wybierz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Uzyskasz tu wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości. Nabędziesz umiejętność zastosowania podstawowych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych. W ramach zajęć zdobędziesz wiedzę w zakresie teorii ekonomii, integracji europejskiej oraz zarządzania.

  Poznasz prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe oraz technologie informacyjne, pogłębisz również znajomość języków obcych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Prawo podatkowe
  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia innowacji
  • Gospodarka światowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Finanse i rachunkowość
  • Gospodarka światowa
  • Doradztwo podatkowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Prawo podatkowe
  • Finanse i rachunkowość
  • Ekonomia innowacji
  • Gospodarka światowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Prawo w biznesie
  • Finanse i rachunkowość
  • Gospodarka światowa
  • Doradztwo podatkowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, matematyka, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów kryminologia

  Kryminologia łączy w sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauk prawnych, penalnych, społecznych i przyrodniczych. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwent będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

  Co po studiach

  Będziesz mógł pracować w sektorze publicznym i prywatnym w organach ścigania, organach wymiaru sprawiedliwości, organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, instytucjach udzielających wsparcia grupom wykluczonym społecznie, podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA PRAWNICZA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów kryminologia prawnicza

  Kryminologia prawnicza to kierunek, na którym zdobędziesz wiedzę z  obszaru zwalczania przestępczości i wszelkich innych przejawów patologii występujących w życiu społecznym i gospodarczym.

  Program kształcenia przewiduje przedmioty specjalistyczne obligatoryjne oraz przedmioty do wyboru: m.in. prawo karne i materialne, metody identyfikacji zwłok, kryminalistyka na wirtualnej sali zbrodni, prawo policyjne, registratury policyjne i rejestry sądowe, strategia bezpieczeństwa i zarządzania antykryzysowego w UE, przestępczość seksualna, symulacja rozpraw sądowych, kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowodowych i wiele innych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LL.B. INTERNATIONAL AND EUROPEAN ENVIRONMENTAL LAW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów LL.M. international and european law

  Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, has the honour to welcome you to LLM International and European Law, two years’ Master program with specialisations:

  • International Business Law
  • Modern Human Rights Law

  The LLM International & European Law is taught entirely in English and is open to both international and Polish students. Upon completion of the second cycle programme LLM International & European Law, the graduate will possess skills and general knowledge in the area of dogmatic disciplines of International and European law.

  Depending on the specialization selected, the graduate will receive specialist knowledge and skills relevant to the profile of activities undertaken by entities operating in the area of international commercial trade or engaged in various aspects of human rights protection in the international domain.

  Graduates of LLM International & European Law are prepared to undertake employment in all domestic and international organizations (public and non-public) requiring basic knowledge from the legal sciences. Graduates possess interpersonal skills and the capacity to communicate during decision processes, as well as to perform the role of negotiator, mediator and arbitrator in conflict resolution processes based on both domestic and international law.

  Graduates also acquire skills vital for commencing commercial activity in the international aspect. Effective functioning in the highly competitive environment of contemporary commercial relations requires knowledge of elements of intellectual property law, economics, and specific areas of legal science specific to the profile of a given enterprise.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International business law
  • Modern human rights law

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie, c)pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF ECONOMICS AND FINANCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów prawo

  Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, lubisz kontakt z ludźmi i chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość – zdecyduj się na studia prawnicze.

  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę prawniczą, poznasz teorię i filozofię prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych i ekonomii. Nauczysz się interpretowania norm prawnych, zrozumiesz zasady działania instytucji prawnych oraz rolę prawa i jego związki z życiem społecznym.

  Program kształcenia zawiera przedmioty kierunkowe m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie, postępowanie cywilne, karne, administracyjne.

  Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne, czyli teorię i filozofię prawa, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię państwa i prawa polskiego, historię doktryn politycznych i prawnych oraz tzw. przedmioty opcyjne, które sam wybierzesz.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa (Master Professionnel de Droit Européen et International des Affaires Uniwersytetu Paris-Dauphine). Roczne specjalistyczne studia z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego w języku angielskim i francuskim przygotowują do pracy w międzynarodowych kancelariach i instytucjach.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, matematyka, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO E-BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia Prawo e-biznesu stanowią połączenie wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów. Ogólnym celem kształcenia jest rozwój kompetencji cyfrowych i prawnych niezbędnych w nowoczesnym obrocie gospodarczym. Program studiów obejmuje przedmioty, dzięki którym zdobędziesz wiedzę, kompetencje i umiejętności przydatne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, we wspieraniu profesjonalnym doradztwem lub wykonywaniu obowiązków pracownika w dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), czy też handlu elektronicznego (e-commerce).

  Na zajęciach podstawowych lub fakultatywnych poznasz najważniejsze regulacje prawa cywilnego, karnego i administracyjnego dotyczące transformacji cyfrowej obrotu gospodarczego. Dowiesz się m.in. o regulacjach sektora finansowego, w tym prawie podatkowym ważnym dla przedsiębiorców, o stosunkach prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego związanych z transformacją cyfrową (praca zdalna, elementy work-life balance), czy też poznasz prawne aspekty rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz korzyści i ryzyko związane z ich rozwojem. Nauczysz się sporządzać m.in. umowy, pisma w sprawach administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą, wnioski o finansowanie projektu e-biznesowego, zarządzać danymi.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

julian Ocena odpowiedz

Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.

ewelina Ocena odpowiedz

Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.

maciek Ocena odpowiedz

Studiuję specjalność ?Bezpieczeństwo wewnętrzne? nie tylko dlatego, że interesuje mnie ta dziedzina, ale także dlatego, że rynek pracy nie zdążył jeszcze nasycić się absolwentami tej specjalności. Największe zalety tego kierunku? Ciekawe przedmioty prowadzone w interesujący sposób. No i Wrocław, zawsze chciałem tu studiować.

bon Ocena odpowiedz

Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!