• GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH Stopień: I REKRUTACJA

  Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów realizowany na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych. Jego interdyscyplinarny program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych, łącząc w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach.

  Atuty kierunku

  Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Historia

  Studia na kierunku historia oferują:

  • uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
  • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
  • specjalistyczne przedmioty historyczne, obejmujące pogłębioną analizę zagadnień z przeszłości;
  • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym;
  • języki nowożytne i klasyczne

  Atuty kierunku

  Studia historyczne uczą:

  • analitycznego i krytycznego myślenia,
  • pracy indywidualnej i grupowej,
  • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
  • rozwiązywania przedstawionych problemów,
  • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Historia wojskowości
  • Mediewistyka
  • Specjalność nauczycielska
  • Polityka i media w dziejach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Historia wojskowości
  • Mediewistyka
  • Specjalność nauczycielska
  • Polityka i media w dziejach
  • Specjalność historyczno-ekonomiczna
  • Kultura klasyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Humanistyka w szkole

  Studia, które kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego! Humanistyka w szkole to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii.

  Dzięki temu połączeniu studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

  Atuty kierunku

  To studia, które mają niezwykle praktyczny wymiar. Studenci realizują 180 godzin praktyk z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii. Proces kształcenia obejmuje także elementy dydaktyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

 • LIBERAL ARTS AND SCIENCES Stopień: I REKRUTACJA

  Liberal Arts and Sciences to propozycja dla tych, którzy których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Tym osobom dedykujemy nasz interdyscyplinarny program studiów licencjackich, pozwalający pogłębić wiedzę z wielu dziedzin wiedzy oraz rozwinąć umiejętności ogólne (miękkie).

  Mimo angielskiej nazwy, nasz program korzeniami sięga do średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się o szeroką wiedzę ogólną oraz zespół uniwersalnych umiejętności.

  Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata student naszego kierunku zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.

  Kształcenie oparte o takie założenia pozwala rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to właśnie formuła Liberal Arts and Sciences pozwoli naszym studentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Liberal arts and sciences brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

  Pod uwagę jest brany również wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • WSCHODOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Wschodoznawstwo

  Wschodoznawstwo to studia regionalne (area studies), prowadzone od 25 lat przez Instytut Wschodni, interdyscyplinarną placówkę badawczo-dydaktyczną zajmującą się obszarem byłego Związku Radzieckiego - Europą Wschodnią, Azją Środkową, Kaukazem i Syberią. Łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze i społeczeństwie, problematyce narodowościowej, religii, etnologii i polityce i naukę języka rosyjskiego.

  Wschodoznawstwo to jedyny w skali Polski, unikatowy kierunek studiów, który wyrósł ze studiów nad stosunkami międzynarodowymi. Studenci mają możliwość wyjazdów badawczych i praktyk terenowych, spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych z regionu, wymian studenckich prowadzonych pod okiem doświadczonych dydaktyków.

  Atuty kierunku

  Łączymy znajomość języka i interdyscyplinarną wiedzę ukierunkowaną na obszary Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Łączymy teorię - umiejętność analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,  i praktykę - oswojenie z rzeczywistością postradziecką, w tym także tworzenie sieci kontaktów. Studia są cenione przez pracodawców, co sprawia, że dyplom wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wschodoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język rosyjski lub inny obcy język nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wschodoznawstwo jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia/studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Nauczyciel historii Ocena

Marcin!!! Czyli wszystko się zmieniło :) Ja studiowałem w latach 2011-2016 i jak słyszę o pomocnych paniach z dziekanatu, to duszę się ze śmiechu. Wredne blyrwy poznańskie :D

marcin poznań Ocena

świetni ludzie, miła atmosfera, panie z dziekanatu pomocne. Jestem na drugim stopniu historii i polecam wszystkim!