• GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów gospodarka i ekonomia w dziejach

  Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów realizowany na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych. Jego interdyscyplinarny program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych, łącząc w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach.

  Atuty kierunku

  Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów historia

  Studia na kierunku historia oferują:

  • uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
  • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
  • specjalistyczne przedmioty historyczne, obejmujące pogłębioną analizę zagadnień z przeszłości;
  • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym;
  • języki nowożytne i klasyczne

  Atuty kierunku

  Studia historyczne uczą:

  • analitycznego i krytycznego myślenia,
  • pracy indywidualnej i grupowej,
  • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
  • rozwiązywania przedstawionych problemów,
  • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Nauczycielska
  • Historia wojskowości
  • Mediewistyka
  • Polityka i media w dziejach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Nauczycielska
  • Historia wojskowości
  • Mediewistyka
  • Polityka i media w dziejach
  • Kultura klasyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

  Studia, które kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego! Humanistyka w szkole to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii.

  Dzięki temu połączeniu studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

  Atuty kierunku

  To studia, które mają niezwykle praktyczny wymiar. Studenci realizują 180 godzin praktyk z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii. Proces kształcenia obejmuje także elementy dydaktyki.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LIBERAL ARTS AND SCIENCES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów liberal arts and sciences

  Liberal Arts and Sciences to propozycja dla tych, którzy których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Tym osobom dedykujemy nasz interdyscyplinarny program studiów licencjackich, pozwalający pogłębić wiedzę z wielu dziedzin wiedzy oraz rozwinąć umiejętności ogólne (miękkie).

  Mimo angielskiej nazwy, nasz program korzeniami sięga do średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się o szeroką wiedzę ogólną oraz zespół uniwersalnych umiejętności.

  Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata student naszego kierunku zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.

  Kształcenie oparte o takie założenia pozwala rozwinąć zmysł poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to właśnie formuła Liberal Arts and Sciences pozwoli naszym studentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku liberal arts and sciences brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WSCHODOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów wschodoznawstwo

  Wschodoznawstwo to studia regionalne (area studies), prowadzone od 25 lat przez Instytut Wschodni, interdyscyplinarną placówkę badawczo-dydaktyczną zajmującą się obszarem byłego Związku Radzieckiego - Europą Wschodnią, Azją Środkową, Kaukazem i Syberią. Łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze i społeczeństwie, problematyce narodowościowej, religii, etnologii i polityce i naukę języka rosyjskiego.

  Wschodoznawstwo to jedyny w skali Polski, unikatowy kierunek studiów, który wyrósł ze studiów nad stosunkami międzynarodowymi. Studenci mają możliwość wyjazdów badawczych i praktyk terenowych, spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych z regionu, wymian studenckich prowadzonych pod okiem doświadczonych dydaktyków.

  Atuty kierunku

  Łączymy znajomość języka i interdyscyplinarną wiedzę ukierunkowaną na obszary Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Łączymy teorię - umiejętność analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,  i praktykę - oswojenie z rzeczywistością postradziecką, w tym także tworzenie sieci kontaktów. Studia są cenione przez pracodawców, co sprawia, że dyplom wschodoznawstwa ma swoją wartość na dzisiejszym rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (2)

Nauczyciel historii Ocena odpowiedz

Marcin!!! Czyli wszystko się zmieniło :) Ja studiowałem w latach 2011-2016 i jak słyszę o pomocnych paniach z dziekanatu, to duszę się ze śmiechu. Wredne blyrwy poznańskie :D

marcin poznań Ocena odpowiedz

świetni ludzie, miła atmosfera, panie z dziekanatu pomocne. Jestem na drugim stopniu historii i polecam wszystkim!