• FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska

  Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy.

  Dlatego też wśród przedmiotów polonistycznych są takie, które przybliżają zagadnienia związane z literaturą (od dawnej po najnowszą) i językiem polskim (w odniesieniu do jego rozwoju), jak również moduły specjalnościowe. Nowoczesny polonista to zatem świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel. Poznańska filologia polska zajęła w 2018 roku pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”.

  Atuty kierunku

  Studenci uczestniczą w realizacji wielu projektów o charakterze popularyzatorskim i naukowym, odbywają staże i praktyki, inicjują działania kulturalne w przestrzeni Poznania, jak również korzystają z wielu form wsparcia (stypendia, koła naukowe, publikacje, konkursy, wyjazdy badawcze). Dzięki modułowej konstrukcji programu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych, a specyfika planu zajęć pozwala na łączenie studiów z innymi obowiązkami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów

  Kierunek studiów licencjackich filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych. Jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, kulturoznawstwa i nauk o mediach.

  Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kulturę od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych. Przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach - historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym - służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BAŁKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bałkanistyka

  Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bałkanistyki. Językami kierunkowymi są: język albański, język rumuński, język macedoński oraz język turecki.

  Lektoraty prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy, a pozostałe zajęcia wyspecjalizowani pracownicy naukowo-dydaktyczni.

  Atuty kierunku

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (B1) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (B1).

  Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (B2). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także wiedzę z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bałkanistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

  Rekrutacja na studia w języku angielskim opisana tutaj.

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia klasyczna

  Filologia klasyczna oferuje elastyczny, stworzony w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami program studiów. Stanowi on odpowiedź na wyzwania związane ze zmieniającą się funkcją badań nad antykiem i z nowym miejscem humanistyki w społeczeństwie.

  Fundamentem tego programu jest znajomość języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także rozpoznawanie nowych ról kulturowych przypisywanych powyższym zjawiskom, modyfikowanym obecnie na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

  Atuty kierunku

  Filologia klasyczna ma ambicje kształcenia specyficznej odmiany „pracowników wiedzy” (knowledge workers); ich cechą charakterystyczną będzie nieustanna gotowość do objaśniania tych współczesnych zjawisk, które nie mieszczą się bez reszty w wąsko rozumianej teraźniejszości, wykraczają poza doraźność, są zakorzenione w odległej tradycji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Studia śródziemnomorskie
  Kierunek prowadzony także w języku angielskim. Program oferuje połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem różnorodnych doświadczeń z dziedziny turystyki kulturowej. Specjalizacja turystyczna pozwala przyswoić sobie wiedzę z zakresu obsługi grup turystycznych zarówno w roli pilota wycieczek, jak i obsługi klientów w roli sprzedawcy w biurze turystycznym. W trakcie zajęć studenci uczestniczą w praktykach i wyjazdach szkoleniowych, podczas których doskonalą umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy z grupami turystycznymi.

  Atuty kierunku

  Podstawowa znajomość języków klasycznych, wiedza literaturoznawcza, historyczna, archeologiczna oraz kulturoznawcza, a także związana z recepcją antyku w kulturze europejskiej.  Atrakcyjne praktyki, organizowane w formie objazdów zabytkoznawczo-turystycznych. Praktyczne umiejętności do pracy w branży turystyczne

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, WoS

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

  Są to idealne studia dla osób łączących zainteresowania literackie i językowe z filozoficznymi. Priorytetem jest w tym przypadku zdobycie uprawnień do prowadzenia przedmiotów: języka polskiego i etyki w szkole podstawowej. Dzięki temu student może zostać nowoczesnym nauczycielem o szerokich horyzontach humanistycznych. Specyfika kierunku pozwala także na łączenie studiów z innymi obowiązkami czy formami aktywności.

  Atuty kierunku

  Studia są prowadzone przez dwa instytuty, co gwarantuje inspirującą interdyscyplinarność studiów, a jednocześnie gwarantuje zdobycie cennych kwalifikacji - uprawnienia do nauczania w zakresie dwóch przedmiotów. Po studiach licencjackich można z powodzeniem podjąć pracę lub kontynuować naukę w obrębie nowocześnie definiowanej humanistyki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, WoS

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska jako obca
  Filologia polska jako obca to kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski. Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym.
  W pierwszym roku studiów pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry lektorów języka polskiego jako obcego student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe, aby w latach następnych rozwijać swe kwalifikacje poprzez zanurzenie w kulturę polską.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska jako obca mogą uczestniczyć kandydaci niebędący obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • POLACY I NIEMCY W EUROPIE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polacy i Niemcy w Europie

  Kierunek międzykulturowy „Polacy i Niemcy w Europie” prowadzony jest przez UAM i Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (CAU), a absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni.

  Atuty kierunku

  • Międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów: „Master of Arts“ Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii i „Magister” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii,
  • Zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia),
  • Interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej b1.

   

  Dowiedz się więcej

 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Central European and Balkan Studies pomyślany jest jako innowacyjne połączenie studiów filologicznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w komunikacji literackiej, językowej i kulturowej, w przestrzeni biznesu i humanistycznie pojmowanej turystyce kulturowej. Łączą one kompetencje w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z perspektywą ich wykorzystywania w tworzeniu wspólnot komunikacyjnych.

  Wspólnoty te zostaną nakierowane na dialog międzykulturowy niezbędny w budowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla prowadzenia działań biznesowych oraz rozwijania turystyki kulturowej. Studia pomyślane są jako model kształcenia integrujący rozmaite dziedziny wiedzy humanistycznej oraz w ograniczonym zakresie dziedzin społecznych dla uzyskania efektu integracji kształcenia filologicznego ze kształceniem specjalnościowym nastawionym na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności.

  Celem studiów jest stworzenie modelu kompetencji i umiejętności niezbędnych do poruszania się w przestrzeni wiedzy o literaturze, języku i szeroko rozumianej kulturze (uwzględniając filozofię, sztukę, religię), zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu filologa w zakresie wiedzy i kompetencji ukierunkowanych na aspekt komunikacji językowej, literackiej i kulturowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Central european and balkan studies jest złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • LITERATURA POWSZECHNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Literatura powszechna

  Literatura powszechna to kierunek unikatowy, a kształt jego programu wynika z integracji różnorodnych kompetencji pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie literaturoznawstwa (m.in. filologia klasyczna, literaturoznawstwo porównawcze, filologia narodowa, filologie słowiańskie i bałkańskie), dyscyplin związanych z kulturą i sztuką (teatr, film, opera) i językoznawstwa (ogólnego i polonistycznego).

  Zaawansowana wiedza, unikatowe umiejętności, wreszcie – cenne kompetencje społeczne, to efekty zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów wiedzy filologicznej rozbudowanej o kontekst filmoznawczy czy teatrologiczny.

  Atuty kierunku

  • Unikatowy program,
  • Genologiczne i tematyczne ujęcie literatury powszechnej,
  • Szeroka wiedza o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska,
  • Indywidualizacja programu kształcenia, łącznie z wyborem opiekuna pracy magisterskiej,
  • Dogodna organizacja planu zajęć.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Literatura powszechna jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA SLAWISTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalność studia bułgarystyczne

  Na studiach tych studenci uczą się języka bułgarskiego od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorzy w nauczaniu języka kładą szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe swoich studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

  Lektorzy, jako wnikliwi badacze języka i biegli praktycy, nie unikają innowacji w zakresie metod dydaktycznych, a ich praca przynosi doskonałe efekty w nauczaniu języka.

  Specjalność studia kroatystyczne

  Językiem kierunkowym jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Studenci poznają także różnice między językiem chorwackim i innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym. Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury chorwackiej, ale także innych literatur południowosłowiańskich.

  Specjalność studia bohemistyczne

  Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka czeskiego, ale także zdobywanie wiedzy na temat Czech. Kierunek kładzie szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

  Natomiast, liczne imprezy okolicznościowe, wieczory z czeską muzyką, seminaria filmowe, konferencje i wystawy sprawiają, że studia filologiczne stają się okazją do rzeczywistego poznania czeskiej kultury, literatury, sztuki, architektury.

  Specjalność studia serbistyczne

  Studia koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia slawistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia slawistyczne jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (5)

ann Ocena

Muszę przyznać, że mocno się zdziwiłam widząc wielki napis o tym, że bezrobocie wśród absolwentów wydziału FPiK wynosi 0%. Skąd ta szalona statystyka? Niestety po Filologii Polskiej jest bardzo ciężko znaleźć pracę. Ponadto kiedy jeszcze na licencjacie wszystko wydaje się nowe i ciekawe, niestety magisterka jest powtórką z I stopnia. Filologia Polska nie daje też odpowiednich narzędzi, dzięki którym absolwent stałby się atrakcyjny dla pracodawcy. Wielu moich znajomych jak i ja, zmagaliśmy się z problemem znalezienia pracy, więc pracowaliśmy w gastronomii albo zwykłych sklepach (posiadając już tytuły magistrów). Wypowiadam się jedynie odnośnie kierunku Filologia Polska, ale uważam, że nie powinno okłamywać się maturzystów, pisząc, że nie ma bezrobotnego absolwenta tego wydziału. Większość zajęć i wykładowców była wspaniała i cieszę się, że mogłam ich poznać i uczęszczać na interesujące zajęcia, ale niestety te studia nie gwarantują znalezienia pracy. Ba, one nawet nie przygotowują do pracy w żadnym aspekcie (może specjalizacja nauczycielska, ale z tego co wiem to raczej też jest bez szału). Wykładowcy żyją w dziwnym przeświadczeniu, że każdy ich student znajdzie pracę w zawodzie, jednak rozmowy o książkach niekoniecznie przekładają się na umiejętności, których szuka rynek pracy.

Majka6 Ocena

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!