• FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia polska

  Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy. Jeśli czujesz się humanistą, lubisz czytać, ale jednocześnie myślisz o zdobyciu wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci zdobyć pewny zawód i znaleźć dobrą pracę, filologia polska jest kierunkiem dla Ciebie. Możesz połączyć swoją pasję z rozsądnym myśleniem o zawodowej przyszłości.

  Poznańska filologia polska od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingu kierunków „Perspektyw" (II miejsce w 2023 roku).

  Atuty kierunku

  Na stacjonarnych studiach licencjackich prowadzimy 6 specjalności, w ramach których kształcimy nauczycieli języka polskiego, logopedów, dziennikarzy, wydawców, specjalistów komunikacji reklamowej i marketingu. Dajemy możliwość rozwoju tym, którzy chcieliby zajmować się pisaniem nie tylko użytkowo, np. jako copywriterzy, ale także artystycznie – jako poeci, prozaicy i eseiści.

  Na stacjonarnych studiach magisterskich także prowadzimy 7 specjalności i kształcimy nauczycieli języka polskiego, logopedów, tłumaczy, edytorów, kuratorów literatury, operologów.

  Na studiach niestacjonarnych wybrać możesz specjalność nauczycielską lub wydawniczą.

  Więcej informacji o kierunku - studia licencjackie

  Więcej informacji o kierunku - studia magisterskie

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Artystycznoliteracka
  • Dziennikarska
  • Komunikacja medialna
  • Logopedyczna
  • Nauczycielska
  • Wydawnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logopedyczna
  • Nauczycielska
  • Glottodydaktyczna
  • Kuratorstwo literatury
  • Operologiczna
  • Przekładowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Wydawnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Edytorstwo tekstów literackich

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filmoznawstwo i kultura mediów

  Kierunek studiów licencjackich filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych. Jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, kulturoznawstwa i nauk o mediach.

  Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kulturę od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych. Przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach - historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym - służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kultury filmowe
  • Filmoznawstwo intermedialne
  • Animacja mediów i kultury filmowej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BAŁKANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów bałkanistyka

  Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bałkanistyki. Językami kierunkowymi są: język albański, język rumuński, język macedoński oraz język turecki.

  Lektoraty prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy, a pozostałe zajęcia wyspecjalizowani pracownicy naukowo-dydaktyczni.

  Atuty kierunku

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (B1) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (B1).

  Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (B2). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także wiedzę z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia klasyczna

  Filologia klasyczna oferuje elastyczny, stworzony w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami program studiów. Stanowi on odpowiedź na wyzwania związane ze zmieniającą się funkcją badań nad antykiem i z nowym miejscem humanistyki w społeczeństwie.

  Fundamentem tego programu jest znajomość języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także rozpoznawanie nowych ról kulturowych przypisywanych powyższym zjawiskom, modyfikowanym obecnie na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

  Atuty kierunku

  Filologia klasyczna ma ambicje kształcenia specyficznej odmiany „pracowników wiedzy” (knowledge workers); ich cechą charakterystyczną będzie nieustanna gotowość do objaśniania tych współczesnych zjawisk, które nie mieszczą się bez reszty w wąsko rozumianej teraźniejszości, wykraczają poza doraźność, są zakorzenione w odległej tradycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatorsko-edytorska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów studia środziemnomorskie
  Kierunek prowadzony także w języku angielskim. Program oferuje połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem różnorodnych doświadczeń z dziedziny turystyki kulturowej. Specjalizacja turystyczna pozwala przyswoić sobie wiedzę z zakresu obsługi grup turystycznych zarówno w roli pilota wycieczek, jak i obsługi klientów w roli sprzedawcy w biurze turystycznym. W trakcie zajęć studenci uczestniczą w praktykach i wyjazdach szkoleniowych, podczas których doskonalą umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy z grupami turystycznymi.

  Atuty kierunku

  Podstawowa znajomość języków klasycznych, wiedza literaturoznawcza, historyczna, archeologiczna oraz kulturoznawcza, a także związana z recepcją antyku w kulturze europejskiej.  Atrakcyjne praktyki, organizowane w formie objazdów zabytkoznawczo-turystycznych. Praktyczne umiejętności do pracy w branży turystyczne

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

  Są to idealne studia dla osób łączących zainteresowania literackie i językowe z filozoficznymi. Priorytetem jest w tym przypadku zdobycie uprawnień do prowadzenia przedmiotów: języka polskiego i etyki w szkole podstawowej i średniej (po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich). Dzięki temu student może zostać nowoczesnym nauczycielem o szerokich horyzontach humanistycznych. Specyfika kierunku pozwala także na łączenie studiów z innymi obowiązkami czy formami aktywności.

  Atuty kierunku

  Studia są prowadzone przez dwa instytuty, co gwarantuje inspirującą interdyscyplinarność studiów, a jednocześnie umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych do nauczania języka polskiego i etyki w szkołach podstawowych i średnich.

  Studenci poznają różne wymiary humanistyki (literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofię, dydaktykę etyki i języka polskiego, psychologię, pedagogikę), zaś interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyja rozwijaniu indywidualnych aspiracji – dla wykładowców ważne są studenckie pomysły i odkrycia naukowe.

  Więcej informacji o kierunku - studia licencjackie

  Więcej informacji o kierunku - studia magisterskie

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia polska jako obca

  Filologia polska jako obca to kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski. Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym.

  Atuty kierunku

  Na studiach licencjackich i magisterskich wyodrębniono 2 ścieżki kształcenia, które student wybiera w zależności od swoich zainteresowań.

  Na studiach I stopnia są to:

  – Ścieżka przekładowa przygotuje Cię do podjęcia pracy tłumacza tekstów użytkowych i literackich z języka polskiego, jak i będzie podstawą do dalszego kształcenia w kierunku zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego.

  – Ścieżka glottodydaktyczna pozwoli uzyskać kompetencje pomocne w prowadzeniu lektoratu języka polskiego dla początkujących i podjęciu roli ambasadorów kultury polskiej poza granicami Polski.

  Z kolei na studiach II stopnia są to ścieżki:

  – Ścieżka wydawniczo-przekładowa to propozycja dla studentów, którym bliska jest nie tylko treść książek, ale także ich materialny kształt. Dla tych, którzy pragnęliby zagłębić się w zagadnienia prawa autorskiego, adiustacji tekstu, pracy tłumacza w wydawnictwie, zasad redakcji przekładu literackiego, a także sztuki polskiej książki – z myślą o tłumaczeniu, wydawaniu, a także promowaniu polskiej literatury zagranicą.

  – Ścieżka promocja kultury polskiej adresowana jest do studentów, którzy są zainteresowani propagowaniem wiedzy o kulturze polskiej w Polsce i na świecie. W jej ramach – oprócz wiodącego przedmiotu, dotyczącego marketingu kultury – studenci będą uczestniczyć w dwóch kursach na temat specyfiki języka branżowego: języka polskiego w Internecie i języka polskiego w biznesie. Dodatkowo wezmą udział w kursie zarządzania projektami oraz wykładzie na temat protokołu dyplomatycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przekładowa
  • Glottodydaktyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • ścieżka wydawniczo-przekładowa
  • Promocja kultury polskiej

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kompetencyjna. Rozmowa kompetencyjna prowadzona w języku polskim, której celem jest zweryfikowanie umięjętności językowych kandydata w zakresie języka polskiego na poziomie A2, umożliwiającym efektywne studiowanie na kierunku filologia polska jako obca.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLACY I NIEMCY W EUROPIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów Polacy i Niemcy w Europie

  Kierunek międzykulturowy „Polacy i Niemcy w Europie” prowadzony jest przez UAM i Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (CAU), a absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni.

  Atuty kierunku

  • Międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów: „Master of Arts“ Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii i „Magister” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii,
  • Zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia),
  • Interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CENTRAL EUROPE IN THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów Central Europe in the Inetrnational Perspective
  Central Europe in the International Perspective to innowacyjny kierunek anglojęzycznych studiów magisterskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajęcia w ramach CEIP koncentrują się na interdyscyplinarnej specyfice współczesnej Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego w szerokim kontekście ich literatury, uwarunkowań historycznych oraz codziennych praktyk kulturowych. Kierunek prowadzony jest przez wszystkie instytuty Wydziału, dzięki czemu przyszły absolwent uzyska wszechstronne kompetencje niezbędne do wykonywania nie tylko zawodów związanych z filologią, lecz także tych, które polegają na bezpośredniej współpracy i komunikowaniu się z ludźmi z rozmaitych środowisk narodowych i kulturowych w Europie Środkowej i na Bałkanach. Wykładowcy CEIP korzystają z wieloletniego doświadczenia w pracy ze studentami międzynarodowymi w ramach kierunku Central European and Balkan Studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów Central European and Balkan Studies

  Kierunek Central European and Balkan Studies pomyślany jest jako innowacyjne połączenie studiów filologicznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w komunikacji literackiej, językowej i kulturowej, w przestrzeni biznesu i humanistycznie pojmowanej turystyce kulturowej. Łączą one kompetencje w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z perspektywą ich wykorzystywania w tworzeniu wspólnot komunikacyjnych.

  Wspólnoty te zostaną nakierowane na dialog międzykulturowy niezbędny w budowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla prowadzenia działań biznesowych oraz rozwijania turystyki kulturowej. Studia pomyślane są jako model kształcenia integrujący rozmaite dziedziny wiedzy humanistycznej oraz w ograniczonym zakresie dziedzin społecznych dla uzyskania efektu integracji kształcenia filologicznego ze kształceniem specjalnościowym nastawionym na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności.

  Celem studiów jest stworzenie modelu kompetencji i umiejętności niezbędnych do poruszania się w przestrzeni wiedzy o literaturze, języku i szeroko rozumianej kulturze (uwzględniając filozofię, sztukę, religię), zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu filologa w zakresie wiedzy i kompetencji ukierunkowanych na aspekt komunikacji językowej, literackiej i kulturowej.

  Więcej informacji o kierunku

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kompetencyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOSLAWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów geoslawistyka

  Studia magisterskie na kierunku Geoslawistyka zastąpiły w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM tradycyjnie rozumiane slawistyki filologiczne, rezygnując z wąskich specjalizacji językowo-kulturowych na rzecz pogłębiania znajomości całego regionu. Geoslawistyka jest odpowiedzią na potrzebę interdyscyplinarności oraz interkulturowości badań naukowych i praktyk dydaktycznych, propozycja studiów geoslawistycznych zaś reakcją na zmieniający się rynek pracy i wynikające z tych zmian potrzeby edukacyjne.

  Głównym założeniem studiów na kierunku geoslawistyka jest wpisany w program studiów tutoring akademicki, większa samodzielność studenta w doborze zajęć kierunkowych i specjalnościowych, indywidualizacja programu kształcenia oraz powiązanie programu studiów z badaniami naukowymi (kierunek uzyskał wsparcie w ramach programu ID-UB UAM: Konkurs #078 „Programy studiów powiązane z badaniami – Research Intensive Study Programs”). 

  Program studiów geoslawistycznych składa się z przedmiotów podstawowych, obligatoryjnych dla wszystkich studentów oraz przedmiotów do wyboru. W ramach godzin obligatoryjnych przewidziane są między innymi 2 lektoraty językowe według wybranej ścieżki regionu (zachodniosłowiańskiej lub południowosłowiańskiej). W programie zaplanowano także konwersatoria i warsztaty zebrane pod nazwą: geoslawistyka literacka i geoslawistyka językowa, których szczegółowy program student będzie komponował z tutorem ze zróżnicowanej oferty krótkich zajęć monograficznych. Ponadto, każdy student ma do wyboru jedną specjalność zawodową: Język – Przekład – Publikacja  lub Media – Kultura – Dyplomacja. Program studiów zakłada także realizację praktyk zawodowych. 

  W roku akademickim 2023/2024 językami kierunkowymi w ramach poszczególnych ścieżek będą czeski i słowacki (dla ścieżki zachodniosłowiańskiej) oraz chorwacki i bułgarski (ścieżka południowosłowiańska). Od kandydatów wymagana jest znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie min. A2. Rekrutacja na studia obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. 

  GEOSLAWISTYKA – NOWY WYMIAR STUDIOWANIA

  GEOSLAWISTYKA – ZMIEŃMY PERSPEKTYWĘ

  Szczegółowy program oraz informacje rekrutacyjne: Geoslawistyka – kierunek UAM w Poznaniu – Pierwszy taki kierunek na świecie! (amu.edu.pl)

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język – przekład – publikacja
  • Media – kultura – dyplomacja

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów groznawstwo

  Groznawstwo przeznaczone jest dla osób pasjonujących się grami wideo oraz szeroko rozumianą kulturą medialną. Program zajęć umożliwia wielowymiarowe spojrzenie na fenomen gier cyfrowych przez pryzmat badań humanistycznych: filmoznawczych, literaturoznawczych i medioznawczych.

  Treści kształcenia gwarantują studentom nabycie szczegółowej i przydatnej wiedzy z zakresu historii, teorii i analizy gier wideo. Studenci groznawstwa nauczą się, jak wykorzystywać gry w edukacji i w życiu społecznym, poznają tajniki kreatywnego pisania oraz nabędą umiejętności potrzebne w animowaniu kultury oraz w nowoczesnej krytyce i publicystyce w obszarze game studies.

  Teoretyczne przedmioty groznawcze poszerzone są o praktyczne zajęcia (m.in. podstawy scenariopisarstwa, terapeutyczne funkcje gier, analiza ruchu i performens), służące rozwijaniu indywidualnych zainteresowań studentów oraz przygotowujących ich na wyzwania, które czekają na nich w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości medialnej.

  Atuty kierunku

  Studenci przyswajać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznego i twórczego omawiania oraz analizy gier cyfrowych, będą wyposażeni w wiedzę na temat filmu, literatury, kultury popularnej i mediów digitalnych.

  W nowatorskim programie studiów są przedmioty rozwijające umiejętności pisania i mówienia o grach wideo, dzięki którym studenci będą mogli odnaleźć się na rynku krytyki i publicystyki growej; zajęcia takie, jak grywalizacja, kultura e-sportu, Virtual Reality - pozwolą na zdobywanie kompetencji w zakresie organizacji wydarzeń związanych z grami wideo. Praktyczne i teoretyczne zajęcia dotyczące rynku gier wideo, organizacji produkcji, scenariopisarstwa oraz warsztatu testera i lokalizacji gier (przeprowadzane m.in. w Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), przygotują studentów do podjęcia zawodu w przestrzeni game devu.

  Kompetencje groznawcze, literaturoznawcze, filmoznawcze oraz medioznawcze - zdobyte w ramach zajęć teoretycznych - zostaną zweryfikowane i uzupełnione podczas praktyk studenckich realizowanych w firmach tworzących i promujących gry oraz w innych instytucjach branżowych.

  Wybrane przedmioty na studiach

  • Globalna historia gier cyfrowych
  • Historia polskich gier cyfrowych
  • Analiza gier wideo
  • Krytyka i publicystyka gier
  • Gatunki w filmie i grach
  • Doświadczenie VR
  • Grywalizacja – gry w kontekstach pozaludycznych
  • Kultura e-sportu
  • Podstawy scenariopisarstwa gier
  • Projektowanie fikcji interaktywnej
  • Wprowadzenie do testowania gier
  • Organizacja produkcji gier wideo

  Praca po studiach

  Absolwent kierunku groznawstwo będzie przygotowany do pracy w:

  • branży medialnej poświęconej grom cyfrowym (m.in. prasa kulturalna, czasopisma branżowe, telewizyjne kanały e-gamingowe, portale o tematyce growej);
  • przedsiębiorstwach związanych z rynkowym funkcjonowaniem gier wideo (m.in. firmy analityczne, laboratoria medialne, wydawcy i dystrybutorzy);
  • sektorach zajmujących się animacją kultury cyfrowej oraz edukacją medialną;
  • instytucjach organizujących wydarzenia gamingowe (m.in. festiwale growe, targi gier cyfrowych, turnieje e-sportowe, game jamy, konwenty fanowskie);
  • branży game development (m.in. testowanie gier, projektowanie fabuł, konsultacje scenariuszowe).

  Więcej informacji na temat groznawstwa można znaleźć na stronie: http://groznawstwo.com/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku groznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

  Instytut Filologii Polskiej wspólnie z Instytutem Historii oferuje interdyscyplinarny kierunek studiów Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych do nauczania języka polskiego i historii w szkołach podstawowych i średnich (po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich).

  Atuty kierunku

  Dzięki temu połączeniu zyskujesz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego. To studia, które mają niezwykle praktyczny wymiar. Studenci realizują praktyki z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii.

  Proces kształcenia obejmuje także elementy dydaktyki. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

  Więcej informacji o kierunku

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LITERATURA POWSZECHNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów literatura powszechna
  Literatura powszechna to kierunek unikatowy, a kształt jego programu wynika z integracji różnorodnych kompetencji pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie literaturoznawstwa (m.in. filologia klasyczna, literaturoznawstwo porównawcze, filologia narodowa, filologie słowiańskie i bałkańskie), dyscyplin związanych z kulturą i sztuką (teatr, film, opera) i językoznawstwa (ogólnego i polonistycznego).

  Zaawansowana wiedza, unikatowe umiejętności, wreszcie – cenne kompetencje społeczne, to efekty zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów wiedzy filologicznej rozbudowanej o kontekst filmoznawczy czy teatrologiczny.

  Atuty kierunku

  • Unikatowy program,
  • Genologiczne i tematyczne ujęcie literatury powszechnej,
  • Szeroka wiedza o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska,
  • Indywidualizacja programu kształcenia, łącznie z wyborem opiekuna pracy magisterskiej,
  • Dogodna organizacja planu zajęć.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA SLAWISTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów studia slawistyczne

  Specjalność studia bułgarystyczne

  Na studiach tych studenci uczą się języka bułgarskiego od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorzy w nauczaniu języka kładą szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe swoich studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

  Lektorzy, jako wnikliwi badacze języka i biegli praktycy, nie unikają innowacji w zakresie metod dydaktycznych, a ich praca przynosi doskonałe efekty w nauczaniu języka.

  Specjalność studia kroatystyczne

  Językiem kierunkowym jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Studenci poznają także różnice między językiem chorwackim i innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym. Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury chorwackiej, ale także innych literatur południowosłowiańskich.

  Specjalność studia bohemistyczne

  Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka czeskiego, ale także zdobywanie wiedzy na temat Czech. Kierunek kładzie szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

  Natomiast, liczne imprezy okolicznościowe, wieczory z czeską muzyką, seminaria filmowe, konferencje i wystawy sprawiają, że studia filologiczne stają się okazją do rzeczywistego poznania czeskiej kultury, literatury, sztuki, architektury.

  Specjalność studia serbistyczne

  Studia koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia bohemistyczne
  • Studia bułgarystyczne
  • Studia kroatystyczne
  • Studia serbistyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia bohemistyczne
  • Studia bułgarystyczne
  • Studia kroatystyczne
  • Studia serbistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia slawistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA PISANIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów sztuka pisania / creative writing

  Sztuka pisania to kierunek inspirowany najlepszymi programami creative writing. Dla wszystkich, którzy chcą poznać, stworzyć i doskonalić warsztat pisarski oraz rozwijać zainteresowanie literaturą polską i światową.

  Atuty kierunku

  To studia, na których kształcenie odbywa się poprzez uczestnictwo w laboratoriach humanistycznych (art labs) i warsztatach mistrzowskich (master class), zajęcia prowadzą eksperci z Polski oraz z zagranicy, wykładowcami i wykładowczyniami są również zaproszeni pisarze i pisarki. Młodzi twórcy i animatorzy przygotowani zostają do krytycznej pracy z tekstem, uczą się twórczo czytać i pisać, poznają najnowsze tendencje w światowej humanistyce.

  Więcej informacji o kierunku

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Majka6 Ocena odpowiedz

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena odpowiedz

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena odpowiedz

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!