• FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska
  Nie spodziewasz się, w ilu zawodach możesz pracować, będąc absolwentem filologii polskiej! To od Ciebie zależy, czy zostaniesz nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, bibliotekarzem, pisarzem, specjalistą public relations czy logopedą. Sprawdź, jakie masz możliwości! Jest ich więcej niż myślisz. W trakcie nauki poznasz rynek pracy dzięki praktykom i płatnym stażom.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów
  Pierwszy w Polsce kierunek o unikatowym programie, utworzony z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o sztuce filmowej i zyskać wszechstronną orientację we współczesnej kulturze medialnej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O TEATRZE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Wiedza o teatrze
  To kierunek dla osób, które interesują się różnymi typami widowisk i przemianami zachodzącymi w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Łączymy punkty widzenia różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuki, literaturoznawstwa, muzykologii oraz wiedzy o mediach. Poznańska teatrologia stwarza okazję do wszechstronnych działań praktycznych (udział w warsztatach, realizacja własnych projektów kuratorskich). Studenci mogą tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Kole Naukowym Teatrologów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, historia,wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BAŁKANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bałkanistyka
  Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lektoraty języków obcych prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języków słowiańskich oraz bałkańskich jako obcych native speakerzy, a pozostałe zajęcia pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytutu Historii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bałkanistyka jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

  Rekrutacja na studia w języku angielskim opisana tutaj.

 • STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ: STUDIA BOHEMISTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia czeska

  Studia bohemistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka czeskiego i poznanie czeskiej literatury. To także zgłębianie kultury i historii Czech, interesujące spotkania z wybitnymi uczonymi i artystami, szansa uczestnictwa w Kołach naukowych i idziału w konferencjach studenckich oraz możliwość stypendiów i staży zagranicznych. Absolwenci poznańskiej bohemistyki z łatwością znajdują zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i turystycznych, firmach a nawet placówkach dyplomatycznych. Uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku pracy sprzyjają specjalizacje wzbogacające program studiów oraz praktyki zawodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia czeska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy 

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia: filologia czeska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów licencjackich.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ: STUDIA SERBISTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia serbska

  Studia serbistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka serbskiego i poznanie serbskiej literatury. To także zgłębianie kultury i historii Serbii, interesujące spotkania z wybitnymi uczonymi i artystami, szansa uczestnictwa w Kołach naukowych i idziału w konferencjach studenckich oraz możliwość stypendiów i staży zagranicznych. Absolwenci poznańskiej serbistyki z łatwością znajdują zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i turystycznych, firmach a nawet placówkach dyplomatycznych. Uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku pracy sprzyjają specjalizacje wzbogacające program studiów oraz praktyki zawodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia serbska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia serbska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów licencjackich.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Filologia klasyczna
  Jeśli interesuje Cię kultura starożytnych Greków i Rzymian, masz zdolności analityczne, a nauka języków obcych przychodzi Ci z łatwością, jest to kierunek idealny dla Ciebie. Z nami odkryjesz korzenie cywilizacji europejskiej i zadziwiające oblicza kultury antycznej, opanujesz perfekcyjnie języki klasyczne: łacinę i grekę, uzyskasz kompetencje tłumacza literatury greckiej i łacińskiej różnych epok. W czasie studiów zdobędziesz także specjalizację archiwistyczno-edytorską (I stopień) i nauczycielską (II stopień).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku ze znajomością języka łacińskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów oryginalnych ze słownikiem.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA - STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia, specjalność Studia śródziemnomorskie
  Kierunek prowadzony także w języku angielskim. Jedyny w Polsce kierunek pozwalający rozwijać zainteresowania kulturą antyczną i cywilizacją śródziemnomorską, a jednocześnie zapewniający zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na pracę w branży turystycznej. W czasie studiów zaznajomisz się z kulturą krajów śródziemnomorskich, poznasz turystyczne atrakcje Śródziemnomorza oraz antyczne i współczesne języki tego regionu (w programie studiów przewidziano kilkaset godzin nauczania wybranego języka romańskiego).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia śródziemnomorskie jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
  Absolwenci tego kierunku mają uprawnienia, by nauczać aż dwóch przedmiotów (języka polskiego i etyki). To okazja, by stać się nowoczesnym nauczycielem w szkole podstawowej, by rozwijać później swoje zainteresowania filozoficzne lub polonistyczne, to także dwa razy więcej szans na rynku pracy!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, język obcy.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska jako obca
  Kierunek stworzony z myślą o obcokrajowcach, którzy chcą poznać język polski i kulturę naszego kraju.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska jako obca mogą uczestniczyć kandydaci niebędący obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Media interaktywne i widowiska
  Media Interaktywne i Widowiska to pierwszy w Polsce nowoczesny program dwuletnich studiów magisterskich opierający się na interdyscyplinarnych kompetencjach i umiejętnościach, które studenci nabywają poprzez przyjęcie w programie studiów perspektywy niwelującej rozwarstwienie pomiędzy naukami humanistycznymi, sztuką a współczesną rzeczywistością medialno-technologiczną. Wśród obowiązkowych przedmiotów MIiW znajdują się między innymi: Media interaktywne, Sztuka współczesna, Performans medialny, Laboratorium mediów, Kultura i technologia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Media interaktywne i widowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POLACY I NIEMCY W EUROPIE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polacy i Niemcy w Europie
  Chcesz zdobyć jednocześnie dyplomy dwóch uczelni: polskiej i niemieckiej? Planujesz w przyszłości podjąć pracę w instytucji kulturalnej, firmie lub fundacji z Niemiec? Ten kierunek jest dla Ciebie!
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polacy i Niemcy w Europie jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej b1.

   

  Dowiedz się więcej

 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek prowadzony w języku angielskim. Unikatowy kierunekoferujący studentom nie tylko naukę dwóch języków bałkańskich, lecz także zapoznanie się z literaturą, historią i kulturą Półwyspu Bałkańskiego. Absolwenci poznańskiej bałkanistyki z łatwością znajdują zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i turystycznych, firmach a nawet placówkach dyplomatycznych. Uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku pracy sprzyjają specjalizacje wzbogacające program studiów oraz praktyki zawodowe.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Central european and balkan studies jest złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Humanistyka w szkole to studia licencjackie o profilu praktycznym. Studia, które kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego!
  Humanistyka w szkole  to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii. Dzięki temu połączeniu studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów  tego kierunku na rynku pracy. 
  Jedna edukacja - więcej możliwości, czyli to, co nasz wyróżnia:
  • specjalistyczna wiedza z zakresu dydaktyki języka polskiego i historii oraz  wiedza pedagogiczno-psychologiczna;
  • praktyczny wymiar studiów - 180 godzin praktyk z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również  z pedagogiki i psychologii;
  • modułowy program studiów z mocno zaznaczonym wymiarem praktycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • INTERNATIONAL MASTER IN BALKAN STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • LITERATURA POWSZECHNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Literatura powszechna
  Zmieniająca się rzeczywistość systemu edukacyjnego i kulturalnego w Polsce wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji oraz ich poszerzania o nowe obszary. Taką ofertę prezentują studia na kierunku Literatura powszechna, które mają na celu zdobycie kompetencji merytorycznych przez osobom wykonującym rozmaite zawody związane z kulturą, edukacją, sztuką, translatoryką. Studentami mogą być absolwenci różnych kierunków, nie tylko humanistycznych i społecznych, którzy chcą studiować w zróżnicowanej grupie osób zainteresowanych literaturą, mających różnorodne kompetencje oraz zdobyć oryginalny dyplom magistra. 
  Zapraszamy także osoby, które studia I lub II stopnia ukończyły już jakiś czas temu i chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę.
  • Unikatowy program
  • Genologiczne i tematyczne ujęcie literatury powszechnej
  • Szeroka wiedza o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska
  Indywidualizacja programu kształcenia, łącznie z wyborem opiekuna pracy magisterskiej
  Dogodna organizacja planu zajęć
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Literatura powszechna jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MEDITERRANEAN STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  INTRODUCTION

  Our Institute offers a unique graduate programme in Mediterranean Studies (first launched in the academic year of 2014/2015) intended for both foreign and Polish students. All courses are taught in English.

  WHO SHOULD APPLY AND WHY?

  The applicant should hold an undergraduate degree (B.A. or equivalent) in arts, philology or social sciences, with a very good command of English. Modelled on world-class degree programs, Mediterranean Studies offers a unique combination of interdisciplinary theory and practice as well as provides opportunities for gaining hands-on experience in culture tourism.

  Mediterranean Studies is intended for all those willing to extend their knowledge about cultural identity of contemporary Europe and its heritage rooted in ancient Greco-Roman tradition. A better understanding of Europe will help students extend their acquired skills to multiple culture-related specialisms, such as media, tourism, international relations, and increase their employment prospects. Mediterranean Studies is the key to Europe! After completing the degree programme, graduate students will be ready to undertake research and enter PhD studies in culture science, classical philology or other subjects in humanities.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • MIĘDZYDZIEDZINOWE STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I II REKRUTACJA

  MIĘDZYDZIEDZINOWE STUDIA INDYWIDUALNE wpisują się w koncepcję liberal education, opierającą się na przekraczaniu wąskich granic specjalności oraz na pełnym rozumieniu języka i celów badawczych różnych dyscyplin naukowych.

  Studenci uczący się w systemie MIĘDZYDZIEDZINOWE STUDIA INDYWIDUALNE przyjmowani są na uczelnię w toku oddzielnej rekrutacji – jest to bowiem oferta skierowana do nieco węższego grona osób – szczególnie ciekawych świata, o zainteresowaniach wykraczających daleko poza program nauczania jednego kierunku uniwersyteckiego. Rozmowa kompetencyjna odbywa się na początku lipca. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na Portalu Kandydata UAM – https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Lista/Lista. Ci, którzy zwycięsko przejdą przez rozmowę kompetencyjną, otrzymują naukowego opiekuna – tutora. Wraz z nim opracowują szczegółowy plan studiów, dobierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami przedmioty z różnych kierunków. To wspólne wytyczenie naukowej ścieżki sprzyja odbudowaniu zagubionej nieco w systemie masowego kształcenia delikatnej więzi pomiędzy „mistrzem” i „uczniem”. Daje też studentowi możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i umiejętności szerokiego patrzenia oraz przełamywania myślowych konwenansów i stereotypów.

  Przedstawiona kandydatom oferta jest godna pozazdroszczenia, mogą bowiem łączyć przedmioty ze wszystkich kierunków wchodzących w skład MISHiS-u. Tworząc swój indywidualny plan nauki, studenci są jednocześnie słuchaczami dziewięciu wydziałów współtworzących program i mają tym samym prawo uczestniczyć we wszystkich prowadzonych na nich zajęciach. W roku akademickim 2016/2017 oferta obejmowała 62 kierunki i specjalności. Bieżąca lista kierunków i specjalności jest dostępna na stronie MISHiS – http://mishis.amu.edu.pl/organizacja-studiow/wydzialy-i-kierunki-mishis/. W ramach studiów w Programie MISHiS można uzyskać więcej niż jeden tytuł licencjata oraz magistra. Studenci MISHiS mają prawo do uczęszczania i uzyskiwania zaliczeń na wszystkich zajęciach prowadzonych na kierunkach i specjalnościach funkcjonujących w ramach Programu.

 • STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ: STUDIA BUŁGARYSTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia bułgarystyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka bułgarskiego i poznanie bułgarskiej literatury. To także zgłębianie kultury i historii Bułgarii, interesujące spotkania z wybitnymi uczonymi i artystami, szansa uczestnictwa w Kołach naukowych i idziału w konferencjach studenckich oraz możliwość stypendiów i staży zagranicznych. Absolwenci poznańskiej bułgarystyki z łatwością znajdują zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i turystycznych, firmach a nawet placówkach dyplomatycznych. Uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku pracy sprzyjają specjalizacje wzbogacające program studiów oraz praktyki zawodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filolgia: specjalność bułgarska  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia: filologia bułgarska jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA SLAWISTYCZNE, SPECJALNOŚĆ: STUDIA KROATYSTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia kroatystyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka chorwackiego i poznanie chorwackiej literatury. To także zgłębianie kultury i historii Chorwacji, interesujące spotkania z wybitnymi uczonymi i artystami, szansa uczestnictwa w Kołach naukowych i idziału w konferencjach studenckich oraz możliwość stypendiów i staży zagranicznych. Absolwenci poznańskiej bohemistyki z łatwością znajdują zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i turystycznych, firmach a nawet placówkach dyplomatycznych. Uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku pracy sprzyjają specjalizacje wzbogacające program studiów oraz praktyki zawodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia: filologia chorwacka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia: filologia chorwacka jest ranking ocen na dyplomie ukończenia studiów licencjackich. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Majka6 Ocena

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!