• FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia polska
  Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy.

  Dlatego też wśród przedmiotów polonistycznych są takie, które przybliżają zagadnienia związane z literaturą (od dawnej po najnowszą) i językiem polskim (w odniesieniu do jego rozwoju), jak również moduły specjalnościowe. Nowoczesny polonista to zatem świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel. Poznańska filologia polska zajęła w 2018 roku pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”.

  Atuty kierunku

  Studenci uczestniczą w realizacji wielu projektów o charakterze popularyzatorskim i naukowym, odbywają staże i praktyki, inicjują działania kulturalne w przestrzeni Poznania, jak również korzystają z wielu form wsparcia (stypendia, koła naukowe, publikacje, konkursy, wyjazdy badawcze). Dzięki modułowej konstrukcji programu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych, a specyfika planu zajęć pozwala na łączenie studiów z innymi obowiązkami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filmoznawstwo i kultura mediów

  Kierunek studiów licencjackich filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych. Jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, kulturoznawstwa i nauk o mediach.

  Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kulturę od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych. Przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach - historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym - służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BAŁKANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów bałkanistyka

  Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bałkanistyki. Językami kierunkowymi są: język albański, język rumuński, język macedoński oraz język turecki.

  Lektoraty prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy, a pozostałe zajęcia wyspecjalizowani pracownicy naukowo-dydaktyczni.

  Atuty kierunku

  Absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (B1) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (B1).

  Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (B2). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także wiedzę z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA - FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia klasyczna

  Filologia klasyczna oferuje elastyczny, stworzony w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami program studiów. Stanowi on odpowiedź na wyzwania związane ze zmieniającą się funkcją badań nad antykiem i z nowym miejscem humanistyki w społeczeństwie.

  Fundamentem tego programu jest znajomość języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także rozpoznawanie nowych ról kulturowych przypisywanych powyższym zjawiskom, modyfikowanym obecnie na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

  Atuty kierunku

  Filologia klasyczna ma ambicje kształcenia specyficznej odmiany „pracowników wiedzy” (knowledge workers); ich cechą charakterystyczną będzie nieustanna gotowość do objaśniania tych współczesnych zjawisk, które nie mieszczą się bez reszty w wąsko rozumianej teraźniejszości, wykraczają poza doraźność, są zakorzenione w odległej tradycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia - filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów studia środziemnomorskie
  Kierunek prowadzony także w języku angielskim. Program oferuje połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem różnorodnych doświadczeń z dziedziny turystyki kulturowej. Specjalizacja turystyczna pozwala przyswoić sobie wiedzę z zakresu obsługi grup turystycznych zarówno w roli pilota wycieczek, jak i obsługi klientów w roli sprzedawcy w biurze turystycznym. W trakcie zajęć studenci uczestniczą w praktykach i wyjazdach szkoleniowych, podczas których doskonalą umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy z grupami turystycznymi.

  Atuty kierunku

  Podstawowa znajomość języków klasycznych, wiedza literaturoznawcza, historyczna, archeologiczna oraz kulturoznawcza, a także związana z recepcją antyku w kulturze europejskiej.  Atrakcyjne praktyki, organizowane w formie objazdów zabytkoznawczo-turystycznych. Praktyczne umiejętności do pracy w branży turystyczne

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

  Są to idealne studia dla osób łączących zainteresowania literackie i językowe z filozoficznymi. Priorytetem jest w tym przypadku zdobycie uprawnień do prowadzenia przedmiotów: języka polskiego i etyki w szkole podstawowej. Dzięki temu student może zostać nowoczesnym nauczycielem o szerokich horyzontach humanistycznych. Specyfika kierunku pozwala także na łączenie studiów z innymi obowiązkami czy formami aktywności.

  Atuty kierunku

  Studia są prowadzone przez dwa instytuty, co gwarantuje inspirującą interdyscyplinarność studiów, a jednocześnie gwarantuje zdobycie cennych kwalifikacji - uprawnienia do nauczania w zakresie dwóch przedmiotów. Po studiach licencjackich można z powodzeniem podjąć pracę lub kontynuować naukę w obrębie nowocześnie definiowanej humanistyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów filologia polska jako obca
  Filologia polska jako obca to kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski. Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym.
  W pierwszym roku studiów pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry lektorów języka polskiego jako obcego student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe, aby w latach następnych rozwijać swe kwalifikacje poprzez zanurzenie w kulturę polską.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagana znajomość języka polskiego na poziomie A2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLACY I NIEMCY W EUROPIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów Polacy i Niemcy w Europie

  Kierunek międzykulturowy „Polacy i Niemcy w Europie” prowadzony jest przez UAM i Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (CAU), a absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni.

  Atuty kierunku

  • Międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów: „Master of Arts“ Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii i „Magister” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii,
  • Zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia),
  • Interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów central european and balkan studies

  Kierunek Central European and Balkan Studies pomyślany jest jako innowacyjne połączenie studiów filologicznych z praktyczną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w komunikacji literackiej, językowej i kulturowej, w przestrzeni biznesu i humanistycznie pojmowanej turystyce kulturowej. Łączą one kompetencje w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z perspektywą ich wykorzystywania w tworzeniu wspólnot komunikacyjnych.

  Wspólnoty te zostaną nakierowane na dialog międzykulturowy niezbędny w budowaniu infrastruktury komunikacyjnej dla prowadzenia działań biznesowych oraz rozwijania turystyki kulturowej. Studia pomyślane są jako model kształcenia integrujący rozmaite dziedziny wiedzy humanistycznej oraz w ograniczonym zakresie dziedzin społecznych dla uzyskania efektu integracji kształcenia filologicznego ze kształceniem specjalnościowym nastawionym na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności.

  Celem studiów jest stworzenie modelu kompetencji i umiejętności niezbędnych do poruszania się w przestrzeni wiedzy o literaturze, języku i szeroko rozumianej kulturze (uwzględniając filozofię, sztukę, religię), zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu filologa w zakresie wiedzy i kompetencji ukierunkowanych na aspekt komunikacji językowej, literackiej i kulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LITERATURA POWSZECHNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów literatura powszechna
  Literatura powszechna to kierunek unikatowy, a kształt jego programu wynika z integracji różnorodnych kompetencji pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie literaturoznawstwa (m.in. filologia klasyczna, literaturoznawstwo porównawcze, filologia narodowa, filologie słowiańskie i bałkańskie), dyscyplin związanych z kulturą i sztuką (teatr, film, opera) i językoznawstwa (ogólnego i polonistycznego).

  Zaawansowana wiedza, unikatowe umiejętności, wreszcie – cenne kompetencje społeczne, to efekty zajęć prowadzonych przez specjalistów z różnych obszarów wiedzy filologicznej rozbudowanej o kontekst filmoznawczy czy teatrologiczny.

  Atuty kierunku

  • Unikatowy program,
  • Genologiczne i tematyczne ujęcie literatury powszechnej,
  • Szeroka wiedza o literaturze powszechnej, której podstawą jest literatura grecka i rzymska, a punktem odniesienia literatura polska,
  • Indywidualizacja programu kształcenia, łącznie z wyborem opiekuna pracy magisterskiej,
  • Dogodna organizacja planu zajęć.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA SLAWISTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów studia slawistyczne

  Specjalność studia bułgarystyczne

  Na studiach tych studenci uczą się języka bułgarskiego od podstaw, doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (jednym z języków kongresowych). Lektorzy w nauczaniu języka kładą szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe swoich studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

  Lektorzy, jako wnikliwi badacze języka i biegli praktycy, nie unikają innowacji w zakresie metod dydaktycznych, a ich praca przynosi doskonałe efekty w nauczaniu języka.

  Specjalność studia kroatystyczne

  Językiem kierunkowym jest język chorwacki, którego studenci uczą się od podstaw doskonaląc jednocześnie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Studenci poznają także różnice między językiem chorwackim i innymi językami słowiańskimi na poziomie strukturalnym i semantycznym. Moduł literacki przewidziany programem studiów gwarantuje zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu literatury chorwackiej, ale także innych literatur południowosłowiańskich.

  Specjalność studia bohemistyczne

  Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka czeskiego, ale także zdobywanie wiedzy na temat Czech. Kierunek kładzie szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe studentów o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

  Natomiast, liczne imprezy okolicznościowe, wieczory z czeską muzyką, seminaria filmowe, konferencje i wystawy sprawiają, że studia filologiczne stają się okazją do rzeczywistego poznania czeskiej kultury, literatury, sztuki, architektury.

  Specjalność studia serbistyczne

  Studia koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Studia bohemistyczne
  • Studia bułgarystyczne
  • Studia kroatystyczne
  • Studia serbistyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Studia bohemistyczne
  • Studia bułgarystyczne
  • Studia kroatystyczne
  • Studia serbistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia slawistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA PISANIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów sztuka pisania

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (4)

Majka6 Ocena odpowiedz

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena odpowiedz

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena odpowiedz

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!