Liberal Arts and Sciences

Liberal Arts and Sciences

Studia na kierunku liberal arts and sciences możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Liberal arts and sciences stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Liberal Arts and Sciences studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku liberal arts and sciences
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku liberal arts and sciences możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | liberal arts and sciences - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences zbudowane są na fundamencie idei artes liberales, zgodnie z którą każda specjalizacja powinna opierać się o szeroką wiedzę ogólną oraz zespół uniwersalnych umiejętności. Jest to kierunek skierowany przede wszystkim do osób, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji i wciąż poszukują nowych obszarów wiedzy do zdobycia. Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to połączenie zagadnień z wielu dyscyplin. Odnaleźć tu można między innymi biotechnologię, prawo i systemy polityczne, sztukę, religię.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Liberal Arts and Sciences najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences oferują pozyskanie szerokiej wiedzy oraz rozwinięcie licznych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w różnych obszarach zawodowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Z racji tego, że kierunek Liberal Arts and Sciences charakteryzuje się dużą różnorodnością, to i zakres przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym również wydaje się dość szeroki. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z elementów rekrutacji jest również rozmowa kompetencyjna.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Liberal Arts and Sciences:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot dowolny.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Liberal Arts and Sciences - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES?

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences charakteryzują się wyjątkową formułą i różnorodnością zagadnień zawartych w programie nauczania. Studenci zapoznają się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to różnorodność zajęć, jak i form ich odbywania. Najważniejsza jest jednak różnorodność programu, na bazie którego studenci pozyskują wiedzę między innymi na temat zastosowania języka angielskiego do badań naukowych, historii Europy, języków antycznych, filozofii i historii matematyki, ekonomicznych uwarunkowań przemian cywilizacji, czy rewolucji informatycznej w nauce.

Ponadto, zapoznają się z humanistyką cyfrową, sztuką w dziejach cywilizacji europejskiej, geograficznymi uwarunkowaniami przemian cywilizacyjnych, psychologicznymi kontekstami ludzkiego zachowania, matematyką elementarną, czy podstawami teorii zarządzania. Oprócz zdobywania wiedzy, studenci Liberal Arts and Sciences kształtują umiejętność przemawiania, argumentacji, logicznego myślenia, pracy w zespole, prawidłowej komunikacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES?

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LIBERAL ARTS AND SCIENCES?

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences to interdyscyplinarność. Jej efektem są między innymi kompetencje poznawcze, takie jak rozwiązywanie problemów, niezależne, krytyczne myślenie, umiejętność organizacji pracy samodzielnie oraz w grupie, umiejętność komunikacji ustnej oraz pisemnej. Ponadto, wiedza na temat wielu dyscyplin i dziedzin daje mocną podstawę do zaistnienia na współczesnym rynku zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Liberal Arts and Sciences:

 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Liberal arts and sciences studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Liberal arts and sciences studia I stopnia

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Liberal Arts and Sciences

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)