Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Preferujesz nauk humanistyczne? Potrafisz nawiązać kontakt z dziećmi? Interesujesz się zagadnieniami historycznymi? W takim razie zapoznaj się z możliwościami jakie daje swoim absolwentom  kierunek Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie. Czemu jest to świetna propozycja? Przede wszystkim dlatego, że zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę, a dodatkowo możesz uzyskać kwalifikacje nauczycielskie.

Proponowany program studiów składa się z czterech głównych bloków tematycznych, w ramach których zapoznasz się z polską literaturą na przestrzeni różnych epok, jak również będziesz poznawać dzieje historyczne Polski. Oprócz tego otrzymasz niezbędną wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną w aspektach pracy z uczniem. Również tymi, którzy potrzebują indywidualnego podejścia i dodatkowych pomocy naukowych. Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz bogaty warsztat metodyczny, zatem wyzwania czekające na Ciebie w przyszłej pracy nie będą stanowić dla żadnych trudności. W planie znalazły się także przedmioty zajmujące się takimi zagadnieniami jak przygotowywanie konspektu zajęć, przeprowadzanie ewaluacji, czy prawo oświatowe.

Jak sama nazwa wskazuje, po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela języka polskiego lub historii w szkołach podstawowych. Jeśli praca z dziećmi daje Ci poczucie satysfakcji i uważasz, że posiadasz cechy dobrego pedagoga to stanowczo powinieneś rozważyć możliwość podjęcia nauki na studiach na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot wskazany przez kandydata

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzony jest przez:

Wydział Historyczny UAM

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Humanistykę w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z obszaru historii i języka polskiego
  • znajomości zagadnień psychologicznych oraz pedagogicznych i wykorzystywania ich w pracy z uczniami
  • interpretowania tekstów literackich oraz źródeł historycznych
  • gromadzenia, selekcjonowania oraz analizowania potrzebnych informacji
  • znajomości metod wychowawczych
  • przygotowywania wypowiedzi pisemnych oraz ustnych stosując przy tym różne style językowe

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Absolwent kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
  • nauczyciel historii w szkole podstawowej

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HUMANISTYKA W SZKOLE. POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Komentarze (0)