• GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Kierunek geodezja i kartografia I stopnia to studia inżynierskie, związane głównie z obszarem kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi. Program kształcenia obejmuje wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę oraz konkretne umiejętności zawodowe i techniczne.

  Atuty kierunku

  • Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS,
  • Opracowywanie multimedialnych map internetowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów geografia

  Studia na kierunku geografia prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko. Specjalnie dopasowana struktura programu studiów zapewnia studentom możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii, m.in. kartografii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii, geografii gospodarczej, geografii ludności i osadnictwa.

  Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego. Studia rozwijają również wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS.

  Atuty kierunku

  Studia umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami i procesami w środowisku geograficznym, nie tylko podczas zajęć wykładowych, ale także podczas ćwiczeń terenowych w różnych regionach Polski. Studenci nabywają także umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych systemów informacji geograficznej (GIS). Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu edukacyjnego i zdobycia kompetencji nauczyciela.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekologia miasta
  • Geoanaliza społeczno-ekonomiczna
  • Geo-grafika
  • Hydrologia, meteorologia i klimatologia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hydrologia, meteorologia i klimatologia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowa kwalifikacyjna w zależności od wariantu dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów geoinformacja

  Geoinformacja jest dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej (GIS) rozwijanych od ponad pół wieku i jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną naukową. Geoinformacja wraz z geotechnologią tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw w kierunku społeczeństwa geoinformacyjnego.

  Atuty kierunku

  Program nauczania na kierunku geoinformacja jest unikalnym połączeniem przedmiotów z czterech zasadniczych grup:

  • przedmiotów geoinformacyjnych,
  • przedmiotów matematyczno-informatycznych,
  • przedmiotów geograficznych,
  • przedmiotów ogólnych.

  Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowa kwalifikacyjna w zależności od wariantu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier lub licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów geologia

  Studia licencjackie na kierunku geologia mają charakter ogólnogeologiczny. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu geologii podstawowej. Student poznaje również w zarysie główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż. Znaczący udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach.

  Duża waga przykładana jest do kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS-owskich oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego. 30% zajęć wynika z indywidualnego wyboru studenta, spośród szerokiej listy kursów z różnych dziedzin nauk o Ziemi, co pozwala kształtować edukację pod kątem własnych zainteresowań.

  Atuty kierunku

  Zdobycie szerokiej wiedzy geologicznej stanowiącej klasyczny kanon wykształcenia każdego geologa na świecie. Kontynuacja i rozwinięcie zajęć kameralnych w postaci ćwiczeń terenowych, realizowanych w niewielkich grupach w sezonie letnim. Możliwość samodzielnego kształtowania swojej edukacji oraz rozwijania swoich zainteresowań w ramach kół naukowych. Doskonały punkt wyjścia do studiów drugiego stopnia, umożliwiających rozwijanie pasji naukowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowa kwalifikacyjna w zależności od wariantu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów kartografia i geomatyka

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę z wielu obszarów nauk (przyrodniczych, społecznych, humanistycznych), ponadto kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych. Program nauczania obejmuje treści m.in. z zakresu: geografii, ekonomii, prawa, socjologii, psychologii, fizjologii, architektury, historii sztuki.

  Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich istnieje możliwość rozwoju indywidualnego profilu kształcenia dzięki szerokiej ofercie specjalności i zajęć do wyboru. Istotnym elementem nauczania jest bogaty pakiet przedmiotów praktycznych i specjalistycznych (m.in praktyki studenckie, staże, ćwiczenia terenowe), intensywna nauka języków obcych oraz rozwijanie kompetencji w sferze nowych technologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich tego samego lub pokrewnego kierunkuNa podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów zarządzanie środowiskiem

  Program studiów ZŚ opiera się na praktycznym podejściu do zagadnień środowiskowych, środowiskowo-gospodarczych i prawno-administracyjnych z uwzględnieniem aktualnych nurtów i osiągnięć nauki. W pierwszym roku studiów studenci zdobywają elementarną wiedzę o komponentach środowiska przyrodniczego: litosferze, atmosferze, hydrosferze, pedosferze i biosferze. Na kolejnym etapie poznają interakcje zachodzące pomiędzy tymi komponentami, a w dalszej części relacje człowieka ze środowiskiem.

  Przygotowują dokumenty niezbędne w postępowaniach administracyjnych. W trakcie ćwiczeń praktycznych i terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania danych środowiskowych: próbkowanie, bezzałogowe statki powietrzne, kartowanie terenowe i ich interpretacji w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.
  Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym, gdzie studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Wiedzę nabytą podczas zajęć studenci uzupełniają w trakcie lokalnych, krajowych i zagranicznych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych, nabywając dodatkowych umiejętności technicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kontynuowany kierunek studiów drugiego stopnia i pochodzących z uczelni, na których kierunek ten uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (2)

Kasia Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście do studenta dające możliwość rozwoju

geograf Ocena odpowiedz

najlepszy Wydział Geografii w Polsce ;) możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejetności