Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem to studia licencjackie/inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie środowiskiem:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie środowiskiem stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie środowiskiem stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Jakość i bezpieczeństwo środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Pokaż więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Akademia Pomorska w Słupsku

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie środowiskiem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie środowiskiem

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Zarządzanie środowiskiem kładzie duży nacisk na zdobycie kompleksowej wiedzy z tej dziedziny. Zatem na zajęciach zdobędziesz wiadomości dotyczące charakterystyk poszczególnych elementów środowiska oraz zapoznasz się ze skutecznymi metodami ich ochrony.

Oprócz tego zrozumiesz wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą oraz konsekwencje tych interakcji. Co jeszcze zostało przygotowane dla przyszłych studentów? W planie studiów można znaleźć dużą liczbę zajęć laboratoryjnych oraz terenowych, podczas których nauczysz się korzystać z Systemu Informacji Geograficznej, powszechnie wykorzystywanego w obszarze zarządzania środowiskiem.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości prawa dotyczącego obszaru zarządzania środowiskiem
 • zasad ochrony zasobów przyrody
 • identyfikowania czynników zagrażających oraz zapobiegania ich występowania
 • analizowania, oceniania i kontrolowania zasobów środowiska
 • opracowywania dokumentacji i tworzenia specjalistycznych raportów
 • prognozowania wpływu człowieka na stan środowiska
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie środowiskiem?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek zarządzanie środowiskiem jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami o zarządzaniu oraz naukami przyrodniczymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek zarządzanie środowiskiem zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych, ekonomicznych czy nauk o zarządzaniu. Program kształcenia zakłada realizacje wielu interesujących zajęć akademickich powiązanych z powyższą tematyką. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Kartografia i topografia
 • Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska
 • Teledetekcja
 • Analizy statystyczne w ochronie środowiska
 • Fizyka i chemia Ziemi

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci zdobędą cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Ponadto rozwiną zdolności z zakresu zarządzania i ekonomii. W toku studiów, studenci zapoznają się z regulacjami prawnymi prawa w ochronie środowiska i nauczą się ich zastosowania w praktyce.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem to doskonała okazja na zdobywanie wiedzy poprzez ogromną ilość zajęć praktycznych.

To również świetny wybór dla tych wszystkich, którzy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, ponieważ jako absolwenci będą mieli jeszcze większy wpływ na tego typu działania.

Jeśli należysz do grona osób, dla których nauki przyrodnicze nie są obojętne to koniecznie zapoznaj się z poniższym opisem!

 

5. Gdzie studiować Zarządzanie środowiskiem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie środowiskiem:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów lub trzy i pół roku, czyli seidem semestrów. Po tym czasie studenci otrzymają tytuł licencjata lub inżyniera. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie środowiskiem

Praca po studiach

Po uzyskaniu dyplomu, swoje pierwsze zawodowe doświadczenie będziesz mógł zdobyć jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej skupiających się na ochronie przyrody. Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie środowiskiem są poszukiwani również w ośrodkach naukowo – badawczych oraz różnego rodzaju firmach projektowych lub oferujących usługi doradcze. Zatem jeśli nauki przyrodnicze są Twoją pasją i poszukujesz atrakcyjnych studiów, to rozwiązaniem na to jest kierunek Zarządzanie środowiskiem!

 
Absolwent kierunku Zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik instytucji naukowo - badawczych
 • pracownik placówek ochrony przyrody
 • pracownik firm projektowych lub konsultingowych

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (2)

technik masażysta odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Dodajcie Uniwersytet Wrocławski. Jest tam zarządzanie środowiskiem.

admin W odpowiedzi do: technik masażysta odpowiedz

na UWR kierunek istnieje pod nazwą zarządzanie środowiskiem przyrodniczym link do tego kierunku masz tutaj https://www.otouczelnie.pl/artykul/1909/Zarzadzanie-srodowiskiem-przyrodniczym