Dodaj do ulubionych

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kartografia i geomatyka to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku kartografia i geomatyka będzie oscylował wokół nauk technicznych, ścisłych i geograficznych. Studenci dowiedzą się w jaki sposób opracowywać i aktualizować różnego rodzaju mapy. Ponadto nauczą się przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych. W ramach kształcenia poznają zasady produkcji map oraz obsługi zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych, stosowanych w kartografii.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie kartografa i geodety. Ponadto idealnie odnajdą się jako parownicy ośrodków naukowo-badawczych, instytucji naukowych oraz w firmach zajmujących się przygotowaniem map lub modelowaniem przestrzennym.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kartografia i geomatyka to studia skierowane do absolwentów szkół średnich, których chcieliby zdobyć przyszłościowe wykształcenie. Ze względu na dużą liczbę chętnych, kandydaci na powyższe studia powinni jak najwcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku kartografia i geomatyka to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na tym samym lub pokrewnym kierunku

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Przyszli studenci powinni także dostarczyć wymagane dokumenty, których wykaz znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kartografia i geomatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kartografia i geomatyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KARTOGRAFIA I GEOMATYKA?

Kartografia to nauka o mapach oraz sposobach ich sporządzania. Specjaliści z zakresu tej dziedziny nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Ich kształceniem zajmuje się kierunek kartografia i geomatyka. Studenci zdobędą wykształcenie i kwalifikacje z obszaru nauk geograficznych, technicznych oraz ścisłych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kartografia i geomatyka możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek kartografia i geomatyka zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk geograficznych i ścisłych. Ponadto zyskają kwalifikacje techniczne. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów z zakresu geologii i geodezji, dzięki którym studenci rozwiną cenne umiejętności praktyczne. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka opracowywania i aktualizacji różnego rodzaju map.

Studenci poznają także zasady przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych. Co więcej dowiedzą się więcej na temat modelowania 3D, geoanimacji oraz programowania. W czasie studiów nauczą się obsług zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych, stosowanych w codziennej pracy geologa i kartografa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KARTOGRAFIA I GEOMATYKA?

Studia na kierunku kartografia i geomatyka trwają 1,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KARTOGRAFIA I GEOMATYKA?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku kartografia i geomatyka otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się przygotowaniem map lub modelowaniem przestrzennym. Ponadto mogą objąć stanowisko kartografa i geodety. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w instytucjach administracji państwowej lub założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym z kartografią i geodezją. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają także podczas pracy w instytucjach naukowych oraz w ośrodkach naukowo-badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kartografia i geomatyka:

 • geodeta

 • kartograf

 • jednostki administracji państwowej

 • własna działalność gospodarcza o profilu związanym z kartografią lub geodezją

 • instytucje naukowe

 • ośrodki naukowo-badawcze

 • firmy zajmujące się tworzeniem map

 • firmy zajmujące się planowaniem przestrzennym

 • wydawnictwa

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia