ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

ul. Nowy Świat 28-30

62 - 800 Kalisz

tel 62 7670730 lub 7670731

fax 7645721

e-mail wpa@amu.edu.pl

http://wpa.amu.edu.pl/

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  Student na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie modułu treści ogólnych, modułu treści podstawowych oraz treści kierunkowych wraz z praktyką zawodową i plenerem dające praktyczne umiejętności artystyczne.

  Moduł treści kierunkowych umożliwia studentowi kształcenie ogólne - plastyczne we wszystkich pracowniach artystycznych, a więc: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, struktur wizualnych, projektowania graficznego, projektowania wstępnego, fotografii, multimediów i intermediów.

  Po II roku student wybiera jedną z pracowni, która staje się Wybraną Pracownią Artystyczną – dyplomową i Pracownię Artystyczną – wspomagającą spośród następujących: Malarstwo, Rysunek, Grafika/Grafika Cyfrowa, Rzeźba, Projektowanie Graficzne, Multimedia, Intermedia i Fotografia, Sztuki Projektowe, Tkanina Artystyczna i Struktury Wizualne. Pracownie artystyczne proponują stale aktualizowaną ofertę programową, co w rezultacie pozwala absolwentowi na wielokierunkowe poruszanie się na rynku pracy.

  Student uzyskuje umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do odbycia studiów II stopn

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wyniki na świadectwie dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Studia przeznaczone są dla pasjonatów różnych gatunków muzyki, posługujących się podstawową wiedzą muzyczną, słuchem muzycznym, poczuciem rytmu, podstawowymi umiejętnościami w zakresie śpiewu oraz gry na dowolnym instrumencie.

  Przygotowują do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, przyjazna, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów muzyków: dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów oraz teoretyków i pedagogów sztuki muzycznej.

  Atuty kierunku

  Od kandydatów nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej, wystarczą podstawowe predyspozycje muzyczne zdobyte również na drodze samokształcenia. Nasze doświadczenia pokazują, że nawet niewielkie umiejętności muzyczne poparte prawdziwą pasją i systematyczną pracą prowadzą do wszechstronnego rozwoju muzycznego.

  Umożliwiają to zajęcia w małych, nawet dwuosobowych grupach artystycznych, a także różnorodne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. W ramach studiów zapewniamy także możliwość prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, koncertów i praktyk studenckich.

  Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej auli koncertowej, bogato wyposażonego studia nagrań, a najzdolniejszym studentom przygotowanie koncertu dyplomowego z chórem i orkiestrą. Do sukcesów naszych studentów można zaliczyć liczne nagrody zdobywane na konkursach chóralnych, udział w programach telewizyjnych: Mam Talent, The Voice of Poland, X Factor, Must be the Music.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wynik z egzaminu dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia angielska z pedagogiką

  Studia skierowane są dla osób, których pasją jest język angielski, a marzeniem praca, w której podstawowym narzędziem będą umiejętności językowe. Program studiów obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne, takie jak wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych.

  Zawiera też poszerzony w stosunku do typowych studiów filologicznych blok pedagogiczny, który spełnia wymagania ministerialne w zakresie przygotowania do pracy w szkołach, jak i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu). Studia oferują liczne zajęcia do wyboru; np. wybierając grupę brytyjską lub amerykańską, studenci doskonalą akcent ulubionej odmiany języka.

  Atuty kierunku

  Absolwent zna język angielski w sposób bliski kompetencji rodzimych użytkowników tego języka dzięki intensywnemu kształceniu językowemu w zakresie gramatyki, słownictwa, wymowy, zasad komunikacji interpersonalnej, oraz rozumienia i użycia języka angielskiego w mowie i piśmie, a także z otrzymanego wykształcenia humanistycznego i z zakresu nauk społecznych w obszarach filologii angielskiej (w dziedzinach językoznawstwo, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo) i pedagogiki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska z pedagogiką brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Poznań - kierunek Filologia polska

  Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy. Dlatego też wśród przedmiotów polonistycznych są takie, które przybliżają zagadnienia związane z literaturą (od dawnej po najnowszą) i językiem polskim (w odniesieniu do jego rozwoju), jak również moduły specjalnościowe.

  Nowoczesny polonista to zatem świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel. Poznańska filologia polska zajęła w 2018 roku pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”.

  Atuty kierunku

  Studenci uczestniczą w realizacji wielu projektów o charakterze popularyzatorskim i naukowym, odbywają staże i praktyki, inicjują działania kulturalne w przestrzeni Poznania, jak również korzystają z wielu form wsparcia (stypendia, koła naukowe, publikacje, konkursy, wyjazdy badawcze). Dzięki modułowej konstrukcji programu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych, a specyfika planu zajęć pozwala na łączenie studiów z innymi obowiązkami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Poznań - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekoznawstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej, czyli gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz informacji z różnych dziedzin wiedzy.

  Prowadzący kształcą u studentów umiejętność tworzenia i poruszania się po bazach danych, katalogach on-line oraz innych elektronicznych zasobach informacji. Studenci uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz w Internecie. Realizacja programu pozwala przygotować do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji (w tym administracji publicznej) oraz w instytucjach kultury.

  Praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w działalności bibliotecznej i szeroko rozumianych usługach informacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA DÓBR KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Student zdobywa wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich, którzy pragną czynnie zajmować się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

  Atuty kierunku

  Studia dają szeroką wiedzę w zakresie historii sztuki i dziedzictwa kulturowego; szansę na rozwój naukowy i karierę zawodową w obszarach zabytkoznawstwa i muzealnictwa; łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (w zakresie identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków), niezbędnymi w instytucjach, zajmujących się ochroną dóbr kultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka kulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister
  Uczelnie Poznań  - kierunek Pedagogika

  Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Oferujemy do wyboru wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej z arteterapią, komunikacji i poradnictwa społecznego.

  Nasz Uczelnia posiada duże doświadczenie, profesjonalną kadrę dydaktyczną i ugruntowaną pozycję na rynku, co zapewnia studentom rozwój własnych zdolności interpersonalnych i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

  Atuty kierunku

  Głównym atutem studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarny charakter kształcenia oraz bogata oferta specjalności.  Absolwent posiada wiedzę z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki.

  Opanował praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwent odznacza się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)