OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA

Dodaj do ulubionych

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna to studia, których program nauczania będzie oscylował głównie wokół nauk przyrodniczych, społecznych, biologicznych i leśnych. Ponadto studenci dowiedzą się więcej na temat ekosystemów leśnych i zachodzących w nich procesów. W ramach studiów nauczą się także stosować metody statystyczne w produkcji leśnej, wykonywać zaawansowane pomiary i analizy, a także gromadzić i przetwarzać informacje.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji Lasów Państwowych, urzędach miejskich, Inspekcjach Ochrony Środowiska, urzędach gmin i w parkach narodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna to studia magisterskie skierowane do osób, które chciałyby zdobyć wykształcenie przyrodnicze i związać swoją przyszłość z firmami i instytucjami zajmującymi się przyrodą, środowiskiem i szeroko pojętą ekologią. Kandydaci na powyższe studia powinni zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna to:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach leśnictwo, biologia, ochrona środowiska.

 • Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna w przypadku ukończenia innych studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA?

Studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół nauk przyrodniczych, biologicznych oraz społecznych. Studenci rozwiną wiedzę teoretyczną oraz zdobędą przygotowanie zawodowe uprawniające do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie studiów na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna studenci zyskają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśnych i biologicznych. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat ekosystemów leśnych, ekologii i ochrony środowiska. Co więcej rozwiną szereg umiejętności praktycznych. Dowiedzą się, w jaki sposób sporządzać dokumentacje oraz plany ochrony przyrody.

Ponadto nauczą się wykorzystywać zaawansowane techniki badawcze w praktyce, a także stosować metody statystyczne z zakresu produkcji leśnej. Program nauczania zakłada realizacje zajęć terenowych, dzięki którym studenci zdobędą doświadczenie zawodowe i podniosą swoje kwalifikacje.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA?

Studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA?

Absolwenci kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy, spełniającej ich oczekiwania. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom znajdą zatrudnienie w jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z Inspekcją Ochrony Środowiska, urzędami miejskimi, parkami narodowymi lub z inspektoratami ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna:

 • jednostki administracyjne Lasów Państwowych

 • Inspekcja Ochrony Środowiska

 • urzędy miejskie

 • parki narodowe

 • inspektoraty ochrony środowiska.

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO – LEŚNA

Komentarze (0)