Dodaj do ulubionych

Administration studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Administration to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku administration
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administration rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 25 września 2022 r. | administration - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administration możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | administration - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek Administration realizowany jest w języku angielskim, ale założenia programowe uzależnione są od wybranej uczelni. Studenci bardzo często mają do wyboru specjalizację, która umożliwi im zdobycie kompetencji w najbardziej interesującym ich zakresie. Przede wszystkim zdobędziesz lub rozszerzysz wiedzę z zakresu prawa, administracji i zarządzania. Realizowane zajęcia ułatwią Ci zdobycie kompetencji potrzebnych na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administration w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów administracyjnych odnajdują się w bezpieczeństwie wewnętrznym, administracji europejskiej lub administracji sektora publicznego, a także w działaniu na rzecz samorządów terytorialnych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administration: 

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • wiedza o społeczeństwie

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRATION

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Administration stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Administration stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ADMINISTRATION JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja i polityka publiczna

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international relations

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Management and law stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku management and law

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Administration - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRATION STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRATION STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administration

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION?

Kierunek Administration wymaga od kandydatów płynnego posługiwania się językiem angielskim, co jest niezbędne do pełnego zrozumienia prowadzonych zajęć. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które często uzależnione są od wybranej specjalizacji. Będą mieli okazję zrozumieć przepisy prawa administracyjnego, a także nauczą się wykorzystywać je w praktyce.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się przygotowywać akty administracyjne, w tym decyzje administracyjne. Zdobędziesz również wiedzę na temat instytucji i procedur ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zasad funkcjonowania systemów politycznych i różnych instytucji publicznych. Nabywane kompetencje umożliwią Ci swobodne zarządzanie małymi i średnimi zespołami pracowników.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administration możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W zależności od wybranej specjalizacji na studiach w zakresie kierunku administration będziesz miał/a okazję zrozumieć najważniejsze kwestie i regulacje prawne odnoszące się do działalności gospodarczej.

Nauczysz się sporządzać umowę cywilnoprawną, diagnozować i rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy. Studenci mają okazję wziąć udział w negocjacjach biznesowych i zarządzać projektami. Mają również szansę zrozumieć zasady funkcjonowania administracji publicznej.

Nauczysz się zarządzać oficjalnymi dokumentami firmy i wspierać usługi marketingowe, a także prowadzić działalność administracyjno-prawną firmy oraz współpracować z różnymi podmiotami. Nabędziesz kompetencje umożliwiające zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

 

3. Gdzie studiować Administration

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Administration:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION?

Studia na kierunku Administration trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRATION?

Absolwenci kierunku Administration mogą pracować w charakterze specjalisty ds. administracji publicznej, specjalisty w urzędach gminnych, gminnych, marszałkowskich i starostwie powiatowym, a także specjalisty ds. administracyjnych w firmach księgowych i urzędach skarbowych, kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administration:

 • konsulaty
 • ambasady
 • struktury unijne
 • firmy i organizacje współpracujące z Unią Europejską
 • administracja firm prywatnych i przedsiębiorstw
 • administracja rządowa
 • struktury samorządowe
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • placówki kulturalne

Wszechstronne wykształcenie o charakterze międzynarodowym daje bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Absolwenci zatrudniani są w instytucjach samorządowych, firmach samorządowych, firmach konsultingowych, które świadczą usługi doradcze dla podmiotów sektora publicznego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia