Administration - Kielce
Dodaj do ulubionych

21.08.2022

Administration - studia Kielce 2022 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Administration to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku administration w Kielcach
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Administration dają studentom możliwość zdobycia wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia w Kielcach na kierunku Administration dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, konsulatach czy ambasadach, a także w charakterze specjalistów ds. administracji publicznej.

 

czytaj dalej wszystko o Administration - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek administration

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Administration stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Kielcach na kierunek Administration wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Ważna jest również znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie, którą należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Administration:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION?

Administration to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Kielcach. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym prawnych i administracyjnych.

Program studiów zakłada także, że w toku studiów studenci zdobędą wiedzę, kompetencje społeczne oraz umiejętności, które umożliwią im postawy proaktywne i przygotują do pracy na różnych stanowiskach.

Uczelnie w Kielcach dają studentom kierunku Administration wybór specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności to: local government finances czy unicipal economy and real estate management.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administration możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Kierunki studiów takie jak Administration mają za zadanie przede wszystkim przekazać studentom wiedzę i umiejętności przydatne w pracy na różnego rodzaju stanowiskach związanych z administracją. Studenci tego kierunku mają w związku z tym możliwość zdobycia kompetencji związanych m.in. z edukacją obywatelską oraz umiejętności dotarcia do odpowiednich treści.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę o sferze administracji publicznej oraz o podstawowych instytucjach gospodarczych, prawnych i społecznych. Studenci kierunku Administration, w zależności od wybranej specjalności, zdobyć także wiedzę np. o specyfice rachunkowości budżetowej, polityce społecznej oraz etyce funkcjonariuszy publicznych, a także o specyfice gospodarki komunalnej czy administracji jednostek komunalnych.

Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, studenci mogą rozwinąć kompetencje w zakresie tego języka.

Przykładowe przedmioty na kierunku Administration to: Fundamentals of Jurisprudence, History of Administration, Fundamentals of Constitutional Law.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION?

Studia na kierunku Administration trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Administration w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRATION

Kierunki studiów w Kielcach takie jak Administration mają za zadanie przygotować studentów do pracy w szeroko rozumianej administracji, na różnych stanowiskach. Absolwenci tego kierunku mają więc możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach samorządowych oraz rządowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej czy w powiatowych centrach pomocy. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim i absolwenci mogą zdobyć wysokie kompetencje językowe, mają również możliwość podjąć pracę za granicą, np. w strukturach Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku Administration mogą również znaleźć pracę w konsulatach czy ambasadach, a także w charakterze specjalistów ds. administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administration:

 • jednostki administracji samorządowej i rząowej,
 • ośrodki pomocy społecznej (miejskie, gminne),
 • powiatowe centra pomocy,
 • konsulaty,
 • ambasady,
 • domy kultury,
 • struktury UE,
 • organy partii politycznych.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administration Kielce studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administration Kielce studia stacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Kielcach

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia