Matura 2022. Historia

01.11.2022

Matura 2022. Historia

Dziesiąty dzień tegorocznych matur rozpocznie się egzaminem z Historii. Jakie zadania czekać będą na maturzystów?

We wtorek, 17 maja, abiturienci przystąpią do kolejnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Tym razem będzie nim Historia, którą wybrało 20 429 osób. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

 

Jak wygląda egzamin?

Arkusz egzaminacyjny z Historii zawiera zazwyczaj około 30 zadań, na rozwiązanie których przewidziano 180 minut. Polegają one między innymi na tym, aby na podstawie tekstów źródłowych, grafik, diagramów, tabel, wykresów, map, czy tablic genealogicznych oraz wiedzy własnej udzielić poprawnej odpowiedzi na postawione pytania. Zadania posiadają różne formy i sprawdzają umiejętności w kilku najważniejszych obszarach:

  • chronologia historyczna,
  • analiza i interpretacja historyczna,
  • tworzenie narracji historycznej.

 

Treści zadań zostały opracowane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, wśród których znalazły się między innymi takie zagadnienia jak:

- starożytność (cywilizacje Bliskiego Wschodu, starożytna Grecja, ekspansja w świecie greckim i rzymskim, starożytny Rzym),

- średniowiecze (Bizancjum i Zachód a świat Islamu, Europa w okresie krucjat, Polska w okresie wczesnopiastowskim, Polska w okresie rozbicia dzielnicowego, Europa późnego średniowiecza, Polska w XIV- XV wieku, kultura średniowiecza),

- dzieje nowożytne (odkrycia geograficzne i europejski kolonializm, Europa w XVI- XVII wieku, Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej, Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku, absolutyzm oświeceniowy i rewolucje w XVIII wieku, Rzeczpospolita w XVIII wieku),

- wiek XIX (Europa napoleońska, Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej, ideologie XIX wieku, walka o niepodległość Polski w okresie niewoli narodowej, społeczeństwo polskie w okresie zaborów w XIX wieku, Europa i świat w XIX wieku),

- wiek XX (m.in. I wojna światowa, kryzys demokracji i systemu totalitarne, Europa i świat między wojnami, II Rzeczpospolita, Europa i świat podczas II wojny światowej, Polska i świat po II wojnie światowej).

Oprócz tego, zdający będą musieli zmierzyć się z wypracowaniem.

 

Co było na maturze z Historii w ubiegłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny składał się z 26 zadań. Najwyżej punktowane było zadanie ostatnie, które polegało na napisaniu wypracowania na wybrany temat spośród następujących:

1. Porównaj ustrój demokratycznych Aten i republikańskiego Rzymu.

2. Scharakteryzuj stosunki polsko- krzyżackie w XV wieku.

3. Złoty wiek w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej nie był legendą czy mitem, lecz był faktem historycznym. Uzasadnij słuszność powyższej tezy, charakteryzując polityczne i kulturowe osiągnięcia XVI wieku.

4. Opisz ekonomiczne i społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej w Europie w XIX wieku. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

5. Scharakteryzuj i oceń relacje państwo- Kościół w okresie komunistycznych rządów w Polsce. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe.

 

Czy warto zdawać Historię na poziomie rozszerzonym?

Do egzaminu z Historii na poziomie rozszerzonym przystąpi ponad 20 tysięcy uczniów. Egzamin ten może być dla nich przepustką do wielu interesujących kierunków, przede wszystkim z obszaru studiów historycznych, prawniczych, pedagogicznych, czy społecznych. Historia jest przedmiotem branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na takie kierunki jak między innymi: Prawo, Administracja, Historia, Pedagogika, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Socjologia.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z Historii na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Nie obowiązują jednak progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
  • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
  • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu