Politechnika Białostocka - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Białostocka - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Białostocka - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnice Białostockiej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PB zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pb.edu.pl/kandydaci/

 

Politechnika Białostocka najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PB ubiegało się 4123 kandydatów, którzy złożyli 4204 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Białostocka przygotowała prawie 2 tys. miejsc na 32 kierunkach studiów. Najpopularniejsze okazało się zarządzanie finansami i rachunkowość, gdzie o jedno miejsce ubiegały się ponad 4 osoby. Do popularnych kierunków należały także: informatyka i ekonometria (około 4 osoby na jedno miejsce), grafika (ponad 3 osoby na miejsce), matemtyka stosowana (ponad 3 osoby na miejsce) oraz informatyka (ponad 2 osoby na miejsce)

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od sierpnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od sierpnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pb.edu.pl/kandydaci/

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Białostockiej znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Białymstoku

kierunki studiów w Białymstoku

uczelnie i studia w Białymstoku

 

Politechnika Białostocka kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Białostocka w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 25 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (28 kierunków) i drugiego (21 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWB mogą aplikować na 29 kierunków studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Białostocka kierunki 2024/2025

 

Politechnika Białostocka kierunki studiów - rekrtuacja 2024/2025

 • Architektura - Wydział Architektury PB
 • Architektura krajobrazu - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Architektura wnętrz - Wydział Architektury PB
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny PB
 • Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Biotechnologia - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Cyfryzacja przemysłu - Wydział Elektryczny PB
 • Ekoenergetyka - Wydział Elektryczny PB
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektryczny PB
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny PB
 • Energetyka cieplna - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Grafika - Wydział Architektury PB
 • Informatyka - Wydział Informatyki PB
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Informatyki PB
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechaniczny PB
 • Inżynieria meblarstwa - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Inżynieria rolno-spożywcza - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Leśnictwo - Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
 • Leśnictwo - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
 • Logistyka - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Matematyka stosowana - Wydział Informatyki PB
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny PB
 • Mechatronika - Wydział Mechaniczny PB
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Zarządzanie - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Zarządzanie i inżynieria usług - Wydział Inżynierii Zarządzania PB

Dowiedz się więcej: pb.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Politechniki Białostockiej

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (586), logistyka (321), zarządzanie (303), budownictwo (299), automatyka i robotyka (192).

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Białostockiej:
 • informatyka: 586 kandydatów
 • logistyka: 321 kandydatów
 • zarządzanie: 303 kandydatów
 • budownictwo: 299 kandydatów
 • automatyka i robotyka: 192 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Białostocka: znaleziono 30

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura
Wydział Architektury PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyfryzacja przemysłu
Wydział Elektryczny PB

I stopnia

stacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Elektryczny PB

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektryczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka cieplna
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Architektury PB

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Informatyki PB

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria rolno-spożywcza
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Informatyki PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami i rachunkowość
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria usług
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)