Matura 2022. Geografia

Matura 2022. Geografia

Matura 2022. Geografia

01.11.2022

Matura 2022. Geografia

W środę, 18 maja, w sesji porannej odbędzie się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania czekać będą na maturzystów?

W tym roku Geografię wybrało 65 311 osób, co sytuuje ją na trzecim miejscu w zestawieniu najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych, czyli zdawanych na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.

 

Jak wygląda egzamin?

Arkusz egzaminacyjny zawiera zazwyczaj około 30 zadań, na rozwiązanie których przewidziano 180 minut. Zadania posiadają różne formy: zamkniętą, otwartą i półotwartą i sprawdzają następujące umiejętności:

 • korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej,
 • identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów,
 • stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce,
 • kształtowanie postaw.

 

Co będzie na egzaminie?

Zadania, z którymi mierzyć się będą maturzyści opracowane zostały na podstawie obowiązujących wymagań egzaminacyjnych. Na liście zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie znajdują się między innymi:

 • mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą,
 • kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa,
 • wybrane zagadnienia geografii fizycznej,
 • położenie i środowisko przyrodnicze Polski,
 • ludność Polski,
 • wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski,
 • regiony geograficzne Polski,
 • sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany,
 • zróżnicowanie gospodarcze świata,
 • źródła informacji geograficznej,
 • sfery Ziemi – atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera, biosfera.

 

Czy warto zdawać Geografię na poziomie rozszerzonym?

Do egzaminu z Geografii na poziomie rozszerzonym przystąpi ponad 65 tysięcy uczniów. Egzamin ten może być dla nich przepustką do wielu interesujących kierunków, przede wszystkim z obszaru studiów przyrodniczych i studiów geograficznych. Geografia jest przedmiotem branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na takie kierunki jak między innymi: Geodezja i kartografia, Geologia, Turystyka i rekreacja, Geografia.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z Geografii na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Nie obowiązują jednak progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie