Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

02.11.2022

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka rosyjskiego

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony 25 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 14 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym dla wszystkich uczniów, którzy kończą szkołę podstawową. Sprawdza on ich wiedzę, jaką zdobyli przez ostatnie lata nauki. Jest to pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia.

Ósmoklasista musi go zdać z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Najczęściej jest to język angielski, ale nie tylko. Język rosyjski jest jednym z kilku języków nowożytnych, który można zdawać na egzaminie ósmoklasisty.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego w 2023 roku: ile będzie trwał, ile punktów uczeń będzie mógł uzyskać, a także, ile zadań będzie miał do rozwiązania.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego, podobnie jak inne egzaminy ósmoklasisty z języków nowożytnych, odbędą się 25 maja o godzinie 9:00. Jest to termin główny egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Egzamin ten odbędzie się trzeciego dnia wszystkich egzaminów ósmoklasisty: najpierw uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego, następnie z matematyki, a ostatniego dnia właśnie do egzaminu z języka obcego nowożytnego, w tym z języka rosyjskiego.

Uczniowie będą mogli też pisać egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym (jeżeli z jakichś powodów nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego w terminie głównym). Odbędzie się on 14 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego

Na egzaminie ósmoklasiści będą musieli wykazać się znajomością języka rosyjskiego na różnych płaszczyznach, będzie to między innymi:

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi.

 

Uczniowie będą mieć jednak nieco ułatwione zadanie, ponieważ egzamin będzie bazował na wyodrębnionych wymaganiach egzaminacyjnych podstawy programowej. Oznacza to, że niektóre tematy/zadania zawarte w podstawie programowej zostały anulowane. Wymagania będą tożsame z tymi, które obowiązywały na egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego w 2022 roku.

Warto zapoznać się z informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego (należy go czytać razem z aneksem obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/204).

Na egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego sprawdzana będzie wiedza ósmoklasistów z zakresu całej szkoły podstawowej.

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Ile będzie zadań z języka rosyjskiego

Na egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego do tej pory było od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek (taka informacja jest zawarta w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego).

Jednak aneks do tego informatora podaje, że w 2023 roku w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Uczeń będzie musiał odpowiedzieć na pytania zamknięte, a także otwarte, gdzie jego zadaniem będzie samodzielne sformułowanie wypowiedzi.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego, podobnie jak każdy inny egzamin z języka nowożytnego trwa 90 minut, co daje 1,5 godziny zegarowej uczniowi na rozwiązywanie zadań.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przewidziała jednak sytuacje, kiedy ten egzamin może zostać przedłużony do 135 minut. Dotyczy to uczniów, którzy posiadają:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej.

 

Czas ten (zarówno w wersji podstawowej, jak i wydłużonej) nie może zostać przez ucznia przekroczony, dlatego warto wcześniej w domu rozwiązać kilka próbnych arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego, sprawdzając, czy wyrabiamy się w przeznaczonym czasie.

dowiedz się więcej 

czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Na egzaminie ósmoklasisty z języka rosyjskiego uczeń może zdobyć 55 punktów. Za zadania zamknięte zostaje przyznane maksymalnie 34 punkty, za otwarte 21 punktów. Punkty te, poza punktami za oceny na świadectwie, decydują o tym, jak uczeń wypadnie podczas rekrutacji do szkoły średniej. Nawet jeden punkt może zdecydować, czy zostanie on na przykład przyjęty do wymarzonego liceum.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego

Z pewnością część uczniów z lekką obawą zastanawia się, czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego. Uspokajamy więc: nie można nie zdać tego egzaminu. Jest on obowiązkowy, jednak nie istnieje żaden próg punktowy, od którego uczeń zdaje ten egzamin. W praktyce oznacza to, że wystarczy do niego podejść.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego uczeń może mieć przy sobie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Nie będą mu potrzebne żadne inne przybory. Uczeń na salę egzaminacyjną nie powinien też wnosić telefonu komórkowego, ponieważ jego aktywowanie się może spowodować unieważnienie egzaminu ósmoklasisty.

Choć niektórzy mogą chcieć wnieść ze sobą jakąś maskotkę lub figurkę na szczęście – tego także trzeba unikać. Niedozwolone jest również korzystanie z długopisów zamazywalnych/ ścieralnych. Na egzaminie nie można korzystać ze słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków i przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty).

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego uczniowie poznają razem z innymi wynikami egzaminów ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni je 3 lipca 2023 roku. Uczniowie będą mogli je sprawdzić drogą elektroniczną – logując się na specjalną stronę za pomocą swojego loginu i hasła, które dostaną wcześniej w szkole.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

W sieci trudno trafić na wypowiedzi uczniów odnośnie tego, czy egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego był dla nich trudny. W tej sytuacji warto porozmawiać ze starszymi kolegami, którzy przystępowali do egzaminu z tego języka w latach poprzednich. Można także samodzielnie zapoznać się z arkuszami z egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego i indywidualnie ocenić, czy egzaminy z lat ubiegłych są dla nas trudne.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu