Egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

02.11.2022

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka włoskiego

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony 25 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 14 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Język włoski kusi swoim brzmieniem i melodyjnością. Obok hiszpańskiego, język ten jest uznawany za powszechnie bardzo łatwy do nauki.

Choć najpopularniejszym językiem zdawanym na egzaminie ósmoklasisty jest język angielski, to są także uczniowie, którzy piszą ten egzamin z języka włoskiego. W trakcie egzaminu ósmoklasisty uczeń musi obowiązkowo przystąpić do trzech przedmiotów: jest to język polski, matematyka i właśnie język obcy nowożytny.

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego w 2023 roku? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego, jako języka obcego nowożytnego odbędzie się 25 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Dokładnie w tym samym terminie odbędą się wszystkie egzaminy ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (np. angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego). Będzie to główny termin egzaminu ósmoklasisty z języka nowożytnego.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego będzie przypadał na 14 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00. Jest to data egzaminu przewidziana dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogli uczestniczyć w egzaminie ósmoklasisty w terminie głównym.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego

Na egzaminie z języka włoskiego będą zadania bazujące na wyodrębnionych wymaganiach egzaminacyjnych podstawy programowej. Wymagania te będą zawężone w stosunku do wymagań, które są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Co oznacza to dla zdającego w praktyce? To, że arkusz egzaminacyjny będzie ułożony z pominięciem niektórych tematów z podstawy programowej. Uczeń może zapoznać się z wymaganiami, które są opublikowane w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego (należy go czytać razem z aneksem) przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego będą sprawdzały poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z następujących obszarów:

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi.

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Ile będzie zadań z języka włoskiego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka włoskiego teoretycznie może pojawić się od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek, jednak w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego pojawiła się informacja o zmniejszeniu liczby zadań otwartych, które sprawdzają umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Ósmoklasista będzie miał do rozwiązania zadania zamknięte oraz zadania otwarte. Pierwsze z nich będą polegały na tym, że ósmoklasista wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Z kolei podczas rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka włoskiego uczeń sam będzie musiał sformułować odpowiedź.

Uczeń podczas egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego będzie musiał zmierzyć się z zadania polegającymi na rozumieniu ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumieniu tekstów pisanych, sprawdzane będą także jego umiejętności z zakresu znajomości środków językowych. Uczeń będzie musiał zmierzyć się także z wypowiedzią pisemną, czyli napisaniu krótkiego tekstu informacyjnego z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp., zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego (tak samo, jak każdy inny egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego) trwa 90 minut, czyli 1,5 godziny zegarowej. Czasami jednak ten czas może zostać przedłużony do 135 minut. Następuje to jednak w określonych przypadkach, między innymi, gdy uczeń posiada:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej.

dowiedz się więcej 

czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego uczeń może zdobyć 55 punktów: za zadania otwarte 21 punktów i za zadania zamknięte – 34 punkty.

Punkty te liczą się w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Podczas rekrutacji do liceum brane są pod uwagę także oceny ze świadectwa oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia. Maksymalna liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty to 100 punktów. Tak samo przedstawia się punktacja z ocen na świadectwie oraz osiągnięć dodatkowych.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego

To, czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego jest chyba najbardziej stresującym czynnikiem podczas całego egzaminu z tego przedmiotu. A zatem uspokajamy – nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego.

Uczeń ma jedynie obowiązek, by do niego podejść, nie ma jednak progu punktowego, od którego uczeń nie zdaje lub zdaje. Warto jednak solidnie się przygotować do tego egzaminu, ponieważ jego wyniki będą mieć wpływ na to, czy dostaniemy się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczniowie, przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty zarówno z języka włoskiego, jak i innych przedmiotów zastanawiają się, co mogą wnieść ze sobą na salę egzaminacyjną. Odpowiedź jest krótka: uczeń podczas egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego może mieć przy sobie tylko długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem.

Nie będą mu potrzebne żadne inne przedmioty, takie jak np. telefon – nie można wnosić go na salę, ponieważ jego dźwięk mógłby doprowadzić do unieważnienia egzaminu ósmoklasisty. Uczeń nie powinien wnosić ze sobą także figurek i pluszaków na szczęście – dzięki temu zostaje zminimalizowana szansa na ściąganie podczas egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka włoskiego uczeń pozna już 3 lipca 2023 roku. To wtedy zostaną też ogłoszone wyniki z pozostałych egzaminów ósmoklasisty. Z kolei termin wydania zdającym zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty będzie przypadał na 6 lipca 2023 roku. Dla niektórych uczniów czas ten z pewnością będzie się bardzo dłużył i będzie okresem dużego stresu.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudny - opinie zdających w latach ubiegłych

Język włoski nie jest zbyt popularnym językiem na egzaminie ósmoklasisty – zazwyczaj jako język obcy nowożytny uczniowie zdają język angielski, dlatego trudno trafić na opinie uczniów, czy w latach poprzednich ten egzamin był trudny. Ósmoklasista może jednak samodzielnie stwierdzić, czy jego zdaniem egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego w latach ubiegłych był trudny, zapoznać się z arkuszami egzaminacyjnymi z tego przedmiotu, które są dostępne w sieci.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu