Archeologia - przedmioty maturalne

Archeologia - przedmioty maturalne

Archeologia - przedmioty maturalne

Rekrutacja na bezpłatne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na uczelniach publicznych w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci powinni wykazać się wysokimi wynikami z przedmiotów maturalnych, które wymagane są w procesie rekrutacji. Na niektóre kierunki (np. architekturę) przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny czy rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku aplikowania na płatne studia zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych (prywatnych) należy spełnić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji (najczęściej zdana matura) oraz złożyć komplet dokumentów w terminie, a o przyjęciu zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek archeologia na poszczególnych uczelniach

Uczelnie

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język obcy nowożytny lub język polski, drugi język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, matematyka, dowolny przedmiot oraz geografia lub historia.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski.

Przedmioty dodatkowe:
geografia lub historia.

Kryterium dodatkowe
język obcy nowożytny

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
historia, geografia, język obcy nowożytny.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Archeologia - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na kierunek archeologia na większości uczelni publicznych najczęściej punktowane są następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, drugi język obcy nowożytny, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język francuski, język grecki i kultura antyczna, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język obcy nowożytny, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Z kolei uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów w terminie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Komentarze (0)