Prawo zamówień publicznych - Łódź

Prawo zamówień publicznych - Łódź

Prawo zamówień publicznych - Łódź

Studia w Łodzi

prawo zamówień publicznych

Odkryj kierunek prawo zamówień publicznych w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo zamówień publicznych studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku prawo zamówień publicznych to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo zamówień publicznych - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek prawo zamówień publicznych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo zamówień publicznych stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo zamówień publicznych?

Jeśli rozważasz studiowanie prawa zamówień publicznych, warto sprawdzić wymagania kwalifikacyjne, które indywidualnie ustalane są przez łódzkie placówki akademickie. Duże zainteresowanie wzbudzają nawet studia magisterskie, dlatego musisz zadbać o wysoką pozycję w rankingu przyjętych.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku prawo zamówień publicznych na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo zamówień publicznych na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo zamówień publicznych na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŁODZI?

Prawo zamówień publicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów prawniczych, który umożliwia zdobycie potrzebnej wiedzy obejmującej swoim zainteresowaniem regulacje prawne w odniesieniu do struktur i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz ich odpowiedzialności prawnej.

Rzetelne wykształcenie w zakresie prawa zamówień publicznych i zdobywane kompetencje pozwolą Ci zawodowo zajmować się prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne, a także przygotowywać oferty i uczestniczyć w procesie wykonywania zamówień. Kierunek jest nowoczesną propozycją kształcenia, która odpowiada na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo zamówień publicznych możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia niestacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku prawo zamówień publicznych realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku prawo zamówień publicznych w Łodzi zdobywają wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów zamówień publicznych w Polsce oraz praw i obowiązków, które mają zamawiający i wykonawcy.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziesz szereg najważniejszych przedmiotów, które obejmują prawo, zamówienia publiczne, zarządzanie jednostkami sektora publicznego, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń w postępowaniu cywilnym, a także postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.

Kształcenie w tym zakresie umożliwi Ci rozwinięcie umiejętności analitycznych, interpretacyjnych, a także umiejętności wnioskowania. Absolwenci sprawie przygotowują i przeprowadzają postępowania w zakresie zamówień publicznych, opracowują oferty, a także uczestniczą w procesach wykonywania zamówień.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŁODZI?

Studia na kierunku Prawo zamówień publicznych trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŁODZI?

Studia w Łodzi w zakresie prawa zamówień publicznych gwarantują zdobycie rzetelnie wyselekcjonowanej wiedzy, obejmującej uregulowania prawne w zakresie struktur i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, a także w odniesieniu do praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz ich odpowiedzialności prawnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo zamówień publicznych:

  • organy administracji rządowej i samorządowej
  • instytucje publiczne
  • sektor prywatny

Absolwenci prawa zamówień publicznych są przygotowani do podejmowania dalszego kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii, innych dziedzin gospodarczych. Możesz także kształcić się dalej na studiach trzeciego stopnia.

Komentarze (0)