Zarządzanie zasobami ziemi - Lublin

Zarządzanie zasobami ziemi - Lublin

Zarządzanie zasobami ziemi - Lublin

Studia w Lublinie

zarządzanie zasobami ziemi

Odkryj kierunek zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

16.12.2022

Zarządzanie zasobami ziemi studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie?

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi możesz podjąć wyłącznie w ramach studiów pierwszego stopnia. Oznacza to, że przyszli kandydaci, którym zależy na ujrzeniu swoich nazwisk na liście przyjętych na te studia, powinni postarać się o uzyskanie jak najwyższych wyników maturalnych. W ten sposób zwiększą swoją szansę na powodzenie w konkursie świadectw.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji oraz całego procesu kształcenia znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie?

Interdyscyplinarne kierunki studiów, do kanonu których niewątpliwie można zaliczyć kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi, stwarzają wiele możliwości. Nie tylko w obszarze zawodowym, ale również w zakresie rozwoju intelektualnego.

Zarządzanie zasobami ziemi to kierunek skrojony na miarę osób zainteresowanych dziedzinami zarządczymi oraz przyrodniczymi, którym losy środowiska naturalnego nie są obojętne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi możemy podzielić na:

 

1.Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie mogą być realizowane na studiach pierwszego stopnia, które trwają od 3,5 roku do 4 lat i umożliwiają absolwentom zdobycie dyplomu z tytułem inżyniera. Czas, który poświęcisz na ukończenie studiów, będzie zależał od wybranego przez ciebie trybu.

Możesz bowiem kształcić się w ramach trybu stacjonarnego oraz niestacjonarnego.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Bez wątpienia każdy zaangażowany w proces przyszłego kształcenia student chciałby dowiedzieć się, jak będzie wyglądała jego nauka na wybranej uczelni wyższej. Studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi zasługują na miano interdyscyplinarnych – osoby, które decydują się na realizowanie tego kierunku, poznają tajniki nauk geograficznych, geologicznych, zarządczych oraz matematycznych.

Sukcesywnie zdobywana wiedza teoretyczna, uzupełniona praktycznymi umiejętnościami, nieocenionymi na dzisiejszym rynku pracy, pozwala na zdobycie perspektywicznego zatrudnienia w wielu obszarach zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie?

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ziemi trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie?

Gdzie możesz pracować po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie? Tak naprawdę ograniczą cię jedynie twoje zainteresowania oraz aspiracje, bowiem spektrum możliwości jest bardzo szerokie i różnorodne jednocześnie.

Absolwenci mogą zatrudnić się w międzynarodowych przedsiębiorstwach związanych z przemysłem wydobywczym i przetwórczym, bez trudu znajdują pracę w biurach projektowych, a ci, którzy nie boją się kontaktu z klientami mogą pomyśleć o zatrudnieniu w firmach konsultingowych.

Wybranej organizacje pozarządowe i inne jednostki administracyjne mogą okazać się doskonałą opcją dla osób chcących zająć się prawnymi i administracyjnymi aspektami ukończonego kierunku, a laboratoria i ośrodki naukowo-badawcze to świetny wybór aspirujących naukowców, chcących działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przemysłowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie zasobami ziemi:

 • Przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego i przetwórczego,
 • Firmy konsultingowe,
 • Biura projektowe,
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Inspektoriaty ochrony środowiska,
 • Laboratoria,
 • Placówki naukowo-badawcze.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek zarządzanie zasobami ziemi:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie zasobami ziemi w Lublinie?

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)