Zarządzanie zasobami przyrody

Zarządzanie zasobami przyrody

Zarządzanie zasobami przyrody studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ukończyłeś studia licencjackie lub magisterskie w obszarze nauk przyrodniczych? Szukasz ciekawego pomysłu na dalszą edukację? Tematy związane z ekologią i ochroną środowiska są Ci bliskie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania to powinieneś zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez studia magisterskie na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody. Może to jest to czego szukasz!

 

Program studiów i przedmioty

Na początku należy wspomnieć o dużej zalecie studiów na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody czyli o ich praktycznym charakterze, ponieważ program kładzie znaczny nacisk na prace grupowe oraz zajęcia laboratoryjne. A jakich dokładnie zagadnień możesz się spodziewać? Plan obejmuje takie przedmioty jak gospodarka leśna, metody analizy przestrzennej, gospodarka odpadami czy edukacja ekologiczna. Oprócz tego w ramach zajęć zapoznasz się z problemami podejmowania decyzji odnośnie ochrony natury oraz technikami pomocnymi przy ocenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

 

Praca po studiach

Nie jesteś do końca pewien, gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody? Kwalifikacje, które zdobędziesz w trakcie nauki pozwolą Ci na podjęcie pracy w różnego rodzaju placówkach czy stowarzyszeniach zajmujących się ochroną przyrody. Oprócz tego możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej, które zajmują się np. wydawaniem pozwoleń na przeprowadzenie inwestycji. Jeżeli interesuje Cię bardziej naukowa praca to etat w ośrodkach badawczych będzie dla Ciebie idealny. Zatem jeśli od zawsze nauki przyrodnicze były Ci bliskie i chciałbyś mieć realny wpływ na stan środowiska to studia magisterskie na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody są dla Ciebie stworzone!

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie zasobami przyrody stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 23.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.07.2020
do 01.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 13.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie zasobami przyrody

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • interpretowania uzyskanych informacji z badań naukowych
  • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z obszaru nauk przyrodniczych
  • znajomości obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska
  • wykorzystywania poznanych metod w procesie oceniania zasobów środowiska naturalnego
  • dokonywania oceny stanu środowiska i wpływu planowanych przedsięwzięć na otoczenie
  • znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Zarządzanie zasobami ziemi to stosunkowo nowy, interdyscyplinarny kierunek, którym powinny zainteresować się osoby pragnące pozyskać nie tylko umiejętności zarządcze w uniwersalnym wydaniu, ale także solidną dawkę wiedzy na temat geografii, geologii, czy ochrony przyrody. Zarządzanie zasobami ziemi występuje najczęściej na studiach inżynierskich, skupiających w sobie to, co najważniejsze w naukach przyrodniczych oraz inżynieryjno- technicznych. W toku studiów studenci uczęszczają na zajęcia, dzięki którym pozyskują wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania i wzajemnych zależności między najważniejszymi zasobami naszej planety, a więc wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi. Uczą się racjonalnie nimi zarządzać i gospodarować. 

Zarządzanie zasobami ziemi jest kierunkiem o dość szerokim programie kształcenia. Na bazie połączenia różnych dziedzin nauki studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: organizacja i zarządzanie, analiza strategiczna, zarządzanie kryzysowe, geografia gospodarcza, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, odnawialne źródła energii, czy planowanie systemów technicznych. Istotnym elementem studiów na tym kierunku są zajęcia terenowe i praktyczne, praktyki i staże, a także samodzielne przeprowadzanie badań.

Zarządzanie zasobami ziemi zazwyczaj prowadzone jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zatem każdy otrzymuje wybór w jakim trybie podejmie naukę. Należy zwrócić uwagę jednak na fakt, iż kierunek ten nie należy do grona najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Najłatwiej odnaleźć go na uczelniach, które posiadają charakter przyrodniczy, bądź rolniczy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Kierunek Zarządzanie zasobami ziemi prowadzony jest zazwyczaj w ramach studiów inżynierskich. Charakteryzują się one tym, iż trwają nieco dłużej od studiów licencjackich, a różnica między nimi wynosi dokładnie jeden semestr. Reasumując, studia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi trwa siedem semestrów, czyli trzy i pół roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie zasobami przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie zasobami przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie zasobami przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie zasobami przyrody

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami przyrody znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik placówek ochrony przyrody
  • pracownik administracji państwowej
  • pracownik organizacji pozarządowych
  • pracownik ośrodków naukowo-badawczych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Komentarze (0)