Instrumentalistyka - Rzeszów

Instrumentalistyka - Rzeszów

Instrumentalistyka - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

instrumentalistyka

Odkryj instrumentalistyka w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Instrumentalistyka studia Rzeszów - 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku instrumentalistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. 

Studia w Rzeszowie na kierunku instrumentalistyka to studia skupiające się na przekazywaniu interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształceniu z zakresu pojęć dotyczących między innymi szeroko rozumianego repertuaru, a także literatury muzycznej. Studenci poszerzą również swoją wiedzę oraz umiejętności z obszaru realizowania poszczególnych koncepcji artystycznych, otrzymują przygotowanie do tego, aby umieć w przyszłości podejmować współprace z różnymi muzykami oraz przygotowanie do tworzenia własnych realizacji oraz powierzonych przez innych projektów artystycznych oraz muzycznych.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku instrumentalistyka, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom są przygotowani do uczestniczenia w ważnej gałęzi w świecie muzyki oraz branży artystycznej i bez problemu znajdą pracę między innymi jako soliści, muzycy orkiestrowi, czy też nauczyciele w szkołach muzycznych. 

czytaj dalej wszystko o Instrumentalistyka - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek instrumentalistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Instrumentalistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku instrumentalistyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunku instrumentalistyka w Rzeszowie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku instrumentalistyka, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów. Podstawą kwalifikacji jest jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym (część pisemna) z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych oraz egzamin wstępny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Instrumentalistyka w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INSTRUMENTALISTYKA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INSTRUMENTALISTYKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku instrumentalistyka w Rzeszowie

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INSTRUMENTALISTYKA W RZESZOWIE?

Studia w Rzeszowie na kierunku instrumentalistyka to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby przygotować studentów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w obszarze związanym z instrumentalistyka.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu konkretnych dyscyplin artystycznych, dzięki czemu student będzie przygotowany do tego, by potrafić przygotowywać samodzielne kompozycje oraz prace estradowe.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu analizowania oraz klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych, czytania nut czy też literatury muzycznej. 

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku instrumentalistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Rzeszowie na kierunku instrumentalistyki to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego repertuaru, a także literatury muzycznej.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu historii muzyki, kształcenia słuchu, gry na instrumencie oraz innych zagadnień muzycznych.

Studenci poszerzą również swoją wiedzę o zagadnienia związane z przygotowywaniem utworów muzycznych, czytaniem a’vista, konteksty historyczne, dotyczące powstania różnych dzieł muzycznych, a także nauczą się rozpoznawania utworów muzycznych oraz umiejscawiania ich w kontekście zarówno estetycznym, jak i historycznym.

Studenci będą także potrafili rozróżnić gatunki muzyczne zarówno z obszaru muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej, jak i instrumentalnej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INSTRUMENTALISTYKA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku instrumentalistyka trwają 3 lata (studia licencjackie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INSTRUMENTALISTYKA W RZESZOWIE?

Uczelnie w Rzeszowie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku instrumentalistyka, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej muzyki, literatury muzyki oraz dziedzin z nią powiązanych, a także z obszaru twórczości artystycznej oraz muzycznej, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku instrumentalistyka, przygotowani są do uczestniczenia w ważnej gałęzi w świecie muzyki oraz branży artystycznej, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak muzyk, solista, kameralista, muzyk orkiestrowy, czy też nauczyciel w szkołach muzycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku instrumentalistyka:

 • muzyk orkiestrowy,
 • kameralista,
 • solista,
 • artysta estradowy,
 • nauczyciel w szkole muzycznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Instrumentalistyka w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

INSTRUMENTALISTYKA - ważne informacje

instrumentalistyka studia

studia muzyczne w Rzeszowie

studia muzyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki muzyczne w Rzeszowie

Komentarze (0)