Psychologia biznesu i przywództwa

Psychologia biznesu i przywództwa

Psychologia biznesu i przywództwa

Studia w Warszawie

psychologia biznesu i przywództwa

Odkryj studia psychologia biznesu i przywództwa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia biznesu i przywództwa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia biznesu i przywództwa to ścieżka kształcenia, która skierowana jest do osób zainteresowanych np.: praktykami motywacyjnymi, zastosowaniem psychologii w biznesie czy narzędziami psychologicznymi, które stosowane są przez współczesnych przedsiębiorców. W programie znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: podstawom komunikacji społecznej; teorii organizacji i zarządzania; podstawom ekonomii; biologicznym podstawom zachowań; ewaluacji pracowników; umiejętnościom trenerskim; roli emocji i motywacji w życiu człowieka; psychologii rozwoju i psychologii osobowości; neuropsychologii.

Studenci psychologii biznesu i przywództwa szkolą się w zakresie np.: stawiania poprawnej diagnozy psychologicznej; analizowania zjawisk psychopatologicznych; niesienia pomocy psychologicznej. Ponadto uczestnicy zajęć poznają m.in.: charakterystykę anomii pracowniczej; techniki wspomagające asertywność; specyfikę programu wspierania pracowników; współczesne metody zarządzania pracownikami i projektami; zasady etosu pracowniczego; sposoby organizacji pracy instytucji lub przedsiębiorstwa; podstawy public relations.

Absolwenci psychologii biznesu i przywództwa są przygotowani do wykonywania zawodu np. psychoterapeuty, psychologa biznesu czy doradcy zawodowego. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są także m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach – zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Ponadto ci absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia biznesu i przywództwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii biznesu i przywództwa szkolą się w zakresie m.in.: efektywnego kierowania ludźmi; budowania zespołu; prowadzenia prac wykonywanych w zespołach; przekonywania i perswazji; dokonywania transformacji tradycyjnych struktur organizacyjnych zgodnie z kulturą nowoczesnego biznesu. Uczestnicy zajęć poznają np.: mechanizmy motywacji godnościowej; techniki negocjacyjne stosowane w mediacjach biznesowych; zastosowanie psychologii biznesu w przywództwie.

W programie psychologii biznesu i przywództwa znajdują się przedmioty poświęcone np.: znaczeniu umiejętności budowania zespołu oraz kierowania nim; cechom współczesnych i skutecznych liderów; mechanizmom motywacji godnościowej; technikom negocjacyjnym; efektywnym metodom rozwiązywania konfliktów. Studenci tej ścieżki kształcenia nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie dziedzin społecznych, ale również rozwijają swoje kompetencje miękkie.

W programie studiów na psychologii biznesu i przywództwa znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Umiejętności trenerskie
 • Psychologia perswazji i propagandy
 • Zarządzanie godnościowe poprzez wartości
 • Metody zarządzania projektami
 • Ewaluacja pracowników
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Umiejętności menadżerskie
 • Anomia pracownicza
 • Program wspierania pracowników (EAP)
 • Współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik perswazji i motywacji; podstaw nowoczesnych rozwiązań stosowanych we współczesnej kulturze biznesu; metod sprawnego i efektywnego zarządzania zespołem lub projektem; emocjonalnych i psychologicznych aspektów pracy w organizacji.

Absolwenci psychologii biznesu i przywództwa są gotowi do pracy na stanowisku np. kierowniczym lub menedżerskim, odpowiedzialnym za wizerunek firmy oraz dynamikę relacji wewnątrz organizacji. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowisku eksperta w dziedzinie psychologii biznesu lub na stanowisku trenera biznesu.

Absolwent psychologii biznesu i przywództwa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • działy HR
 • przedsiębiorstwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia biznesu i przywództwa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Absolwenci psychologii posługują się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa. Studenci szkolą się w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole i kierowania zespołem, analizowania zachowań ludzi czy zwierząt w różnych środowiskach. Ponadto uczestnicy zajęć przygotowują się do profesjonalnego udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych.

Studenci uczą się samodzielnego diagnozowania i wdrażania podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz współpracowania w tym zakresie z innymi specjalistami. Dzięki temu absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie np. w instytucjach medycznych, kulturalnych czy naukowych, a także w nowoczesnych przedsiębiorstwach i organizacjach.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)