Administracja – studia online - Kielce

Administracja – studia online - Kielce

Studia na kierunku administracja - studia online w Kielcach możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Kielcach)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Kielcach)

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

05.03.2024

Administracja – studia online - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku administracja – studia online to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć online.

Administracja – studia online - Kielce
Studia na kierunku administracja - studia online w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku administracja – studia online uczestnicy uczą się na temat zagadnień obejmujących nauki prawne, społeczne i ekonomiczne. Zdobywają także wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji na poziomie samorządów, jednostek rządowych czy europejskich.

 

Praca po studiach

Studia w Kielcach na kierunku administracja – studia online przygotowują absolwentów do podjęcia zatrudnienia w oddziałach administracji biurowej, publicznej, prywatnej oraz związanej z nieruchomościami. Mogą pracować także w administracji samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Kielcach w ramach ścieżki kształcenia na kierunku administracja – studia online na I stopniu adresowana jest do absolwentów po szkołach średnich. Uwzględniane są wyniki uzyskane na maturze z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka.

Kierunki studiów w Kielcach, do których zalicza się administrację – studia online przy rekrutacji na II stopień, uwzględniają z kolei oceny uzyskane przez kandydatów na dyplomie studiów wyższych. Zgodnie z przepisami zawartymi w systemie bolońskim kandydatami mogą być absolwenci dowolnych kierunków studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku administracja – studia online realizują autorski program kształcenia, który uwzględnia wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty oparte na analizie studium przypadku oraz grach edukacyjnych. Duży nacisk położony jest na praktyczną naukę języków obcych w ramach m.in. wyjazdów Erasmus+. Słuchacze mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym środowisku.

Program zajęć uwzględnia zagadnienia z zakresu administracji bezpieczeństwa oraz porządku publicznego czy technik zarządzania nieruchomościami. Uczelnie w Kielcach organizują również wiele wydarzeń o charakterze kulturowym oraz naukowym, które są związane z terminologią administracyjną. W efekcie uczestnicy mogą wymieniać wiedzę i umiejętności wśród interdyscyplinarnego zespołu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie,
 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia online.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku administracja – studia online studenci uczą się w zakresie administracji, przepisów prawa, nauk społecznych czy ekonomii. Zapoznają się również z zasadami funkcjonowania jednostek administracji rządowej, samorządowej czy europejskiej.

Dzięki zdobytej wiedzy potrafią pracować z dokumentami, posługując się konkretnym językiem obcym wybranym w ramach kształcenia. Samodzielnie interpretują teksty o charakterze prawnym, przygotowują pisma administracyjne. Poruszają się także po przepisach i regulacjach obejmujących tematykę funkcjonowania organów administracyjnych.

Uczelnie w Kielcach - kierunek administracja - studia online:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Kielcach) online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku administracja – studia online trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Administracja - studia online w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA – STUDIA ONLINE

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku studiów mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Odnajdą się także na stanowiskach administracyjnych Unii Europejskiej czy w sektorze prywatnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja – studia online

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • jednostki urzędów miast i gmin,
 • administracja biur,
 • piony administracyjne na każdym szczeblu.

Studia na kierunku administracja – studia online są więc świetnym wyborem dla osób, które pragną zdobyć pewny zawód oraz niezbędne przygotowanie do jego podjęcia.

Administracja – studia online w Kielcach

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu