Administracja - Kielce

Administracja - Kielce

Administracja - Kielce

Studia w Kielcach

na kierunku administracja

Odkryj kierunek administracja w Kielcach i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Administracja w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJK oraz na uczelniach niepublicznychCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Administracja +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Sandomierzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Administrację w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • język włoski
 • matematyka

 

W celu dostania się na Administrację w Kielcach, należy jak najlepiej zdać rozszerzoną maturę z przynajmniej kilku wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie to dziedziny wiedzy, które są szczególnie cenione przez większość polskich uczelni, decydujących się na zaoferowanie możliwości studiowania tego kierunku.

Jednak miej na uwadze, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od placówki edukacyjnej, na którą ostatecznie się zdecydujesz, a niewiedza zazwyczaj skutkuje niespodziewanymi, niekoniecznie pozytywnymi zwrotami akcji. Dlatego staraj się uaktualniać informacje, czerpiąc je ze strony internetowej danego ośrodka akademickiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA KIELCE STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA KIELCE STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Kielcach

Administrację w Kielcach, podobnie jak niektóre inne kierunki studiów, możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Oba te tryby różnią się od siebie znacząco, jednak żaden z nich nie wpływa na szanse, jakie pojawią się przed tobą tuż po ukończeniu studiów.

Jeżeli pragniesz zgłębiać wiedzę i umiejętności kierunkowe w sposób systematyczny i regularny, to studia stacjonarne powinny okazać się opcją najwłaściwszą. Nie tylko unikniesz natłoku obowiązków, wynikających z całodziennej nauki weekendowej, ale również będziesz miał szansę na skonsultowanie ewentualnych wątpliwości z wykładowcą w cztery oczy.

Niewątpliwą zaletą trybu niestacjonarnego jest możliwość pogodzenia zdobywania wyższego wykształcenia z innymi zobowiązaniami życiowymi, na przykład z pełnoetatową pracą. Tryb zaoczny ma charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa razy w miesiącu. W trakcie ich trwania studenci spędzają wiele godzin z rzędu na zgłębianiu potrzebnych wiadomości.

Administrować znaczy kierować wyodrębnioną dziedziną działalności, zarządzać. Mimo że dokładna definicja specyfiki zainteresowania studiów administracyjnych jest bardzo trudna, a prawdopodobnie nawet niemożliwa do określenia, wcześniej wspomniane wyjaśnienie znaczenia słowa pełniącego rolę nazwy tego kierunku powinno nieco nakreślić zadania, jakie czekają na przyszłych studentów.

Studia prawnicze na kierunku Administracja to nie bez powodu jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów przez świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Kierunek jest bowiem uniwersalny i interdyscyplinarny, dzięki czemu świetnie odnajdą się na nim ludzie pragnący uniknięcia ograniczeń i skoncentrowania nauki jedynie do kilku aspektów edukacyjnych.

Wszechstronność prezentowanej przez Administrację wiedzy zapewni każdemu ze studentów możliwość zdobycia pragmatycznego wykształcenia, które z pewnością zostanie docenione na współczesnym rynku pracy. Zapotrzebowanie na praktyków tej dziedziny nie brakuje, dlatego każdy absolwent bez trudu znajdzie odpowiednią pracę. Kielce to jedno z polskich miast, które warto rozważyć podczas planowania miejsca rozpoczęcia studiów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Uczelnie w Kielcach, które dały studentom możliwość zgłębiania Administracji, stawiają sobie za cel uposażenie przyszłych absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności kierunkowe, dzięki którym otworzą się przed nimi doskonałe możliwości zawodowe. Siatka studiów na poszczególnych uczelniach w Kielcach może się nieco różnić, jednak rdzeń nauki pozostanie identyczny. Oto przykładowe przedmioty, składające się na siatkę studiów administracyjnych:

 • prawo administracyjne,
 • historia administracji,
 • prawo ubezpieczeń gospodarczych,
 • etyka urzędnicza,
 • dzieje parlamentaryzmu polskiego.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Administracja w głównej mierze opiera się na szeroko pojętym zarządzaniu – zespołami ludzkimi, zasobami oraz własnej pracy. Jako że kierunek ten należy do kanonu interdyscyplinarnych, wymusza na kandydatach posiadanie wszechstronnych zainteresowań i umiejętności, które sprostałyby wymaganiom wynikającym ze specyfiki tego kierunku. Jeżeli coraz poważniej rozważasz aplikację na studia administracyjne w Kielcach, przemyśl, czy dobrze czujesz się na pozycji lidera.

Jako że zawód urzędnika może wiązać się z koniecznością wykonywania kilku tych samych czynności, szczególnie cenną cechą u kandydatów okaże się wytrwałość i duża odporność na znużenie. Ponadto dobrze, gdybyś umiał dogadać się z ludźmi i posiadał dość rozbudowane kompetencje interpersonalne – z takim zestawem cech nie musisz się dłużej wahać, aplikuj na Administrację w Kielcach już dzisiaj!

 

4. Program studiów

Przedmioty prezentowane przez wykładowców na studiach administracyjnych można podzielić na dwa bloki – ogólny i kierunkowy. Pierwszy z nich otwiera przygodę z Administracją każdemu świeżo upieczonemu studentowi. Jako że filarem pod rozwój specjalistycznych umiejętności administracyjnych jest teoria i zarys historyczny poszczególnych elementów tego kierunku, jako student przygotuj się na pobieranie właśnie takiej nauki.

Dalsze etapy kształcenia zaowocują praktycznymi umiejętnościami, dzięki którym wszystkie obowiązki zawodowe nie będą stanowiły najmniejszego problemu. Studenci nauczą się podstaw prawnych, regulujących funkcjonowanie krajowych urzędów, placówek publicznych oraz prywatnych, zgłębią historię światowej administracji, co utwierdzi ich w przekonaniu, że zgłębiany kierunek jest tym właściwym, a także nabędą szereg praktycznych umiejętności pełnienia funkcji urzędniczej w rozmaitych organach administracyjnych oraz własnej działalności gospodarczej.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Kielcach

Studia na kierunku Administracja w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Kielcach na kierunku Administracja cechują się dwuetapowym przebiegiem, a każdy z dwóch komplementarnych cykli kształcenia wymaga innej ilości czasu na zdobycie tytułu naukowego. Studia pierwszego stopnia na Administracji trwają trzy lata, a każdy z absolwentów zdobywa po tym czasie tytuł licencjata, a wraz z nim uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia trwają dwa lata i gwarantują absolwentom otrzymanie jeszcze szerszego spektrum posiadanej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie, zwiększenie możliwości zawodowych na współczesnym rynku pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Kielcach

Wszystkie kierunki studiów w Kielcach generują mnóstwo możliwości zawodowych, które są ściśle uzależnione od szczegółowej specyfiki kształcenia. Na absolwentów Administracji czeka szerokie spektrum wyboru przyszłej kariery zawodowej, dlatego jako student będziesz mógł mieć pewność, że odnajdziesz zawód skrojony na miarę twoich potrzeb i oczekiwań.

Absolwenci opisywanego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych organach rządowych i samorządowych, placówkach administracyjnych, sądownictwie, a także sprawować pieczę nad działalnością gospodarczą gmin oraz nieruchomości.

Absolwenci pełnią również odpowiedzialne funkcje kierownicze w administracji publicznej, placówkach kulturalnych, instytucjach krajowych i międzynarodowych oraz nawet organach wybranych partii politycznych. Wybór ścieżki zawodowej będzie zależał wyłącznie od ciebie, a mądre przejście przez całą siatkę studiów zagwarantuje zadowolenie pracodawców.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Kielcach

Zanim aplikujesz na jakikolwiek kierunek studiów w Kielcach, powinieneś upewnić się, że jest on skrojony na miarę twoich potrzeb. Najlepszą wskazówką będzie zapoznanie się ze szczegółowym programem nauczania, a co za tym idzie, dziedzinami wchodzącymi w skład tematyki zainteresowania danego kierunku. Jeśli rozważasz Administrację, odpowiedz sobie na kilka zasadniczych pytań:

 • W pracy urzędników dostrzegasz wiele zalet?
 • Jesteś odporny na wypalenie spowodowane wielokrotnym powtarzaniem tych samych czynności?
 • Chciałbyś związać swoją przyszłość z niezwykle pragmatycznym kierunkiem studiów?

 

W takim razie powinieneś rozważyć aplikację na te uczelnie w Kielcach, które oferują kandydatom możliwość podjęcia studiów administracyjnych. Pamiętaj jednak, że Administracja otwiera wiele bram kariery, dlatego jest bardzo chętnie wybierana przez świeżo upieczonych maturzystów, zwłaszcza tych, którzy ukończyli klasy humanistyczne. Dlatego zadbaj o uzyskanie jak największej liczby punktów, gwarantujących jedno z miejsc na uczelni. Język polski, język angielski, historia oraz wiedza o społeczeństwie to przedmioty, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych to doskonały sposób na uzyskanie dodatkowych, niezwykle cennych punktów. Jeśli jesteś ponadprzeciętnie uzdolniony, rozważ przystąpienie do:

 • Olimpiady z Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Historycznej lub
 • Olimpiady Wiedzy o Świecie.

 

Proces rekrutacji

Internetowa rejestracja kandydatów jest jedynym sposobem na zgłoszenie swojego zainteresowania podjęciem Administracji poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego formularza. W ten sposób powiadomisz władze uczelni o chęci podjęcia Administracji i dasz jej szansę na wybór najlepszych kandydatów.

Po zakończeniu procedur rekrutacyjnych, jeżeli oczywiście werdykt okaże się dla ciebie korzystny, nie zapomnij o sprawdzeniu terminu, w którym musisz dostarczyć kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii do legitymacji studenckiej oraz dowodu potwierdzającego twoją tożsamość.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Kielcach

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Kielcach

Administracja pozwala na podjęcie pracy w różnych sektorach dzisiejszej gospodarki, dlatego cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyszłych studentów. Znaczna większość z nich nie jest jednak stuprocentowo pewna, czy wybór okaże się właściwy, dlatego opinie starszych kolegów są chętnie brane pod uwagę.

Martyna, studentka trzeciego roku Administracji w Kielcach, mówi:

„Bycie urzędnikiem wielu może wydawać się nudne i monotonne, dla mnie to spełnienie najskrytszych marzeń. Uważam, że od pracy urzędów zależy dobre funkcjonowanie podległych im instytucji, dlatego wybrałam Administrację i ani przez chwilę tego żałowałam.”

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Kielcach

Kierunki prawnicze i administracja w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KIELCACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)