Logistics - Rzeszów
Dodaj do ulubionych

22.08.2022

Logistics – studia Rzeszów 2022 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku Logistics to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku logistics w Rzeszowie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Logistics dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, np. jak zarządzać produkcją, usługami i łańcuchem dostaw, a także wiedzy kierunkowej, m.in. z zakresu systemów i analizy systemowej, ekonomiki transportu czy infrastruktury logistycznej. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia w Rzeszowie na kierunku Logistics dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy na stanowiskach związanych z funkcjami logistycznymi, np. jako spedytor czy menadżer ds. transportu.

czytaj dalej wszystko o Logistics - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek logistics

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Logistics stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Rzeszowie na kierunek Logistics wymagają od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logistics:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTICS?

Logistics to kierunek oferowany przez szkoły wyższe w Rzeszowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę z zakresu m.in. procesów zarządzania, infrastruktury logistycznej czy logistyki zewnętrznej. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania łańcuchem dostaw czy z zakresu ekonomiki transportu.

Dzięki możliwości udziału w projektach o charakterze projektowo-rozwojowym, studenci mają możliwość nauczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Kierunki studiów takie jak Logistics dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: International Transport and Spedition Engineering czy Global Logistics Engineering.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logistics możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Rzeszowie takie jak Logistics mają za zadanie przede wszystkim dać studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z procesami logistycznymi, np. w zakresie metod, technik i narzędzi służących projektowaniu i monitorowaniu procesów logistycznych. Studenci tego kierunku mogą również nauczyć się, jak zarządzać środkami transportu, infrastrukturą logistyczną czy systemami informatycznymi.

Studenci kierunku Logistics mają także możliwość, aby zdobyć wiedzę na temat przepisów celnych i sposobów zarządzania międzynarodową siłą roboczą czy o tym, jak analizować dane statystyczne.

Przykładowe przedmioty na kierunku Logistics oferowanym przez uczelnie w Rzeszowie: ekonomika transportu, zarządzanie produkcją i usługami czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTICS?

Studia na kierunku Logistics trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Logistics w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTICS

Studia na kierunku Logistics dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy na stanowiskach związanych z szeroko rozumianymi funkcjami logistycznymi. Absolwenci tego kierunku mogą więc znaleźć zatrudnienie np. w firmach logistycznych, transportowych czy spedycyjnych czy w magazynach. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, absolwenci mają możliwość znalezienia pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistics:

 • spedytor,
 • inżynier logistyki,
 • kierownik łańcucha dostaw,
 • kierownik ds. planowania globalnego,
 • kierownik magazynu,
 • planista popytu,
 • menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistics Rzeszów studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistics Rzeszów studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistics w Rzeszowie

Kierunki logistyka i transport w Rzeszowie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Logistics w miastach

Nadchodzące wydarzenia