Logistics - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

Logistics

Odkryj kierunek Logistics w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Logistics studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Logistics to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku logistics w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistics w Bydgoszczy rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Logistics Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy logistics możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Logistics to szansa na poznanie zagadnień związanych z kompleksowym oraz zintegrowanym zarządzaniem procesami i systemami logistycznymi. W trakcie kształcenia studenci będą też mogli zdobyć umiejętność używania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zgodnego z najnowszymi standardami kształcenia logistyków.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, a także w różnego rodzaju światowych firmach i korporacjach.

 

 

czytaj dalej wszystko o Logistics - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek LOGISTICS

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Logistics stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistics w Bydgoszczy?

Studentem studiów pierwszego stopnia można zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Z kolei studentem studiów drugiego stopnia może zostać każda osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistics w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku Logistics w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Logistics oferują nie tylko poznanie licznych zagadnień technicznych, ekonomicznych oraz logistycznych, lecz również umożliwiają dostęp do unikatowych specjalności odpowiadających aktualnym wymaganiom rynku pracy. Dzięki uczestniczeniu w różnego rodzaju wizytach studyjnych, warsztatach i konferencjach studenci zdobędą praktyczne umiejętności oraz dowiedzą się, jak wygląda na co dzień praca w największych przedsiębiorstwach logistycznych w regionie. Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci zyskają też szansę na znaczne poszerzenie swoich kompetencji lingwistycznych oraz na opanowanie specjalistycznej terminologii branżowej z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logistics możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku Logistics dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się metodami i technikami logistycznymi oraz poznasz tajniki zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem czy organizacją dostaw. Ponadto nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce przedsiębiorstw, a także dowiesz się, jak określać cele logistyczne oraz jak rozpoznawać i rozwiązywać rozmaite problemy o charakterze logistycznym. Co więcej, pod okiem wykwalifikowanej kadry akademickiej nauczysz się również nawiązywać kontakty handlowe i współpracować z partnerami logistycznymi.

 

Ile trwają studia na kierunku Logistics w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Logistics trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Logistics w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lub 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Logistics w Bydgoszczy?

Jako absolwent studiów na kierunku Logistics nie powinieneś mieć trudności ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przede wszystkim będziesz mógł podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Dzięki zdobytym w czasie kształcenia kwalifikacjom idealnie odnajdziesz się też na wszelkich stanowiskach kierowniczych oraz w zawodach związanych z zarządzaniem infrastrukturą transportową. Co więcej, Twoja doskonała znajomość ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery w światowych firmach i korporacjach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistics:

 • przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i usługowe,
 • specjalista do spraw projektowania procesów logistycznych,
 • specjalista do spraw utrzymania ruchu urządzeń logistycznych,
 • specjalista do spraw zaopatrzenia,
 • stanowiska kierownicze,
 • kariera międzynarodowa,
 • spedytor,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistics Bydgoszcz studia i stopnia

Logistics Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistics Bydgoszcz studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistics w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia