Chemia budowlana - Gdańsk

Chemia budowlana - Gdańsk

Chemia budowlana - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

24.10.2022

Chemia budowlana studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Chemia budowlana to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku chemia budowlana w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Chemia budowlana dają studentom możliwość zdobyć wiedzę z zakresu m.in. nauk technicznych, chemicznych czy inżynierii materiałowej, a także specjalistycznego oprogramowania czy baz danych.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Chemia budowlana dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem materiałów ceramicznych, w instytutach badawczych czy w przedsiębiorstwach zajmujących się recyrkulacją odpadów.

 

czytaj dalej wszystko o Chemia budowlana - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek CHEMIA BUDOWLANA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Chemia budowlana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia budowlana

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Chemia budowlana, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę stopień pokrewieństwa ukończonych przez kandydatów studiów, średnią ocen ze studiów oraz ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Chemia budowlana:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia budowlana w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA BUDOWLANA?

Chemia budowlana to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nauk technicznych i chemicznych, a także inżynierii materiałowej i chemicznych procesów technologicznych. Program studiów zakłada, że studenci poznają także technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki i innych materiałów stosowanych w przemyśle budowlanym.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Chemia budowlana dają studentom również możliwość zapoznania się ze specjalistycznym oprogramowaniem i komputerowymi bazami danych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia budowlana możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Chemia budowlana dają studentom możliwość m.in. zdobycia umiejętności projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych, zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle czy badania wyrobów.

Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, dotyczącą m.in. przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych budynków. Studenci kierunku Chemia budowlana mogą również poznać zasady zrównoważonego rozwoju, zarówno krajowych, jak i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Chemia budowlana: maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów, urządzenia w przemyśle budowlanym, techniki radiacyjne w budownictwie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA BUDOWLANA?

Studia na kierunku Chemia budowlana trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Chemia budowlana w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA BUDOWLANA

Studia na kierunku Chemia budowlana dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się produkcją na potrzeby budownictwa, np. materiałów ceramicznych, polimerowych czy metalicznych, a także w instytutach badawczych zajmujących się np. badaniem materiałów. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się recyrkulacją odpadów oraz w szeroko rozumianej branży budowlanej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Chemia budowlana:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją na potrzeby budownictwa,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyrkulacją odpadów,
 • branża budowlana,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem materiałów ceramicznych.

 

Kierunki chemiczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia