Biotechnologia - Gdańsk

Biotechnologia - Gdańsk

Biotechnologia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Biotechnologia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Biotechnologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku biotechnologia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Biotechnologia dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. biologii, chemii oraz inżynierii biochemicznej. Biotechnologia przyczynia się do rozwoju badań naukowych w wielu dziedzinach, np. w biomedycynie czy ochronie środowiska.

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Biotechnologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle, w instytutach technologicznych czy w sektorze rozwoju produktów biotechnologicznych.

 

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Biotechnologia, w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W procesie rekrutacyjnym może być również istotny stopień pokrewieństwa między ukończonymi przez kandydata studiami a kierunkiem, na który aplikuje.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biotechnologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Biotechnologia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci mogą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i inżynierii biochemicznej. Studia na tym kierunku dają studentom także możliwość zdobyć umiejętności i wiedzę m.in. o metodach szukania nowych leków i terapii, modyfikowaniu genetycznym roślin czy modelowaniem biomolekuł.

Program studiów zakłada również, że studenci kierunku Biotechnologia mają możliwość poznać m.in. podstawowe techniki inżynierii genetycznej czy biologii molekularnej. Dzięki znajomości chemii mogą przewidywać właściwości biomolekuł i przebieg bioprocesów. Mogą również zdobyć wiedzę z zakresu fizyki i matematyki.

Uczelnie w Gdańsku dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach, które są zgodne i ich zainteresowaniami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Biotechnologia mają za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do pracy. W zależności od zainteresowań i planów zawodowych, studenci mogą uczestniczyć w zajęciach dotyczących np. molekularnych aspektów chorób człowieka, modyfikowania genetycznego roślin, technik bioinformatycznych w biotechnologii czy zastosowaniu biotechnologii w medycynie.

Program studiów zakłada, że w trakcie ich trwania zdobędą oni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności, które mogą okazać się przydatne w pracy po studiach. Mogą je zdobyć dzięki praktykom zawodowym oraz zajęciach w formie laboratoriów czy warsztatów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Studia na kierunku Biotechnologia trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Biotechnologia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Biotechnologia mogą dać studentom możliwość zdobycia pracy w przemyśle (np. spożywczym albo farmaceutycznym), w laboratoriach badawczo-rozwojowych firm, które wykorzystują biotechnologię lub w instytutach naukowo-badawczych. Absolwenci tego kierunku mogą również pracować w firmach farmaceutycznych lub w firmach rozwijających technologie kosmetyczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biotechnologia:

 • laboratoria,
 • przemysł (spożywczy, farmaceutyczny, biotechnologiczny),
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • podmioty rozwijające technologie kosmetyczne,
 • ośrodki medyczne,
 • firmy farmaceutyczne.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Gdańsku

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia