Menedżersko-prawny - Toruń

Menedżersko-prawny - Toruń

Menedżersko-prawny - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Menedżersko-prawny studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Menedżersko-prawny to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku menedżersko - prawny w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu kierunek menedżersko-prawny możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Menedżersko-prawny dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, aspektów psychologicznych pracy menedżera czy zasad postępowania cywilnego i administracyjnego.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Menedżersko-prawny dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w działach marketingu, jednostkach administracji publicznej czy działach human resources.

czytaj dalej wszystko o Menedżersko-prawny - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek MENEDŻERSKO - PRAWNY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Menedżersko - prawny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Menedżersko-prawny wymaga od kandydatów dyplomu ukończenia studiów. O przyjęciu na studia na ten kierunek decyduje kolejność zgłoszeń. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻERSKO-PRAWNY?

Menedżersko-prawny to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. niektórych gałęzi prawa, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem czy zasad podejmowania decyzji strategicznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Menedżersko-prawny dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Menedżersko-prawny możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Menedżersko-prawny umożliwiają studentom m.in. zapoznanie się z psychologicznymi aspektami pracy menedżera, zasadami postępowania cywilnego i administracyjnego czy wybranymi aspektami prawa europejskiego. Program studiów zakłada też, że studenci poznają zasady odpowiedzialności menedżera w obrocie gospodarczym, zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej czy nauczą się sporządzać biznesplan.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą także np. zdobyć wiedzę o zasadach prowadzenia działań marketingowych w Internecie, poznać zasady planowania tych działań i sposoby oceny ich skuteczności. Mogą również zapoznać się ze strategicznym kształtowaniem bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych czy nauczyć się kierować małymi i dużymi zespołami.

Studenci kierunku Menedżersko-prawny mogą też zdobyć umiejętność efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywania nowoczesnych technik rekrutacji czy budowania modeli kompetecyjnych menedżerów-coachów.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Menedżersko-prawny: podstawy coachingu dla menedżera, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, analityka internetowych działań marketingowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻERSKO-PRAWNY?

Studia na kierunku Menedżersko-prawny trwają 2 lata (studia II stopnia).

Menedżersko - prawny w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MENEDŻERSKO-PRAWNY

Studia na kierunku Menedżersko-prawny dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w działach marketingu, reklamy i promocji, jako specjaliści ds. public relations, komunikacji marketingowej czy kreowania wizerunku. Mogą też znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, wydziałach zarządzania kryzysowego czy służbach mundurowych.

Absolwenci kierunku Menedżersko-prawny mogą pracować także w działach human resources przedsiębiorstw, agencjach doradztwa personalnego, jako menadżerowie ds. personalnych czy specjaliści ds. rekrutacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Menedżersko-prawny:

 • działy marketingu, reklamy i promocji,
 • specjalista ds. public relations,
 • specjalista ds. komunikacji marketingowej,
 • specjalista ds. kreowania wizerunku,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • wydziały zarządzania kryzysowego,
 • służby mundurowe,
 • działy human resources,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • menedżer ds. personalnych,
 • specjalista ds. rekrutacji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Menedżersko - prawny Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Menedżersko - prawny Toruń studia stacjonarne

Menedżersko - prawny Toruń studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku menedżersko - prawny w Toruniu

Kierunki prawnicze i administracja w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia